14 Ocak 2015 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2015/18 KONU

advertisement
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
VERGİ SİRKÜLERİ
14 Ocak 2015
NO: 2015/18
KONU
Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından
Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, bankalara, sigorta şirketlerine ve sermaye piyasası aracı
kurumlarına ilişkin bazı bildirim yükümlülükleri mevcuttur.
Buna göre;

Bankalar, (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere her yıl 6'şar aylık dönemler
itibariyle fatura yerine geçmek üzere düzenledikleri dekontların seri ve sıra numaralarını,
bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste haline getirerek,

Sigorta şirketleri, (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere 6'şar aylık dönemler
itibariyle bastırdıkları sigorta poliçelerinin seri ve sıra numaraları ile bunlardan poliçe
düzenleme, yetkisine sahip acentelere gönderilenlere ilişkin bilgileri,

Aracı kurumlar, (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere her yıl 6'şar aylık
dönemler itibariyle düzenledikleri işlem sonuç formlarının seri ve sıra numaralarını, bunları
düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste haline getirerek,
ilgili dönemi takip eden ayın son günü mesai bitimine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak göndermeleri veya elden teslim etmeleri
gerekmektedir.
Bu doğrultuda, Temmuz-Aralık dönemine ilişkin yükümlülüklerin 31 Ocak 2015 tarihe kadar
yerine getirilmesi gerekmektedir; ancak 31 Ocak 2015 tarihi hafta sonuna rastladığından ilgili
yükümlülükler 2 Şubat 2015 tarihine kadar yapılabilecektir.
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
2015Y/18
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele
alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu
sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel
bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane
dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye
edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmak tadır; "DRT Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche
Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya
birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte",
söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız
sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü
zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan
dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız
fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download
Random flashcards
KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards