gümrük sirküleri no: 2015/19

advertisement
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
www.gümrüknet.net
12 Mayıs 2015
GÜMRÜK SİRKÜLERİ
NO: 2015/19
KONU
Referans Fiyat Uygulaması
Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından 05.05.2015 tarihinde bütün Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüklerine gönderilen 85593407/165.04 sayılı tasarruflu yazıda; beyan edilen kıymetin
referans fiyatın altında kalması durumunda, 2012/29 sayılı Genelge uyarınca; kıymet
araştırmasına gidilmesinin mümkün olduğu, mezkur Genelge çerçevesinde yapılan kıymet
araştırması sonucunda beyanın kabul edilmesi veya reddedilmesinin mümkün olduğu, beyanın
kabulü halinde, satış bedeli yöntemine göre tespit edilen kıymet üzerinden gümrük işlemleri
tamamlanması,
beyanın
reddedilmesi
durumunda
ise
sırasıyla diğer
kıymet tespit
yöntemlerine geçilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Anılan yazıda ayrıca, Gümrük Yönetmeliği’nin 44. Maddesinde esasları belirlenen kıymet
tespit yöntemleri sırayla uygulanmadan referans fiyatlar esas alınarak kıymet tespiti
yapılmaması gerektiği ifade edilmiştir.
Söz konusu yazıya aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Referans Fiyat Uygulamasına İlişkin 85593407/165.04 Sayılı Tasarruflu Yazı
Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından
ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız
muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet
sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade,
konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler,
2015Y/19-G
oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına
gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri
(bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli
performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her t ürlü
zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı,
(ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards