Organel Mikrop Protein Beyin Canlı Mercek Sentez Hücre Küçük

advertisement
HÜCRE
MİKROSKOP
RİBOZOM
6-1
6-1
ÇEKİRDEK
6-1
6-1
Organel
Mikrop
Protein
Beyin
Canlı
Mercek
Sentez
Hücre
Küçük
Küçük
Hücre
Küçük
Mikroskop
Bilim
Üretim
Yönetim
Sitoplazma
Hücre
Organel
Merkez
SİTOPLAZMA
HÜCRE ZARI
ENDOPLAZMİK
6-1
6-1
RETİKULUM
GOLGİ CİSİMCİĞİ
6-1
6-1
Hücre
Dış
Hücre
Hücre
Sıvı
Seçici
Madde
Sıvı
Yumurta
Geçirgen
İletim
Salgı
Organel
Madde
Taşıma
Paket
Canlı
İnce
Sitoplazma
Bez
LİZOZOM
KOFUL
MİTOKONDRİ
KLOROPLAST
6-1
6-1
6-1
6-1
Sindirim
Hücre
Hücre
Bitki
Besin
Depo
Enerji
Hücre
Molekül
Hayvan
Beyin
Fotosentez
Parçalama
Bitki
Kas
Besin
Hücre
Atık
Besin
Oksijen
HÜCRE DUVARI
DOKU
ÜREME
SPERM
6-1
6-1
6-1
6-1
Çeper
Hücre
Çoğalma
Erkek
Zar
Topluluk
Canlı
Üreme
Dış
Yapı
Yavru
Hücre
Bitki
Görev
Üretme
Kuyruk
Köşe
Organ
Çiftleşme
Testis
Download