SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

advertisement
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin Adı
Veritabanı
Sistemleri
Kodu
Yarıyılı
1
COMPE 502
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
Laboratuar
(Saat/Hafta)
3
Kredisi
AKTS
3
7.5
0
Ön Koşul Dersleri
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin Öğrenme
Çıktıları
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
İngilizce
Zorunlu
Bu derste gerçek hayatta karşılaşılan problemler gösterilirken, veritabanı sistemleri
ve Bilgi Sistemleri teorileri üzerinde durularak, grup çalışması eşliğinde veritabanı
tasarımı ve uygulanması konusunda yönlendirilmektedirler.
Temel Kavramları pratik uygulamaları ile değerlendirebilir
Veri İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Veri İlişki (GVİ) modelleri ile pratik çalışmalar
yapabilir
İlişkisel Veritabani tasarimi ve uygulaması yapabilir
Veri sorgulama amacı ile SQL dilini kullanabilir
Hareket işleme, eş zamanlılık kontrolü ve veritabanı kurtarma konularının
tartışılması.
Veritabanı Sistemleri kavramları. Varlık-İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Varlık-İlişki
(GVİ) ile veri modellemesi. İlişkisel veri modelleme. Dosya organizasyonu ve
indeksleme yapıları. İlişkisel cebir. Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query
Language-SQL). İlişkisel hesaplama Veritabanı tasarımı: fonksiyonel bağımlılık
ve tablo normalizasyonu. Veritabanı yönetimine giriş. Hareket İşleme
kavramlarına giriş. Hareket işleme, Eş Zamanlılık kontrolü ve Veritabanı
Kurtarma teknikleri. Laboratuvar ortamında bir İlişkisel Veritabanı Yönetim
Sistemi (VTYS) kullanılacaktır.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
Konular
Ön Hazırlık
1
Veritabanı Sistemleri Kavramları
2
3
4
5
Vİ Modelleme
GVİ Modelleme
İlişkisel Model ve İlişkisel Veritabanı konsepti
İlişkisel Cebir ve İlişkisel Hesaplama
1.1-1,5, 2.1-2.3.1, 2.5.2
(Ders Kitabı)
3.1-3.7
4.1-4.3, 4.5
5.1-5.3
6.1-6.6
6
Vİ ve GVİ'dan İlişkisel Yapıya Uyarlama
7.1-7.2.2.
7
8
Veritabanı Tasarımı
Veritabanı Tasarımı
10.1-10.2.2
10.3, 10.5-11.1
9
Dosya Organizasyonu
13.6-13.8
10
11
12
13
Indeksleme Yapıları
Hareket İşleme Kavramları
Eş Zamanlılık Kontrolü Teknikleri
Veritabanı Kurtarma Teknikleri
14.1-14.3
17.1-17.5
18.1-18.2
19.1-19.2
14
Veritabanı yetkilendirme, güvenlik ve gizlilik
23.1-23.2, 23.4
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
Diğer Kaynaklar
1. “Fundamentals of Database Systems”, 5th Edition, Ramez Elmasri &
Shamkant B. Navathe, Addison-Wesley, 2006.
2. “Oracle 9i: SQL with an introduction to PL/SQL”, L. L. Morris-Murphy,
Thomson Course Technology, 2003
1. “Principles of Database Systems with Internet and Java Applications”, Greg
Ricardi, Addison-Wesley, 2001.
2. “Database Application Development & Design”, 3rd Ed., McGraw-Hill,
M.V. Mannino, McGraw-Hill, 2005.
3. http://sqlCourse.com/ (Interactive Online SQL Training)
4. “Database Systems: A practical Approach to Design, Implementation, and
Management”, T. Collony & Carolyn Begg, 4th Edition, Addison-Wesley,
2005.
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Arasınav
Ödev
Proje
Yarıyıl Sonu sınavı
Devam
SAYISI
1
2
1
1
-
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
KATKI PAYI
25
10
25
35
5
100
65
35
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli Ders
Zorunlu Ders
Uzmanlık/Alan Dersi
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
Transfer edilebilen Beceri/Yetenek Dersi
X
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
1
1
2
Matematik, fen bilgisi ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisi
Deney tasarlama ve yapma ve deney sonuçlarını analiz ederek
2
3
4
5
X
X
yorumlama becerisi.
Belirlenen gereksinimlere göre bir sistem, bileşen ve işlem tasarımlama
3
4
becerisi.
Disiplinlerarası alanlarda iş yapabilme becerisi.
X
5
Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi.
6
Profesyonel ve meslek etiği sorumluluğunu kavrama.
7
Etkin iletişim kurma becerisi.
X
X
X
Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı
8
9
X
zamanda bu eğitime angaje olma becerisi.
X
Çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olmak.
Mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını,
10
X
tekniklerini ve yetenekleri kullanma becerisi.
Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri
11
12
X
tanıma.
X
Gerçek hayat problemleri için mühendislik ürünleri ve prototipleri
yaratabilme yeteneği.
X
13
Profesyonel bilgiye katkı yeteneği.
14
Yöntembilimsel bilimsel araştırma yapabilme yeteneği
15
Orijnal ya da var olan bir bilgi kümesi etrafında bir bilimsel yapıt
X
üretme, raporlama ve sunma yeteneği.
16
Üretilen orijinal fikri savunma yeteneği.
AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Proje
Ödev
Arasınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin AKTS Kredisi
Hazırlayan
Tarih
Sayısı
16
16
1
2
1
1
Süresi
(Saat)
3
5
20
15
20
30
Deepti Mishra
29/04/09
Toplam
İş Yükü
48
80
20
30
20
30
228
7.6
7.5
Download