Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü`nün 27.10.2016 tarihli

advertisement
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.99-E.119504
Konu : 4. Grup ASDEP Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı
15/11/2016
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2016 tarihli ve 112221 sayılı
talebi ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Kapsamında Danışma Yönlendirme
Elemanı/ASDEP Görevlisi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (madde 9) gereğince göreve
başlatılan personele yönelik “4. Grup Aile ve Sosyal Destek Programı ( ASDEP)
Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının" 24 Kasım – 2 Aralık 2016 (yol dâhil)
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda ek(1)’de adı, soyadı ve kurumları yazılan Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri
ve Şırnak illerinde görevli ASDEP Görevlisi Personel ile daha önce üç grup halinde
düzenlenen ASDEP Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programına katılamayan
ASDEP Görevlisi Personelin 24 Kasım – 2 Aralık 2016 (yol dâhil) tarihleri arasında söz
konusu eğitim programına katılmak üzere Ankara İline görevlendirilmesi, harcırah,
konaklama, yol ve yevmiyelerinin bağlı oldukları birimin/idarenin 2016 Mali Yılı Bütçesinin
ilgili kaleminden karşılanması ve avans olarak ödenmesi,
Söz konusu eğitim programına Ek(2)’de adı, soyadı, unvanı, kurumu, illeri bulunan
grup koordinatörleri ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’ndan program yöneticisi olarak
katılacak personelin 24 Kasım – 2 Aralık 2016 (yol dâhil) tarihleri arasında Ankara İline
görevlendirilmesi, yolculuklarının uçakla sağlanması, harcırah, konaklama, yol ve
yevmiyelerinin bağlı oldukları birimin/idarenin 2016 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden
karşılanması ve avans olarak ödenebilmesi,
Bu kapsamda eğitim programına diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli ek
(3)'de adı, soyadı, unvanı ve kurumu yazan personelin programda belirtilen tarihlerde eğitim
görevlisi olarak katılabilmesi, ulaşımlarının uçakla sağlanması, ulaşım giderlerinin, harcırah,
konaklama, yol ve yevmiyelerinin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı
Bütçesinin ilgili kaleminden ödenebilmesi,
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatından ek(4)’de isimleri yer alan eğitimci
personelin programlarında belirtilen tarihlerde (bir gün önce bir gün sonra) görevli olarak
katılabilmesi, harcırah, konaklama, yol ve günlük yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin
2016 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması ve avans ödenebilmesi,
Eğitimin ek (5)’de belirtilen program dâhilinde gerçekleştirilmesi,
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(7euq91-p97GlJ-9aHrZn-Xq7tMT-5xRwawFZ) kodunu yazınız.
1
Eğitime katılacak, ASDEP Görevlisi Personelin gerekli görevlendirmelerinin İl
Müdürlükleri tarafından yapılması hususlarını,
Olurlarınıza arz ederim.
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
14/11/2016 Mustafa KARAMAN
Müsteşar Yardımcısı
O L U R
15/11/2016
Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar
EKLER :
1­ ASDEP Görevlileri Listesi
2­ Grup Koordinatörleri Listesi
3­ Kurum Dışı Eğitici Listesi
4­ Kurum İçi Eğitici Listesi
5­ Eğitim Programı
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(7euq91-p97GlJ-9aHrZn-Xq7tMT-5xRwawFZ) kodunu yazınız.
2
T.C.
AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI
Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı
Sayı : 94952863-774.99-E.119504
Konu : 4. Grup ASDEP Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı
15/11/2016
MÜSTEŞARLIK MAKAMINA
Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27.10.2016 tarihli ve 112221 sayılı
talebi ile Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) Kapsamında Danışma Yönlendirme
Elemanı/ASDEP Görevlisi Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (madde 9) gereğince göreve
başlatılan personele yönelik “4. Grup Aile ve Sosyal Destek Programı ( ASDEP)
Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programının" 24 Kasım – 2 Aralık 2016 (yol dâhil)
tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda ek(1)’de adı, soyadı ve kurumları yazılan Ankara, Bursa, İstanbul, Kayseri
ve Şırnak illerinde görevli ASDEP Görevlisi Personel ile daha önce üç grup halinde
düzenlenen ASDEP Görevlilerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programına katılamayan
ASDEP Görevlisi Personelin 24 Kasım – 2 Aralık 2016 (yol dâhil) tarihleri arasında söz
konusu eğitim programına katılmak üzere Ankara İline görevlendirilmesi, harcırah,
konaklama, yol ve yevmiyelerinin bağlı oldukları birimin/idarenin 2016 Mali Yılı Bütçesinin
ilgili kaleminden karşılanması ve avans olarak ödenmesi,
Söz konusu eğitim programına Ek(2)’de adı, soyadı, unvanı, kurumu, illeri bulunan
grup koordinatörleri ile Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı’ndan program yöneticisi olarak
katılacak personelin 24 Kasım – 2 Aralık 2016 (yol dâhil) tarihleri arasında Ankara İline
görevlendirilmesi, yolculuklarının uçakla sağlanması, harcırah, konaklama, yol ve
yevmiyelerinin bağlı oldukları birimin/idarenin 2016 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden
karşılanması ve avans olarak ödenebilmesi,
Bu kapsamda eğitim programına diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevli ek
(3)'de adı, soyadı, unvanı ve kurumu yazan personelin programda belirtilen tarihlerde eğitim
görevlisi olarak katılabilmesi, ulaşımlarının uçakla sağlanması, ulaşım giderlerinin, harcırah,
konaklama, yol ve yevmiyelerinin Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığının 2016 Mali Yılı
Bütçesinin ilgili kaleminden ödenebilmesi,
Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatından ek(4)’de isimleri yer alan eğitimci
personelin programlarında belirtilen tarihlerde (bir gün önce bir gün sonra) görevli olarak
katılabilmesi, harcırah, konaklama, yol ve günlük yevmiyelerinin görev yaptıkları birimin
2016 Mali Yılı Bütçesinin ilgili kaleminden karşılanması ve avans ödenebilmesi,
Eğitimin ek (5)’de belirtilen program dâhilinde gerçekleştirilmesi,
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(7euq91-p97GlJ-9aHrZn-Xq7tMT-5xRwawFZ) kodunu yazınız.
1
Eğitime katılacak, ASDEP Görevlisi Personelin gerekli görevlendirmelerinin İl
Müdürlükleri tarafından yapılması hususlarını,
Olurlarınıza arz ederim.
Mustafa DURMUŞ
Daire Başkanı
Uygun görüşle arz ederim.
14/11/2016 Mustafa KARAMAN
Müsteşar Yardımcısı
O L U R
15/11/2016
Ebubekir ŞAHİN
Müsteşar
EKLER :
1­ ASDEP Görevlileri Listesi
2­ Grup Koordinatörleri Listesi
3­ Kurum Dışı Eğitici Listesi
4­ Kurum İçi Eğitici Listesi
5­ Eğitim Programı
*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://bys.aile.gov.tr/EvrakDogrulama adresine girerek
(7euq91-p97GlJ-9aHrZn-Xq7tMT-5xRwawFZ) kodunu yazınız.
2
Download