ÖZET BİLGİ FORMU DÖVİZ KAZANDIRICI SEKTÖRLERDE

advertisement
ÖZET BİLGİ FORMU
DÖVİZ KAZANDIRICI SEKTÖRLERDE İŞBİRLİĞİ KURULUŞLARININ DESTEKLENMESİ
1) Kimler Yararlanabilir?
• İşbirliği kuruluşları(Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM); Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB); Dış
Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İhracatçı Birliği; Ticaret ve/veya Sanayi Odası; sektör dernek, birlik,
konsey veya kuruluşu; işadamı dernek, birlik veya kuruluşu, Teknokentler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin(sağlık, eğitim, bilişim, film sektörleri) uluslararası rekabet
gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması
amaçlanmaktadır.
• Reklam, tanıtım, pazarlama giderleri; %70 oranında ve yıllık en fazla 500.000$
• Yurt dışında açılan birimlerin brüt kira ve komisyon harcamaları; %70 oranında ve en fazla 15 birim
için birim başına yıllık en fazla 300.000$, en fazla 4 yıl boyunca
• Yurt dışından davet edilen ilgili temsilcilerin katılımı ile yurt dışına yönelik yurt içinde düzenlenen
tanıtım ve pazarlama etkinlikleri giderleri; %70 oranında program başına en fazla 100.000$; eğitim
programlarına; %70 oranında program başına en fazla 300.000$ toplam en fazla 5’er adet etkinlik için
• Düzenlenecek ticaret ve alım heyeti programlarında katılımcıların ulaşım ve konaklama giderleri ile
programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık, tanıtım ve organizasyon giderleri, %70 oranında ve
program başına en fazla 150.000$
• Düzenlenecek ticaret veya alım heyeti programı kapsamında her bir katılımcının(kuruluş başına en
fazla 2 temsilci) ulaşım ve konaklama giderleri ile programa ilişkin reklam, pazarlama, danışmanlık,
tanıtım ve organizasyon giderleri; %70 ve program başına en fazla 150.000 $, işbirliği kuruluşu bir
takvim yılı içerisinde en fazla 10 adet ticaret heyeti ve en fazla 10 adet alım heyeti desteğinden
faydalanabilir. Bakanlık tarafından hedef ülkelere yönelik koordine edilen bir ticaret heyeti veya alım
heyeti programı için destek oranı %90
• Yürütülecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, organizasyon ve projede istihdam edilen en fazla 2
adet personelin brüt ücretleri %75 oranında, proje bazında en fazla 400.000$, yol ve konaklama dahil
yurtiçi/yurtdışı tanıtım ve organizasyon giderleri %75 oranında, faaliyet başına en fazla 150.000$,
yıllık en fazla 10’ar adet yurt içi ve yurt dışı etkinlik desteklenir.
• TİM ve Birlikler tarafından düzenlenen yarışma ve etkinliklere ilişkin giderler, %70 oranında etkinlik
başına en fazla 200.000$, toplam 5 adet ekinlik için.
• Yurt dışı fuar/kongre/konferans/seminer/festival/film market ve milli organizasyonlara(gayrimenkul
sektörü hariç) katılım giderleri ve en fazla 2 kişinin ulaşım masrafları, %50 oranında en fazla 15.000$,
destek oranı hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olursa +20 puan artırılır.
• Milli organizasyonlara yönelik reklam, pazarlama, tanıtım faaliyetlerine, %75 oranında organizasyon
başına en fazla 120.000$,
3) Başvuru Dönemi
Sürekli aktif.
4) Başvuru Yeri
Ekonomi Bakanlığı
Download