Dolaşım ve Menşe Belgeleri hk.

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
Dolaşım ve Menşe Belgeleri hk.
Malumları olduğu üzere, 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 Mükerrer Sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan
değişiklik ile 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri
Hakkındaki Kanunun 3 üncü maddesine "TIR karneleri, ATA, A.TR ve EUR.l dolaşım belgeleri, menşe
şahadetnameleri ve EAN-UCC çizgi kod işlemleri, mal ve hizmetlerin uluslararası ticaretindeki
beyanname, vesika ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve/veya onaylanması." şeklindeki (d) bendi
eklenmiş olup, Birliğimiz ihracatçılar ve/veya gümrük müşavirliklerine söz konusu belgelerin satış ve
onay işlemlerinde yetkilendirilmiştir.
Bu kapsamda, Birliğimizce uluslararası dolaşım belgelerinden A.TR, Basitleştirilmiş A.TR, Menşe
Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin ihracatçı
firmalara (veya gümrük müşavirlerine) satış ve onay bedeli satış esnasında peşinen alınacak olup,
toplam bedel 5 TL (beş Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. Söz konusu hizmetin verilmesinde
firmalardan alınacak "Taahhütname” örneği ekte yer almaktadır.
Anılan yetkilendirme sonrası, sözkonusu belgelerin Birliğimizce verilmesine yönelik gerekli hazırlıklar
tamamlanmış olup, Dış Ticaret Kompleksinde A Blok zemin katta 04 Mart 2015 tarihinden
itibaren Dolaşım Belgelerinin verilmesine başlanılacaktır.
Bilgilerinizi rica ederim.
EKLER:
-Taahhütname
-Talep Formu
Dosya Adı
Dosya Boyutu
Satin Alma Talep Formu.doc
35,00 KB
İndir
TAAHHUTNAME_00027801.docx
14,83 KB
İndir
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download