otizmde davranış problemleri

advertisement
Otizm, Otizmli
Çocuklarda Davranış
Problemleri
OTİZMDE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ
Otistik çocukların günlük yaşamlarını ve
toplumsal uyumlarını etkileyen bazı davranış
problemleri olabilir.
Her çocukta görülmeyebilir.
Problem Davranışlar

Hiperaktivite:
- Özellikle küçük yaştaki otistik
çocuklarda aşırı hareketlilik ve dikkat
eksikliği görülür.
- Eğitimle birlikte bu hareketlilik
ve dikkat eksikliği zamanla azalır.
Ancak bazı çocuklarda bu durum uzun
süre devam edebilir.

Öfke Nöbetleri ( Temper Tantrum )
- Öfke nöbetleri özellikle küçük yaşlarda sık
görülür.

Bir isteğinin yapılması

ortamda istemediği bir durumun oluşması

ritüelin bozulması
- Bu öfke nöbetleri bazen bir saat sürebilir.
Sakinleştirmede güçlükler yaşanabilir.
- Kararlı ve akıcı davranışlarla öfke nöbetleri
önlenebilir veya sıklığı, şiddeti azaltılabilir.
 Saldırganlık ( Agresyon
)
- Bazı otistiklerde
saldırganlık, belirgin bir
davranış biçimi olabilir.
Bunların bir kısmı tekrarlayıcı
hareketlerle karışır, bir kısmı ise
yakınlaşma ve ilgilenmenin
bozuk ifadeleri olarak
gelişebilir.

Kendine Zarar Verici Davranış ( Oto – mütilasyon )
- Genellikle ağır zeka sorunu olan düşük işlevli
otistiklerde görülür.
- Küçük çocuklarda belirgin olan bu belirti zamanla
kaybolur veya azalır; sıklıkla geçicidir.

Tekrarlayıcı Hareketler ( Stereotipi )
- Zeka düzeyi düşük çocuklarda daha sıktır. Bu davranışlar
özellikle sıkıntılı ortamlarda veya çocuk ne yapacağını
bilemediği durumlarda artar.
- Stereotipler yaşla ve eğitimle ortadan kalkabilir.
- Çocuğun ilgi alanı genişledikçe bu davranışlar azalır.

Psikiyatrik Ek Bozukluklar
- Otizm başka ruh hastalıklarına yakınlık sağlar.
- Depresyon, mani, obsesif kompulsif nöroz, panik atak
sık görülebilir.
- Bu sorunlar ergenlik çağı ile birlikte daha
belirginleşmektedir.

Obsesif – Kompulsif Belirtiler
- Bu tip belirtiler oldukça sıktır.
- Otistikler bir konu ile aşırı ilgilenebilirler.
- Bir süre sonra ilgilendikleri eşya, kişi, konu ya da
eylem değişebilir. Yerine başkaları geçer.

Duyu Sorunları
- Otizmi olan çocuklar bir veya birkaç duyudan

tat

dokunma

işitme

görme , gelen uyarılara karşı aşırı bir tepki
verebilirler veya tepkisiz kalabilirler.

Yeme Sorunları

Katı yiyecekleri reddedebilirler.

Çiğnemezler.

Çok seçici yiyebilirler.

Nadiren aşırı yiyebilirler.

Yararlı yiyecekler yerine çerez, cips gibi
şeylere bayılırlar.

Tat konusunda hassasiyetleri oldukça
fazladır ki içtikleri suya gıdaya karıştırılacak
en küçük maddeyi bile fark ederek yemekten
vazgeçebilirler.

Uyku Sorunları
- Uyku sorunları çok fazla olur. Bunlar;



Sık uyanma,
Uyandıktan sonra durdurulamayan ağlama
nöbetleri,
Geç yatma ve geç kalkma

Cinsel Sorunlar
- Otistik bireylerde cinsel uyarılma durumunda
bireyin bu uyarıcıya karşılık nasıl davranmasını
bilememesinden kaynaklanan öfke ve saldırganlık
ve sıkıntı, depresif davranışlar sergilediği
görülmektedir.
-Yine otistik bireylerin fizyolojik ve psikolojik
olarak uyarıldıkları anlarda normal bireyler gibi
tavırlar sergileyemediklerinden (rastgele ve
içgüdüsel davranışlardan olan soyunma, sarılma
öpme veya açıkta mastürbasyon yapmaları)
kaynaklanan baskı ve cezalara maruz kaldıkları
anlaşılmaktadır.
Download