flebotomi hemşiresi görev tanımı

advertisement
FLEBOTOMİ HEMŞİRESİ GÖREV TANIMI
DOK.KODU:GRT.77
YAYIN TAR:01.08.2010
REVİZYON NO:00
REVİZYON TAR:00
SAYFA 1 / 1
1. BİRİM
: Laboratuvar
2. GÖREV ADI : Transfüzyon Merkezi Hemşiresi
3. AMİR VE ÜST AMİRLER : Kan Merkezi Sorumlu Hekimi
4. GÖREV DEVRİ : Kan Merkezi Sorumlu Hekimi’nin belirleyeceği bir kişi.
5. GÖREV AMACI : Belirtilen yetkileri yerine getirmek
6. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKLAR : Kan merkezi sorumlu hekimi’nin görevlendireceği görevlerin yerine
getirilmesinden sorumludur.
7. YETKİLER :
7.1.Kan bağışçısından kan alma işlemlerini, belirlenmiş standart prosedürlere uygun şekilde gerçekleştirmek.
7.2.Gerekli durumlarda kan bağışçısı bilgilendirme ve sorgu formunun doldurulmasında bağışçıya yardımcı
olmak.
7.3.Bağış öncesi gerekli testleri yapmak, kan bağışçısının vital bilgilerini ölçmek.
7.4.Donörler için uygun ortamı ve güveni sağlamak.
7.5.Donörlerin ruhsal, duygusal ve genel alışkanlıklarını değerlendirmek.
7.6.Donörlerin ateş ve tansiyonlarını ölçmek, nabız sayısını tespit etmek.
7.7.Donörlerin bütün başlangıç kayıtlarını tutmak.
7.8.Flebotomi yapmak, torba etiketine gereken bilgileri yazmak.
7.9.Kan alma işleminden sonra donörün istirahat etmesini sağlamak ve bu sırada donörü gözlemek.
7.10. Donör reaksiyonlarında gerekli ilaçları doktorun direktifi ve sorumluluğu altında uygulamak.
7.11. Donör kan örneklerini test işlemleri için teknisyene teslim etmek.
7.12. Donör bilgi formlarını, ileri kayıt işlemleri için sekretere teslim etmek.
7.13. Kan merkezinin genel temizliğini yaptırmak.
7.14. Bağlı olduğu yönetici tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapmak.
HAZIRLAYAN
KONTROL EDEN
ONAYLAYAN
İNSAN KAYNAKLARI
SORUMLUSU
KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ
BAŞHEKİM
Download