f( ) 2 lim x 2 π

advertisement
1.
f(x)  x3  lnx olduğuna göre
A) 2e2
B) 2e2
C) 2e2
4.
1
f ( ) kaçtır?
e
D) 3e2
E)
f(x)  cosx  sinx olduğuna göre

f(x)  f( )
2
lim


x 
x
2
2
1 2
e
2
A) 2
2.
f(x)   x  1   2x  a 
2
ve
f (2)  12 olduğuna
göre f(a) kaçtır?
A) 8
B)  4
C) 0
D) 4
E) 12
5.
değeri kaçtır?
B) 1

g(x)   x  x
C) 0

3
 x  ...  x
5
19
A) 
2
5
x2  3x  2
x3
B) 
1
7
olduğuna göre f (2) kaçtır?
C)
1
2
D)
1
5
E)
4
5
ve
  (x  1)
fonksiyon ları veriliyor.
d
Buna göre
 f(x)  g(x)  aşağıdakilerden
dx
hangisine eşittir?
C) x20  1
B) 21x20
D) 20x19
f(x) 
E) 2
f(x)  x20  x18  x16  ...  x 2  1  (x  1)
A) x21  1
3.
D) 1
E) 21x
6. f(x)  (x  5)(x  4)... x (x  1)(x  5) olduğuna göre
f (5) kaçtır?
A) 1010
B)
10!
3!
C) 10!
D)
5!
2!
E) 0
7.
a, b, c sıfırdan farklı gerçek sayılardır.
f : R  R,
f(x)  ax2  bx  c ve f (1)  f(1)
olduğuna göre
A)
8.
1
4
f(x) 
B)
a
c
1
2
10.
kaçtır?
ifadesinin x  1 için değeri
kaçtır?
D) 
C) 1
d  e x  (x 2  1) 


dx 
x3

1
2
E) 1
5x
olduğuna göre f (x) nin, f(x) cinsinln5
A) 2 e
B) e
C)  e
D)  2e
E) 3e
11. Bir hareketlinin t saniyede aldığı yol S(t) metre
olup S(t)  t 3  2t 2  5 fonksiyonu ile verildiği-
den değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
ne göre bu hareketlinin 5. saniyedeki hızı kaç
B) f 2 (x)
A) f(x)
D)
1
f(x)
C)
metre/saniyedir?
f(x)
ln5
A) 70
E) f(x)  ln5
B) 65
C) 60
D) 55
E) 50
12.
9.
f(x)  x3  ax2  2x  1 ve
g(x)  x 
1 1
1


x x 2 x3
fonksiyonları veriliyor.
Yukarıda grafikleri verilen f ve g fonksiyonları
(3,15) ve (2,0) noktalarında kesiştiğine göre
 f  g (1)  8 olduğuna göre a kaçtır?
 f(2  h)  g(x  h)  f(2)  g(x) 
lim 
 değeri kaçtır?
2h


h0
A)  4
B)  2
C) 1
D) 2
E) 3
A) 4
B) 3
C)
5
2
D)
1
2
E) 2
Download