31 Temmuz 2013 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/90

advertisement
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Sun Plaza
No:24
34398 Maslak
İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
31 Temmuz 2013
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2013/90
KONU Varlık Barışı Bildirim ve Beyan Süresi Uzatıldı.
31 Temmuz 2013 tarihli ve 28724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5174 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun varlık barışına ilişkin geçici 85 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31 Ekim 2013 tarihine kadar
(bu tarih dahil) uzatılmıştır.
Hatırlanacağı üzere, 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun’un 12. maddesiyle Gelir Vergisi
Kanunu’na eklenen geçici 85. maddede yapılan düzenlemeye göre, 15 Nisan 2013 tarihi
itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer
sermaye piyasası araçları ile taşınmazların, 31 Temmuz 2013 tarihine kadar rayiç bedelle
banka veya aracı kurumlara bildirilmesi veya vergi dairesine beyan edilmesi gerekmekteydi.
31 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Gelir Vergisi Kanununun geçici 85. maddesinde yer alan ve yukarıda belirtilen varlık
barışına ilişkin bildirim ve beyan süresi 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
2013Y/88
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade
genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım,
danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal
veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana
başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve
onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili s arih veya
zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine
veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bil gileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair
risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı
olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi
zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

Create flashcards