2017-2018 eğitim öğretim yılı trakya üniversitesi edirne teknik

advertisement
2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK OTOMASYON BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
1. SINIF GÜZ YARIYILI
D.KOD
DERS ADI
ETP101
ETP103
ETP105
ETP107
MAT100
ETP115
D.
Saati
D.
Kredisi
4
4
4
4
4
2
22
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
1,5
18
Z/M/S
AKTS
M
M
M
M
Z
M
Bölüm Seçimlik*
5
5
5
5
5
3
28
2
GENEL TOPLAM
30
Elektronik I
Doğru Akım Devre Analizi
Sayısal Elektronik
Ölçme Tekniği
Genel Matematik
Sistem Analizi ve Tasarımı I
TOPLAM
Te Uy
3
3
3
3
3
1
16
1
1
1
1
1
1
6
SEÇMELİ DERSLER *
BDE101/GSA101
ETP109
ETP111
ETP113
Beden Eğitimi I
Araştırma Yöntem veTeknikleri
Algoritmalar ve Programlama
0
1
1
2
1
1
2
2
2
1
1,5
1,5
S
S
S
2
2
2
Bilgisayar Donanımı
1
1
2
1,5
S
2
*1. Sınıf Güz Yarıyılı için Seçmeli Dersler * havuzundan toplam 4 AKTS Kredilik seçmeli ders seçilecek.
EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK OTOMASYON BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
1. SINIF BAHAR YARIYILI
D.KOD
ETP102
ETP106
ETP108
İSG100
DERS ADI
Alternatif Akım Devre Analizi
Elektronik II
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
İş Sağlığı ve Güvenliği
TOPLAM
Te Uy
3
3
3
2
11
1
1
1
0
3
D.
Saati
D.
Kredisi
4
4
4
2
14
3,5
3,5
3,5
2
12
Bölüm Seçimlik*
Bölüm Seçimlik*
Bölüm Seçimlik*
Bölüm Seçimlik*
Üniversite/Alan Dışı Seçimlik**
Z/M/S
AKTS
M
M
Z
Z
S
4
5
4
3
16
3
S
S
S
US
3
3
3
2
GENEL TOPLAM
30
SEÇMELİ DERSLER *
ETP104
ETP110
ETP112
ETP114
İLT100
ETP116
ETP 118
BDE102
CEV100
Sayısal Tasarım
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı
Mesleki Matematik
Kumanda Devreleri
İletişim
Meslek Etiği
İşletme Yönetimi -I
2
1
3
2,5
Beden Eğitimi II
0
2
2
-
S
S
S
S
S
S
S
S
2
US
Çevre Koruma
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1
0
0
3
2
3
3
2
2
2,5
1,5
2,5
2,5
2
2
ÜNİVERSİTE/ALAN DIŞI SEÇMELİ DERSLER **
2
0
2
*1. Sınıf Bahar Yarıyılı için Seçmeli Dersler* havuzundan toplam 12 AKTS Kredilik seçmeli ders seçilecektir.
**1. Sınıf Bahar Yarıyılı için Üniversite Seçmeli Dersler Havuzundan toplam 2 AKTS Kredilik ders seçilecektir.
3
3
3
3
2
2
3
2
2
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
EDİRNE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
ELEKTRONİK OTOMASYON BÖLÜMÜ
ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ
I.
YARIYIL
Dersin Kodu
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Toplam
D.Saati
Ders
Kredisi
AKTS
Kredisi
ETP101
Elektronik I
3
1
4
3,5
5
Atomik yapı, Elektronun doğası, Yarı iletken malzemeler, Diyotların Yapısı ve Çeşitleri, Doğrultucu Devreler,
Filtrelerin Tanımı ve Çeşitleri, Regülelerin Tanımı ve Çeşitleri, Transistörün Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri, JFET’in
Tanımı, Yapısı ve Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması, MOSFET’in Tanımı, Yapısı ve
Çeşitleri. Anahtarlama ve Yükselteç Elemanı Olarak Kullanılması.
Dersin
Kodu
ETP103
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Toplam
D.Saati
Ders
Kredisi
AKTS
Kredisi
3
1
4
3,5
5
Doğru Akım Devre Analizi
Statik Elektrik, Elektrik Akımının Öngörülmeyen Etkilerine Karşı Önlem Almak, Doğru Akımda Devre Çözümleri,
Çevre Akımları Yöntemi, Düğüm Gerilimi Yöntemi, Kaynak Bağlantıları, Thevenin Teoremi, Norton Teoremi, Süper
Pozisyon Teoremi, Maksimum Güç Teoremi, Doğru Akımda Depolama elemanları, doğru akımda güç ve enerji.
Dersin
Kodu
ETP105
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Toplam
D.Saati
Ders
Kredisi
AKTS
Kredisi
3
1
4
3,5
5
Sayısal Elektronik
Sayı Sistemleri, Mantıksal Kapı Devreleri, Boolean Matematiği, Karnough Haritası, Kodlayıcılar(Encoder), Kod
Çözücüler(Decoder), Veri Seçiciler (Multiplexer), Veri dağıtıcılar(Demultiplexer), Toplayıcılar- Çıkarıcılar,
Çıkarıcılar-Karşılaştırıcılar
Dersin
Kodu
ETP107
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Toplam
D.Saati
Ders
Kredisi
AKTS
Kredisi
3
1
4
3,5
5
Ölçme Tekniği
Uzunluk, alan, kesit ve çap ölçümü, Eğim, hacim ve ağırlık ölçümü, Vektör ölçümü, Moment ölçümü, Vektör ölçümü,
Hız ve devir, sıcaklık, ışık ve ses ölçümü, Basınç ve gerilme, akışkan ölçümü, Ölçme ve ölçü aletleri, Ölçme hataları,
Birimler ve dönüşümleri, Direnç ve Bobin ölçümü, Kondansatör ve RLC ölçme, Akım ve Gerilim ölçme, Frekans
ölçümü ve Osilaskop, Ölçü trafoları, Güç ve enerji ölçümü
Dersin
Kodu
MAT100
Teorik
Uygulama
Toplam
D.Saati
Ders
Kredisi
AKTS
Kredisi
3
1
4
3,5
5
Genel Matematik
Sayılar, üslü ve köklü sayılar, modüler aritmetik, ondalıklı sayılar, cebir ve polinomlar, oran ve orantı, denklemler,
eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, vektörler.
Dersin Kodu Dersin Adı
ETP 115
Sistem Analizi ve Tasarımı I
Teorik
1
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
2
1,5
3
Uygulama
1
Çalışma Konusunu Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Fonksiyonlarını ve Değişkenlerini
Tanımlamak, Gerekli Malzemeleri Seçmek, Elde Edilen Bilgileri Sunmak, Sistem/Ürünün Şartnamesi veya Akış
Şemasını Hazırlamak, Sistem/Ürünün Programını veya Hesaplamalarını Yapmak, Sistemin/Ürünün Çalışacağı Ortamı
Kurmak, Sistemin/Ürünün Kurulumunu Yapmak, Sistemin/Ürünü Test Etmek, Sistemin/Ürünün Çıktılarını Rapor
Halinde Sunmak
SEÇMELİ DERSLER
Ders
AKTS
Dersin
Toplam
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Kredisi
Kredisi
Kodu
D.Saati
BDE101/GS
Beden Eğitimi I
0
2
2
1
2
A101
Öğrencilerin sportif faaliyetlerine iştiraki, spor kollarına göre okul takımının oluşturulması ve çalıştırılması, meraklı
öğrencilere tiyatro, izcilik, satranç, şiir, folklor, resim ve diğer ilgi alanlarına göre rehberlik etmek.
Dersin
Kodu
ETP109
Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Toplam
D.Saati
Ders
Kredisi
AKTS
Kredisi
1
1
2
1,5
2
Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını, Değerlendirme, Araştırma
Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma
Dersin
Kodu
ETP111
Dersin Adı
Algoritmalar ve Programlama
Teorik
1
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
1,5
2
Uygulama
1
2
Algoritma, Akış Diyagramı, Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar
Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer
Döndüren Alt Programlar.
Dersin Kodu Dersin Adı
ETP113
Bilgisayar Donanımı
Teorik
1
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
2
1,5
2
Uygulama
1
Bilgisayar Mimarisi ve İşleyişi, Sistem Ünitesi ve Birimleri, Giriş-Çıkış Birimleri ve Arabirimler, Bilgisayar
Sistemlerinin Montajı, Bakim-Onarımı ve Arizaları.
II. YARIYIL
Dersin Kodu Dersin Adı
ETP102
Alternatif Akım Devre Analizi
Teorik
3
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
4
3,5
4
Uygulama
1
Alternatif akım, Seri devreler, Paralel devreler, Rezonans, Alternatif akımda güç ve kompanzasyon, Tek fazlı
alternatif akımda güç ve enerji, Üç fazlı alternatif akımda güç ve enerji
Dersin Kodu Dersin Adı
ETP104
Sayısal Tasarım
Teorik
2
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
3
3,5
3
Uygulama
1
Multivibratörler, Flip Floplar, Flip Flop ile Devre Tasarımı, Asenkron Sayıcılar, Senkron Sayıcılar, Kaydediciler,
Analog Dijital Dönüştürücüler, Dijital Analog Dönüştürücüler.
Dersin Kodu Dersin Adı
Teorik
Uygulama
Toplam
Ders
AKTS
ETP106
Elektronik II
3
1
D.Saati
Kredisi
Kredisi
4
3,5
5
Transistörün yükselteç elemanı olarak kullanılması, İşlemsel yükselteçler ve eviren yükselteç olarak kullanılması,
İşlemsel yükseltecin evirmeyen yükselteç olarak kullanılması, Gerilim izleyici yükselteçler kullanımı, Yükselteçler ile
Toplayıcı devresinin kullanımı, İşlemsel yükseltecin karşılaştırıcı olarak kullanılması, İşlemsel yükseltecin seviye
dedektörü olarak kullanılmas, İşlemsel yükseltecin filtre olarak kullanılması, Transistörlü osilatörlerin kullanımı,
İşlemsel yükselteçli osilatörlerin kulanımı.
Dersin Kodu Dersin Adı
ETP 108
Teorik
Teknolojinin Bilimsel İlkeleri
3
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
4
3,5
4
Uygulama
1
Malzeme Özellikleri, Statik, Dinamik, Enerji, İş ve Güç, Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi, Akışkanlarda
Basınç, Elektrik ve Manyetizm
Dersin Kodu Dersin Adı
ETP110
Teorik
Bilgisayar Destekli Devre Tasarımı
1
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
2
1,5
3
Uygulama
1
Simülasyon Programın Tanıtılması, Temel Devrelerin Simülasyonu, Analog Devrelerin Simülasyonu, Dijital
Devrelerin Simülasyonu, Baskı Devre Programın Tanıtılması, Program Ortamında Devre Çizimi, Baskı Devre
Şemasını Oluşturma.
Dersin Kodu Dersin Adı
ETP 112
Teorik
Mesleki Matematik
2
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
3
2,5
3
Uygulama
1
Karmaşık sayıların tanımı, vektörel olarak gösterimi, Karmaşık sayların kartezyen formda dört işlemi, Karmaşık
sayıların kutupsal ve kartezyen dönüşümleri, Karmaşık sayların kutupsal formda dört işlemi, Karmaşık sayıların
mesleki alanda kullanımı, Üstel fonksiyonların özellikleri ve işlemleri, Logaritma fonksiyonunun tanımı ve Logaritma
alma yöntemleri, Logaritma fonksiyonunun mesleki alanda kullanımı, Türev tanımı ve Türev alma yöntemleri,
Fonksiyonlar üzerinde Türevin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımıİntegralin tanımı ve İntegral alma
yöntemleri, Fonksiyonlar üzerinde İntegralin uygulanması, Türevin mesleki alanda kullanımı
Dersin Kodu Dersin Adı
ETP 114
Teorik
Kumanda Devreleri
2
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
3
2,5
3
Uygulama
1
Kumanda Elemanları, Koruma Röleleri, Üç Fazlı Asenkron Motorları Kesik ve Sürekli Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron
Motorları İki Farklı Yerden (Uzaktan) Çalıştırma, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Dirençle Yol Verme, Üç Fazlı
Asenkron Motorlara Reaktansla ve Oto Trafosuyla Yol Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlara Yıldız Üçgen Yol
Verme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Üç Fazlı Asenkron Motorlarda Frenleme, Bir Fazlı
Asenkron Motor Kumanda Devreleri, Bir Fazlı Asenkron Motorlarda Devir Yönü Değiştirme, Rotoru Sargılı
Asenkron Motorlara Yol Verme.
Dersin
Kodu
ETP116
Dersin Adı
Meslek Etiği
Teorik
Uygulama
Toplam
D.Saati
Ders
Kredisi
AKTS
Kredisi
2
0
2
2
2
Etik ve ahlak kavramlarını incelemek, Etik sistemlerini incelemek, Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri
incelemek, Meslek etiğini incelemek, Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını
incelemek, Sosyal sorumluluk kavramını incelemek
Dersin Kodu Dersin Adı
ETP118
İşletme Yönetimi I
Teorik
2
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
3
2.5
3
Uygulama
1
Mikroekonomik Verileri Takip Etmek, Makroekonomik Göstergeleri Analiz Etmek, Pazardaki Boşlukları Tespit
Etmek, Yatırım Alternatiflerini Değerlendirerek En Uygun Olanını Seçmek, Yapılabilirlik Çalışmalarını Yürütmek,
İşletmenin Çevresini Tanımak, Talep Analizi ve Tahmini Yapmak, İşletmenin Kuruluş Yerini Belirlemek, İşletmenin
Kuruluş Yerini Belirlemek,İşletmenin Hukuksal Yapısını Belirlemek, İş yerinin Kapasitesini Belirlemek, Toplam
Yatırım Maliyetini Belirleyerek Finansmanını Sağlamak, Tahmini Gelir-Gider Hesabını Yapmak, İş yeri ve Üretim
Planı Yapmak, Yatırımın Kurulum İşlemlerini Yürütmek, Uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak
Dersin Kodu Dersin Adı
ILT100
İletişim
Teorik
2
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
2
2
2
Uygulama
0
Sözlü İletişim kurmak, Yazılı İletişim kurmak, Sözsüz İletişim kurmak, Biçimsel (Formal) İletişim kurmak, Biçimsel
Olmayan (İnformal) İletişim kurmak, Örgüt dışı iletişim kurmak.
Dersin
Kodu
BDE102
Dersin Adı
BEDEN EĞİTİMİ II
Teorik
0
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
2
1
2
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
2
2
3
Uygulama
2
Sporun toplumdaki yeri ve önemi, Ritmik hareketler, Antreman prensipleri ve uygulamaları.
Dersin
Kodu
END100
Dersin Adı
KALİTE GÜVENCESİ VE
STANDARTLAR
Teorik
2
Uygulama
0
Kalite Kavramı, Standart ve Standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Yönetim kalitesi ve
standartları, Çevre standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetim
sistemi, Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli, Üretimde kalite kontrolü, Muayene ve örnekleme,
Toplam kalite kontrol, Kontrol Diyagramları, İstatistiksel Dağılımlar.
Dersin
Kodu
İSG 100
Dersin Adı
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Teorik
2
Toplam
Ders
AKTS
D.Saati
Kredisi
Kredisi
2
2
3
Uygulama
0
İş güvenliği tanımı ve mevzuatı, Meslek hastalıkları, Koruyucu ve önleyici tedbirler, Emisyonlar, çevre kirliliği ve
zararlı gazlarla ilgili mevzuat, İş güvenliği ve İş güvenliği ekipmanları, Koruyucu ve önleyici tedbirler, İç ortam hava
kalitesi, İlkyardım, İlkyardım malzemeleri, Koruyucu ilk yardım ve acil arama, Atıklar ve atıkları sınıflandırma,
Atıkları depolama, Geri dönüşüm ve geri dönüşüm sistemleri, Tehlikeli atık yönetmelikleri.
Download