Uploaded by User13161

07.11.22 Türkçe Ders Sunusu Betül Kocakaya

advertisement
PEKİŞTİRME:
Bir sözcüğe, o sözcüğün anlamını
kuvvetlendirmek için çeşitli eklemelerin yapılmasıdır.
KURAL-1: Sözcüğün ilk hecesi veya ilk iki harfi alınıp sonuna ‘’m,p,r,s’’
Ünsüzlerinden biri getirilmesiyle oluşturulan hece sözcüğün başına
eklenerek pekiştirme yapılır.
Sarı
sa-p
Düz
dü-m
Temiz
te-r
sap
sapsarı
düm
dümdüz
ter
tertemiz
KURAL 2: Bazı pekiştirmelerde ‘’m,p,r,s’’
ünsüzlerinden sonra ‘’e,a’’ harflerinden
biri getirilerek pekiştirme oluşturulur.
Çevre
çe-p
çep-e
çepeçevre
Sağlam
sa-p
sap-a
sapasağlam
NOT: Bu iki
kurala
uymayan
pekiştirmeli
sözcükler de
vardır.
Darmadağın
Çırılçıplak
Paramparça
Karmakarışık
Unutmayalım!
Pekiştirme için
kullanılan hece
veya ses
grupları,
pekiştirilen
sözcüğe bitişik
yazılır.
HATALI YAZIM
DOĞRU YAZIM
kıp kırmızı
kıpkırmızı
dim dik
dimdik
büs bütün
büsbütün
kip kirli
kipkirli
mas mavi
masmavi
sım sıkı
sımsıkı
ap açık
apaçık
güpe gündüz
güpegündüz
UNUTMAYALIM!
Yakın anlamlı sözcükler , sözcük tekrarı ve ses benzerliği kullanarak oluşturulan
pekiştirmeli sözler ve ikilemeler ayrı yazılır. Sözcükler arasına virgül konmaz.
İçeriye boyluposlu bir adam girdi.
İçeriye boylu ,poslu bir adam girdi.
İçeriye boylu poslu bir adam girdi.
HANGİSİ DOĞRU YAZILMIŞ?
O kadar saftı ki ,yüzü ter temizdi.
O kadar saftı ki ,yüzü ter , temizdi.
O kadar saftı ki ,yüzü tertemizdi.
Doğru yazılışı:
O kadar saftı ki ,yüzü ter temizdi.
O kadar saftı ki ,yüzü ter , temizdi.
O kadar saftı ki ,yüzü tertemizdi.
HADİ OYUN
OYNAYALIM!
https://wordwall.net/tr/resource
/9224752/peki%C5%9Ftirmelis%C3%B6zc%C3%BCkler
Download