Atomik Emisyon Spektroskopisi | İnovatif Kimya Dergisi

advertisement
Uyarılmış enerji düzeyine çıkarılan atomların ve tek atomlu iyonların daha düşük enerjili
düzeylere geçişlerinde yaydıkları ultraviyole ve görünür bölge ışımasının ölçülmesi, yaygın
olarak kullanılan bir atomik spektroskopi yönteminin temelini oluşturur. Eğer atom veya
iyonların uyarılmış enerji düzeylerine çıkmaları bunların ultraviyole veya görünür bölge
ışımasını absorplamaları dışında bir süreçle gerçekleşmişse, yayılan ışımanın ölçülmesi
yöntemine atomik emisyon spektroskopisi (AES) adı verilir.
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Atomik Emisyon Spektroskopisi (AES) sıcak bir aleve püskürtülen örnek çözeltisinden
çıkan hattın ışın gücünün ölçülmesi prensibine göre çalışır.
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Atomik emisyon spektroskopisi uyarmayı sağlayan enerji kaynağının türüne göre
sınıflandırılır. Analiz örneğini atomlaştırmak ve uyarmak için alevin kullanıldığı yöntem
Alev emisyon spektroskopisi adını alır. Atomlaşmanın ve uyarmanın elektriksel boşalım
veya plazma gibi bir enerji kaynağı ile gerçekleştirildiği yöntem ise sadece atomik
emisyon spektroskopisi veya optik emisyon spektroskopisi olarak adlandırılır.
Alev emisyon spektroskopisi yönteminde alevin görevi yukarıda da değinildiği gibi analizi
yapılacak örnekteki elementi veya elementleri atomlaştırmak ve oluşan atomları uyarıImış
enerji düzeylerine çıkarmaktır. Yöntemde analiz için seçilen dalgaboyu genellikle analiz
edilecek elementin en şiddetli emisyon hattıdır.
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Alev emisyon spektroskopisi yönteminin uygulandığı durumda ışık kaynağı kullanılmaz
ve alev ile monokromatör arasına mekanik bir ışık bölücü yerleştirilir. Burada ışık
bölücünün kullanılma nedeni atomik absorpsiyon spektrofotometrelerindeki
dedektörün sadece alternatif akım sinyaline cevap verecek şekilde yapılmış olmasıdır.
Sadece alev emisyon spektroskopisi yönteminin uygulanabileceği şekilde üretilen
cihazlarda ise dedektör doğru akım sinyaline cevap verecek şekilde yapıldığı için ışık
bölücüye gerek yoktur. Bu tür spektrofotometrelere alev fotometresi adı verilir.
Alev emisyon spektrofotometrelerinde dalga boyu ayırıcısı olarak genellikle
monokromatörler kullanılmakla birlikte sadece sodyum ve potasyum analizleri için
geliştirilen alev fotometrelerinde filtre kullanmak yeterlidir. Kullanılan dedektörler ise
atomik absorpsiyon spektrofotometrelerinde olduğu gibi, fotoçoğaltıcı tüplerdir.
Atomlaşma ve uyarılmanın gerçekleştiği alevin oluşturulması için kullanılan yakıcılar
ve bu yakıcılarda kullanılan gazlar yine atomik absorpsiyon
spektrofotometrelerindekilerin aynısıdır.
Alev Emisyon spektrometresinin temel bileşenleri;
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Yorumlar
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards