4 Mart 2014 GÜMRÜK SİRKÜLERİ NO: 2014/9 KONU

advertisement
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Sun Plaza
No:24
34398 Maslak
İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
4 Mart 2014
GÜMRÜK SİRKÜLERİ
NO: 2014/9
KONU
Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar
Yayımlandı.
4 Mart 2014 tarihli ve 28931 sayılı Resmi Gazete’de Gözlük Çerçeveleri İthalatında Korunma
Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Bu Karar ile aşağıda tabloda belirtilen eşyanın ithalinde 2 yıl (04/03/2016) süreyle ek mali
yükümlülük uygulanacaktır.
GTİP
Ek Mali Yükümlülük (ABD Doları/Adet)
Muafiyet
1.dönem
2.dönem
Sınırı CIF
Eşya Tanımı
(ABD
(05/03/2014(05/03/2015Doları/Adet)
04/03/2015)
04/03/2016)
Plastikten
9003.11.00.00.00 maddelerden
olanlar
Diğer
9003.19.00.00.00 maddelerden
olanlar
35
1,75
1,50
35
2,00
1,75
İlgili Karar’a aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
2014/6032 Sayılı Karar
Saygılarımızla.
Deloitte Türkiye
2014Y/9-G
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele
alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile
amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya
hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan
ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki
bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere
mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri
ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve
garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya
belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki
bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan
her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan
dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan
her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download
Random flashcards
asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

ssss sssssssssssssss

2 Cards oauth2_google_dcb459a4-1469-4d06-b5f9-5130af344e6b

saSDDsa

2 Cards oauth2_google_87313bec-17e2-447b-ae5a-3abc807c925e

Create flashcards