3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞ HAFTASI BASIN BÜLTENİ Tedavisi

advertisement
3-9 KASIM ORGAN BAĞIŞ HAFTASI BASIN BÜLTENİ
Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar tüm dünyanın olduğu
gibi Ülkemizin de önemli sağlık sorunlarından biridir. Organ ve doku nakli bekleyen
hastaların sayısı her geçen gün artmaktadır.
Kişinin hayatta iken serbest iradesi ile, tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve
organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesine organ bağışı denir.
2238 sayılı yasaya göre on sekiz yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes
organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.
Tedavisi mümkün olmayan hastalıklar nedeniyle görev yapamayacak derecede hasar
gören organların yerine,canlı veya ölüden alınan yeni,sağlam organın konularak hastanın
tedavi edilmesine organ nakli denir.
Organ ve doku nakli , canlıdan ve kadavradan olmak üzere iki şekilde
gerçekleştirilebilmektedir.
1-Kadavra donör (verici): Trafik kazası, kurşunlanma, beyin kanaması vb. nedenlerle yoğun
bakımda tedavisi devam ederken, beyin ölümü denilen geri dönüşümsüz beyin hasarı gelişmiş
hastaların organları bağışlandığı takdirde bunlar kadavra donör olarak tanımlanmaktadır.
Böbrek, karaciğer, pankreas, kalp, kalp kapakları, kornea kadavradan nakillerde
kullanılmaktadır.
2-Canlı donör: Organ nakli gereken hastanın eşi veya yakın akrabaları, doku, kan grubu vb.
uyum mevcut ise nakil gereken hastaya organ bağışında bulunabilmektedirler. Bunlar canlı
donör olarak tanımlanmaktadır.
Böbrek ve karaciğer canlıdan nakil yapılabilen organlardır.
Ülkemizde nakil cerrahisinin artması ve yeni tedavi işlemlerinin uygulanması
nedeniyle eskiden kullanılan “Doku ve Organ Bağış Belgesi” güncellenerek “Organ ve Doku
Bağış Kartı” hazırlanmıştır. Ayrıca Bakanlığımız tarafından tüm organ bağış kayıtlarının
saklanacağı Türkiye Organ ve Doku Bağış Bilgi Sistemi (TODBS) oluşturulmuştur.Bu
kapsamda ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarının sisteme entegrasyonu sağlanmıştır. Bağışta
bulunmak isteyen vatandaşlarımızın; İl Sağlık Müdürlüğü, hastaneler, TSM ve ASM’lere
müracaatları halinde sistem üzerinden bağışları alınmaktadır.
Bunun yanı sıra tüm bağışların aynı sistem üzerinde toplanmasını sağlamak amacıyla
eski bağışçıların da kayıtlarının sisteme girilmesi gerekmektedir. Ancak sistem kayıtlarında
eski bilgilerden farklı bilgilere ihtiyaç duyulduğundan, geçmiş tarihlerde bağışta bulunan
vatandaşlarımızın ilgili kuruluşlara müracaat ederek bağış taleplerini yenilemeleri
gerekmektedir.
Ülkemizde 28.405 hasta nakil için sıra beklemektedir, 2013 yılında bugüne kadar 1403
beyin ölümü gerçekleşmiş, bunlardan sadece 321 aile hastasının donör olması için izin
vermiştir. İlimizde ise 2013 yılında 11 beyin ölümü gerçekleşmiş, bunlardan 3 tanesi donör
olmuş ve organları başkalarına hayat vermiştir.
İlimizde Organ Bağışı Haftası Faaliyetleri Kapsamında Muğla İl Sağlık Müdürlüğü
Olarak;
Hafta boyunca Hastanelerimizde, Aile ve Toplum Sağlığı Merkezlerimizde ve şehir
merkezinde halkımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde stantlar kurularak halk eğitimi
verilmesi , sağlık kurumlarında görevli personellere yönelik hizmet içi eğitim yapılması ve
organ bağışı kabul edilmesi, ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile işbirliği yapılarak
okullarımızda eğitimler verilmesi gibi çeşitli etkinlik ve programlar düzenlenmesi
planlanmıştır.
Amacımız organ bağışı konusunda toplum bilincini oluşturmak, ilgili tüm kesimlerin
konuya ilgisini artırmaktır. Şu an Türkiye genelinde binlerce hasta organ beklemekte, ölümle
yaşam arasındaki çizgide hayata umutla tutunmaya çalışmaktadır. Organ bağışı konusuna
toplum olarak hassasiyet göstermeli, organ nakli gerektiren hastalıkların her an bizim ve
sevdiklerimizin başına gelebileceğini unutmamalıyız. “Yaşarken de yaşamdan sonra da
başkalarına hayat vermek bizim elimizde”. Bu konuda duyarlı davranmak hepimizin
toplumsal sorumluluğudur.
Unutmayalım ki, yaşatmak da yaşamak kadar güzel bir duygudur.
Dr. Cihan TEKİN
İl Sağlık Müdürü
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

MD

2 Cards oauth2_google_ab2d7316-fd35-4eb7-aa09-752bd5f646b3

Create flashcards