2013/87 KONU Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye

advertisement
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Sun Plaza
No:24
34398 Maslak
İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
19 Temmuz 2013
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2013/87
KONU
Bankalar, Sigorta Şirketleri ve Sermaye Piyasası Aracı Kurumları Tarafından
Yapılacak Bildirimlere İlişkin Hatırlatma.
Bilindiği üzere, 243 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde, bankalara, sigorta
şirketlerine ve sermaye piyasası aracı kurumlarına ilişkin bazı bildirim yükümlülükleri
mevcuttur.
Buna göre;

Bankalar, (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere her yıl 6'şar aylık dönemler
itibariyle fatura yerine geçmek üzere düzenledikleri dekontların seri ve sıra numaralarını,
bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste haline getirerek,

Sigorta şirketleri, (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere 6'şar aylık dönemler
itibariyle bastırdıkları sigorta poliçelerinin seri ve sıra numaraları ile bunlardan poliçe
düzenleme, yetkisine sahip acentelere gönderilenlere ilişkin bilgileri,

Aracı kurumlar, (Ocak-Haziran) ve (Temmuz-Aralık) olmak üzere her yıl 6'şar aylık
dönemler itibariyle düzenledikleri işlem sonuç formlarının seri ve sıra numaralarını,
bunları düzenleyen birim ve şubelerin kod numaralarıyla birlikte bir liste haline getirerek,
ilgili dönemi takip eden ayın son günü mesai bitimine kadar kurumlar vergisi yönünden bağlı
bulundukları vergi dairelerine taahhütlü olarak göndermeleri veya elden teslim etmeleri
gerekmektedir.
Bu doğrultuda, Ocak-Haziran 2013 dönemine ilişkin yükümlülüklerin 31 Temmuz 2013
Çarşamba günü mesai bitimine kadar yerine getirilmesi gerekmektedir.
2013Y/87
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade
genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım,
danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal
veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana
başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve
onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili s arih veya
zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine
veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bil gileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair
risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı
olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi
zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards