Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş (COMPE 301) Ders Detayları

advertisement
Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
(COMPE 301) Ders Detayları
Ders Adı
Ders
Kodu
Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Saati Saati
Saati
Veritabanı
COMPE Güz
Yönetim
301
Sistemlerine
Giriş
2
0
2
3
Ön Koşul Ders(ler)i
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Diğer Bölümlerden Alınan Servis Dersleri
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze, Karma
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru-Yanıt,
Öğretme Teknikleri Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması,
Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi
Dersin
Koordinatörü
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Bu ders temel veritabanı kavramlarını ve veritabanı
sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi için
gerekli olan metodları öğretmek amacıyla
tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca veritabanı sorgulama
dilini öğretmeyi hedefler.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersin İçeriği
Veritabanı Kavramları. Veritabanı Yönetim
Sistemleri (VTYS). İlişkisel veritabanı sistemleri ve
ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri. Nesne ilişki
Çizelgelerinin veritabanı tasarımında kullanılması.
Yapısal Sorgulama Dili (SQL). Labratuvar
uygulamalarında yaygın kullanılan bir VTYS ile
pratik uygulamalar gerçekleştirilecektir.
• Veritabani Sistemleri konusunu temel anlamda
tanımlayabilir
• Veri İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Veri İlişki (GVİ)
modelleri ile pratik çalışmalar yapabilir
• İlişkisel Veritabani tasarimi ve uygulaması
yapabilir
• SQL dilini kullanarak veritabanı sorgularının
oluşturulması
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
Ön Hazırlık
1
Veritabanı Sistemleri Kavramları
Bölüm 1 (Ders Kitabı)
2
Veritabanı Sistemleri Kavramları
Bölüm 2
3
İlişkisel Veritabanı Modeli - Vİ
Modelleme
Bölüm 3
4
İlişkisel Veritabanı Modeli - Vİ
Modelleme
Bölüm 3
5
İlişkisel Veritabanı Modeli - GVİ
Modelleme
Bölüm 4
6
Durum Çalışmaları(Vİ / GVİ
Modelleri)
Ders Notları
7
İlişkisel Model ve İlişkisel
Veritabanı konsepti
Bölüm 5
8
Vİ ve GVİ'dan İlişkisel Yapıya
Uyarlama
Bölüm 7
9
Vİ ve GVİ'dan İlişkisel Yapıya
Uyarlama
Bölüm 7
10
Durum Çalışmaları(İlişkisel Yapıya Ders Notları
Uyarlama)
11
İşlevsel Bağımlılık
Bölüm 10
12
İlişkisel Tabloların
Normalizasyonu
Bölüm 10
13
İlişkisel Tabloların
Normalizasyonu
Bölüm 10
14
Durum Çalışması (Normalizasyon) Ders Notları Bölüm 8
SQL: Tabloların Yaratılması ve
Kısıtların Tanımlanması
15
Gözden geçirme
16
Gözden geçirme
Kaynaklar
Ders Kitabı: 1. “Fundamentals of Database Systems”, Elmasri &
Navathe, 5th Edition, Pearson Addison Wesley, 2007.
Diğer
Kaynaklar:
1. Oracle 8i: A Practical Guide to SQL, PL/SQL, and
Developer 6, Ali Yazıcı and Aydın Şekihanov, Atılım
Yayınları, 2001.
2. Database Application Development & Design”, 3rd Ed.,
McGraw-Hill, M.V. Mannino, McGraw-Hill, 2005.
3. Database Systems, Molina, Ullman, Widom, 2nd edition,
Pearson, Prentice Hall, 2009.
4. Database System Concepts, Silberschatz, Korth and
Sudarshan, Mc Graw Hill, 2006
5. http://www.sql.org/, An SQL Tutorial
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
-
-
Laboratuar
3
20
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
4
6
Ödevler
1
4
Sunum
-
-
Projeler
1
20
Seminer
-
-
Ara Sınavlar/Ara Juri
1
20
Genel Sınav/Final Juri
1
30
Toplam
11
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
30
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
16
4
64
Laboratuar
3
4
12
16
3
48
Projeler
1
4
4
Ödevler
1
5
5
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
10
10
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
15
15
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
158
Download