pH Metre - İnovatif Kimya Dergisi

advertisement
pH bir çözeltinin asitlik veya alkalinlik derecesini tarif eden ölçü birimidir. 0’dan 14’e kadar
olan bir skalada ölçülür.
pH teriminde p; eksi logaritmanın matematiksel sembolünden, ve H ise Hidrojenin kimyasal
formülünden türetilmişlerdir.
.
pH tanımı Hidrojen konsantrasyonunun eksi logaritması olarak verilebilir:
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Yaklaşık bir pH belirlemesi, pH seviyesi değiştikçe değişik renk alan pH kâğıtları veya
göstergeleri ile elde edilebilir. Bu tip göstergelerin doğruluklarında sınırlamalar mevcuttur
ve renkli veya koyu örneklerde doğru olarak sonuç elde etmek zorlaşabilir.
Daha doğru pH ölçümleri bir pH metre ile elde edilebilir. pH ölçümü üç parçadan oluşur: pH
ölçüm elektrodu, referans elektrodu, ve yüksek empedans girişli bir cihaz.
pH elektrodu, ölçülen çözeltinin pH’ına göre voltaj veren bir pil gibi düşünülebilir.
pH ölçüm elektrodu hidrojen iyonuna hassas bir cam haznedir. Haznenin içinde ve
dışındaki bağıl hidrojen konsantrasyon değişimine göre farklı milivolt çıkışı verir.
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Referans elektrodu çıkışı hidrojen iyonu aktivitesi ile değişmez. pH elektodunun iç direnci
çok yüksektir. pH değişimine göre ortaya çıkan voltaj değişimini ölçmede zorluk çıkarır. pH
metrenin giriş empedansı ve kaçak dirençler önemli faktörler haline gelir.
pH metre temel olarak yüksek empedanslı bir yükseltici olup anlık elektrod voltajlarını
ölçüp sonuçları analog veya dijital bir göstergede pH birimi cinsinden gösterir. Bazı
hallerde, özel kullanım alanları veya iyon-seçici ya da Oksidasyon-İndirgeme Potansiyeli
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
(ORP) elektrodlar için voltaj da okunabilir.
pH METRE NASIL KULLANILIR?
pH analizi yapılmadığı zamanlarda elektrotların ucu çözelti içerisinde tutulmalıdır.
Kullanmadan önce elektrotlar destile su ile yıkanır, yumuşak bir kağıt parçası ile
silinir.
Elektrot sisteminin, pH’ının belli standart tampon çözeltiler yardımıyla kalibre edilmesi
gereklidir.
Tekrar elektrotlar destile su ile yıkanır, yumuşak bir kağıt parçası ile silinir.
Çözeltiye elektrot batırılır.
Homojenliği sağlamak için çözeltiyi sürekli olarak karıştırmak gerekir.
Numunenin pH’ı ölçülmeden önce sıcaklık değeri okunarak pH metrede sıcaklık ayarı
yapılır; daha sonra pH değeri okunur.
Yorumlar
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Download