adnan menderes üniversitesi yenipazar meslek yüksekokulu

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
YENİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU
BANKACILIK PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Makro İktisat
Ders Kodu
BSO104
AKTS Kredi
4
Ders Düzeyi
İş Yükü
75 (Saat)
Teori
21.10.2017
Önlisans
3
Uygulama
0
Laboratuvar
0
Dersin Amacı
Öğrencilerin makro ekonomik konuları anlayabilme becerisini geliştirmek.
Özet İçeriği
Temel kavramlar, milli gelir ve çıktının hesaplanması, başlıca makroekonomik okullar, tüketim ve yatırım,
ekonomik büyüme ve kalkınma, istihdam, enflasyon, para piyasası, merkez bankası ve para politikası
maliye politikası.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma, Örnek Olay
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Makro İktisat; Abdullah Özdemir, Mümin Eser, Detay Yayıncılık.
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Teorik
Giriş Dersi
2
Teorik
Milli Gelir
3
Teorik
Denge Milli Gelir Ve Milli Geliri Belirleyen Değişkenler
4
Teorik
Devlet Ve Milli Gelir
5
Teorik
Dışa Açık Ekonomi Ve Milli Gelir
6
Teorik
İstihdam
7
Teorik
İşsizliğin Tanımı ve Çeşitleri
8
Teorik
Paranın Tanımı Ve Fonksiyonları
9
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
10
Ara Sınav (Vize)
Ara Sınav
11
Teorik
Para Politikası
12
Teorik
Faiz Teorisi ve Miktar Teorisi
13
Teorik
Enflasyon
14
Teorik
Dış Ticaret
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
2
0
14
28
Ödev
13
0
2
26
Ara Sınav
1
0
7
7
Dönem Sonu Sınavı
1
0
14
14
Etkinlik
Toplam İş Yükü (Saat)
75
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Bazı temel iktisadi kavramları tanımlayabilirler
2
Makro iktisat teorisinin ilke ve yapısını anlayabilecek ve değerlendirebilecek.
3
İktisadi istikrarsızlığa karşı para ve maliye politikaları vasıtasıyla uygun hükümet politikaları formüle edebilirler
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
4
Güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz edebilirler
Program Çıktıları (Bankacılık)
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
2/2
Download