Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi | İnovatif Kimya Dergisi

advertisement
Atomik absorpsiyon spektroskopisinde metallerin çoğu ile az sayıda ametal analiz edilir.
Atomik absorpsiyon spektroskopisinde numunedeki analit elementel hale dönüştürüldükten
sonra buharlaştırılır ve kaynaktan gelen ışın demetine maruz bırakılır. Aynı elementin ışın
kaynağından gelen ışınları absorplar. Sulu numune bir alev içine yükseltgen gaz karışımı ile
püskürtülür. Bu şekilde 70 kadar element(metal/yarı metal) analiz edilir. Ametallerin
absorpsiyon hattı vakum UV bölgeye düştüğünden bu elementler bu metotla analiz edilemez.
Metodun hassasiyeti yüksektir. Eser miktarda madde analizi yapılabilir.
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Kullanım Alanları;
Atomik absorbsiyon spektroskopisi kimyasal işlem, laboratuvar analizlerinde kullanıldığı gibi
günlük hayatta su, toprak ve hava kirliliği oluşturan elementlerin limit miktarları
doğrultusunda uyumluluk analizleri ve jeokimyasal ve metalürjik analizler için de
kullanılmaktadır.
AAS;
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Atomik absorbsiyon cihazıyla litrede onda bir miligram dolaylarında konsantrasyonlar binde
birkaç hata ile tayin edilirler.
Bunun için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir, şartlar yerine getirilmediğinde bir takım
hatalar yapılır. Bu hataların başlıca kaynakları;
—Kullanılan yakıt ve yakıcının cinsi
—Kullanılan yakıtın yakıcıyla oranı
—Bek alevinin şekli
—Ortamda bulunan anyon ve katyonların cinsi ve konsantrasyonları
—Işın demetinin alev içinden geçtiği yolun yeri ve uzunluğu
—Numunenin alev içinde püskürtülme hızı
—Numune damlacıklarının büyüklüğü
—Çözelti viskozitesinin değişik olması
—Çözelti içinde bulunan organik çözücülerin cinsi ve konsantrasyonudur.
!Hangi element analiz edilecekse o analite ait lamba takılır.
Avantajları;
AAS, elementel analizlerde kullanılan önemli bir araçtır. Örnekteki aranan elementler, o
elemente has dalga boyundaki ışığı soğurması yardımıyla bulunmaktadır. Katot lambada,
aranan elementin dalga boyu genelde elementin kendisinin uyarılması ile elde edildiği için,
örnekteki miktarlar için keskin sonuçlar verebilmektedir. Genellikle metaller için kullanılır.
Dezavantajları;
AAS’nin dezavantajı her element için ayrı bir OKL(Oyuk Katot Lambası) gerektirmesidir.
Birden fazla elementi aynı anda tayin edebilmek için incelenecek elementlerin alaşımlarını
içeren lambalar tasarlanmıştır. OKL ye uygulanan gerilim dolayısıyla yüksek akım daha
şiddetli ışımaya yol açar. Bu avantaja karşın lambadan oluşan hatların Doppler genişlemesi
artar.
Yorumlar
İnovatif Kimya Dergisi kaynak gösterilmeden paylaşılamaz.
Download