G. Kore`nin İhracat Teşvik Paketi

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
G. Kore'nin İhracat Teşvik Paketi
G. Kore hükümeti, önümüzdeki 3 yıl içinde ihracatı arttırmak için yaklaşık 88 Milyar
Dolar yatırım yapılacağını açıkladı. Açıklama, ihracatın ardaşık olarak 6 ay düşüş
göstermesi üzerine yapıldı. 2015 yılının ilk yarısında ülkenin ihracatı %5 azalarak 269
Milyar Dolara gerilerken, ithalatı ise %15,6 oranında artarak 222 Milyar Dolar oldu.
Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan yeni pakete göre 2018 yılına kadar 18 yeni ve
ileri teknoloji ürün ve yan sanayiileri için 58 Milyar Dolar ar-ge yatırımı yapılacak. Bu
ürünler arasında yeni nesil organik ışıklı diyot paneller ve lityum iyon piller de yer
alıyor. 2018 yılında söz konusu 18 ürünün toplam ihracatının 47,4 Milyar Dolar
olması hedefleniyor.
Kısa vadeli önlem olarak, ülkenin en büyük pazarı Çin'e ihracatı arttırmayı hedefleyen
hükümet, orta ve uzun vadede ise Kore ürünlerinin küresel rekabet gücünü arttırmayı
hedefliyor. Bu amaçla ekipman ve tesis yatırımları teşvik edilecek. Ülkenin önde
gelen firmaları sene sonuna kadar toplam 80 Milyar Dolarlık yatırım yapmayı
planlıyor.
Öte yandan, ihracattaki düşüşün nedeninin küresel petrol fiyatlarındaki düşüş
nedeniyle ülkenin önemli ihraç kalemlerinden petrokimaysallar ve işlenmiş petrol
ürünlerinin fiyatlarının düşmesi olduğu ifade ediliyor. Yılın ilk yarısında G.Kore'nin
petrokimyasal ihracatı %13, işlenmiş petrol ürünleri ihracatı ise %14,4 oranında
azaldı.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download