14 Ağustos 2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/71

advertisement
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
14 Ağustos 2015
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2015/71
KONU
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapıldı.
14 Ağustos 2015 tarihli ve 29445 sayılı Resmi Gazete’de 2015/7998 sayılı İhracata Yönelik
Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Buna göre, söz konusu Kararın Kapsam başlıklı 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilerek, Karar kapsamına dış ticaret dengesini iyileştirmeye yönelik programlar da
alınmıştır.
Eski düzenleme:
Madde
2
-
farklılıklardan
Yeni düzenleme:
Bu
Karar,
ekonomik
arası Madde
2
-
Bu
Karar,
bölgeler
arası
ve
farklılıklardan kaynaklanan ekonomik ve sosyal
sosyal dezavantajların ortadan kaldırılmasına,
dezavantajların ortadan kaldırılmasına, yeni
yeni eğitim olanakları sağlanarak istihdamın
eğitim
güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim
güçlendirilmesine, özellikle yeni ürün, üretim
sistemi ve
sistemi
araştırma
kaynaklanan
bölgeler
teknoloji kullanan
ve
geliştirme
sektörlerde
programlarının
olanakları
ve
sağlanarak
teknoloji
kullanan
istihdamın
sektörlerde
araştırma ve geliştirme ve dış ticaret dengesini
uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet
iyileştirmeye
gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin
uygulanmasına, aynı üretim alanında faaliyet
örgütlenmelerine,
çevre
sorunlarının
gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin
önlenmesi
sanayinin
yeniden
örgütlenmelerine, çevre sorunlarının önlenmesi
için
yapılanmasına,
çerçevesinde
desteklenmesine,
GATT
tarım
ürünlerimizin
yönelik
programlarının
taahhütlerimiz için sanayinin yeniden yapılanmasına, GATT
ürünlerinin
taahhütlerimiz çerçevesinde tarım ürünlerinin
uluslararası desteklenmesine,
ürünlerimizin
uluslararası
alanlarda tanıtıma ve pazarlanmasına ilişkin
alanlarda tanıtıma ve pazarlanmasına ilişkin
devlet yardımlarını kapsar.
devlet yardımlarını kapsar.
2015Y/71
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
2015/7998 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararında Değişiklik Yapılması
Hakkında Karar
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından
ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız
muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet
sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayan ak olarak kullanmaktan ziyade,
konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler,
oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına
gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri
(bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli
performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü
zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı,
(ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards