MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı: 38850468-722.01.01.KOR
Konu: Güney Kore-Derogasyon
27.12.2013/22759
İlgi: a) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 08.05.2013 tarihli ve 4101 sayılı yazısı.
b) AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün 13.05.2013 tarihli ve 4257 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazılarda, Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti) Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili
olarak;
5205, 5408 ve 5510 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan eşyanın anılan STA kapsamında ithal
edilmesi esnasında yükümlünün talebine bağlı olarak, söz konusu Yönetmeliğin II sayılı Ekinde G.
Kore menşeli olup-olmadığına yönelik yer verilen menşe kurallarının yerine, II(a) sayılı Ekinde yer
verilen daha esnek menşe kurallarının esas alınması suretiyle, her bir tarife pozisyonu için yıllık
200 tonla sınırlı olmak kaydıyla bir "menşe derogasyonu (istisnası)" uygulanacağı,
Anılan derogasyonun, söz konusu Yönetmeliğin II(a) sayılı Ekinde yer verilen Ortak Hükümler
çerçevesinde uygulanacağı, bu kapsamda Bakanlığımızca yapılması gereken kota takibinin BİLGE
Sistemi üzerinden gerçekleştirileceği, konuya ilişkin olarak Risk Yönetimi ve Kontrol Genel
Müdürlüğü'nce gerekli düzenleme yapılıncaya dek, yukarıda belirtilen eşyanın söz konusu STA
kapsamında öngörülen derogasyon çerçevesinde ithalatının yapılmasının talep edildiği hallerde,
tercihli tarife uygulanmadan önce Genel Müdürlüğümüz ile AB ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğünün bilgilendirilmesi ve Genel Müdürlüğümüzün uygun görüşünün alınmasının
ardından işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmişti.
Konu ile ilgili olarak, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nce, kota takibinin BİLGE sistemi
üzerinden gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığı ve BİLGE sisteminde ''GKDER''
şeklinde bir muafiyet kodu oluşturulduğu bildirilmiştir. Bu çerçevede, BİLGE sisteminde,
belirlenen tarife pozisyonlarında ''ilk gelen ilk alır'' prensibi ile kota takibi ve kota miktarının
aşılması durumunda uyarı mesajı verilerek işlemlere devam edilememesini temin edecek teknik
düzenlemeler 1.1.2014 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde devreye alınacaktır.
[email protected] | www.evrim.com
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Bu kapsamda, yükümlülerce 1.1.2014 tarihinden itibaren Türkiye-Güney Kore (Kore Cumhuriyeti)
Serbest Ticaret Anlaşması çerçevesinde derogasyon uygulaması kapsamında ithalat yapılmasının
talep edilmesi halinde BİLGE sisteminde yukarıda belirtilen muafiyet kodu seçilerek işlem
yapılması gerekmektedir.
Bilgi edinilmesini ve bağlantınız tekstil ithalatına yetkili gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi
hususunda gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yrd. V.
Dağıtım:
İstanbul, Uludağ, Orta Akdeniz, Ege, Orta Anadolu, GAP, Doğu Akdeniz ve Batı Marmara
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme
amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır.
EVRİM YAZILIM VE DANIŞMANLIK
[email protected] | www.evrim.com
Download