Çözüm Ortaklarýmýz Kaliteport

advertisement
“Kalite asla bir tesadüf değildir daima akıllı bir gayretin sonucudur.”
John Ruskin
Her geçen gün değişen ekonomik değerler ve küresel rekabet, kurumları
zorlamakta ve bunun için de dünya çapında işletmelerin kalıcılığını sağlayan yeni
yöntemler ve teknikler geliştirilmektedir. Günümüz Türkiye’sinde de bu değişimler kendini
hissettirmekte, bunun sonucu olarak da Toplam Kalite Yönetimi ve Uluslararası kabul
görmüş standart yönetimlerine olan ihtiyaç hızla artmaktadır.
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, HACCP, ISO 16949, SA
8000, ALTI SİGMA, CE Markalama, İşletme Belgesi, Çalışma Ruhsatı, Kapasite
Raporu KALİTEPORT’un danışmanlık hizmeti verdiği sistemlere örnektir. Ayrıca TSE ve
çeşitli uluslarası kuruluşların yayınladığı standartlara göre firmaların hizmet yeri ,ürün ve
personel belgelendirme,marka-patent ve eğitim gereksinimlerinizde en büyük yardımcınız
olacaktır.
Çalışma alanlarımız, referanslarımız ve eğitim hizmetlerimiz hakkındaki detaylı
bilgileri www.kaliteport.com adresinden ayrıntılı olarak ulaşabilir ve temsilcilerimizden
gerekli bilgileri alabilirsiniz.
Sizleri sürekli iyileştirme, müşteri odaklılık ve kaliteli hizmet felsefesiyle hareket
eden KALİTEPORT Danışmanlıkla birlikte çalışmaya davet ediyor, farklılığı birlikte
yakalamayı teklif ediyoruz.
ÇÖZÜM ORTAKLARIMIZ
Download