adnan menderes üniversitesi nazilli meslek yüksekokulu

advertisement
Ders Bilgi Formu
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU
BANKACILIK PROGRAMI
DERS BİLGİ FORMU
Dersin Adı
Uluslararası Bankacılık
Ders Kodu
BSN229
AKTS Kredi
3
İş Yükü
Ders Düzeyi
75 (Saat)
21.10.2017
Önlisans
Teori
2
Uygulama
0
Laboratuvar
Dersin Amacı
Uluslar arası bankacılıkta temel örgütsel şekiller, uluslar arası bankacılık departmanı ve Türk
ekonomisindeki uluslararası bankacılık faaliyetlerini kavrama.
Özet İçeriği
Uluslar arası bankacılık, dış ticaret uluslar arası bankacılık uygulamaları.
Staj Durum
Yok
Öğretim Yöntemleri
Anlatım (Takrir), Tartışma, Örnek Olay
Dersi Veren Öğretim Elemanı(ları)
0
Nur AYDIN
Ölçme ve Değerlendirme Araçları
Araç
Adet
Oran (%)
Ara Sınav (Vize)
1
40
Dönem Sonu Sınavı (Final)
1
60
Ders Kitabı / Önerilen Kaynaklar
Uluslararası Bankacılık Uygulamaları, (Bankalarda Dış Ticaret İşlemleri ve Uygulaması) ICC-UCP 500 ve+eUCP SEÇKİN
YAYINCILIK Salih Kaya
1
Hafta
Haftalara Göre Ders Konuları
1
Ara Sınav (Vize)
Uluslar arası bankacılık
2
Teorik
Dış ticaretle ilgili kurallar
4
Teorik
Dış ödemeler dengesi
5
Ara Sınav (Vize)
Uluslar arası bankacılık
6
Teorik
Dış ticaretin finansmanı
7
Ara Sınav (Vize)
Ara sınav
8
Teorik
Ticari akreditifler
9
Teorik
Türkiye de kambiyo rejimi
10
Teorik
Türkiye de dış ticaret rejimi
11
Teorik
Türkiye de gümrük işlemleri ve uygulamaları
14
Teorik
Yabancı bankaların Türkiye’ye geliş nedenleri
Dersin Öğrenme, Öğretme ve Değerlendirme Etkinlikleri Çerçevesinde İş Yükü Hesabı (Ortalama Saat)
Etkinlik
Adet
Ön Hazırlık
Etkinlik Süresi
Toplam İş Yükü
Kuramsal Ders
14
0
3
42
Ara Sınav
1
13
0
13
Dönem Sonu Sınavı
1
20
0
20
Toplam İş Yükü (Saat)
75
Yuvarla [Toplam İş Yükü (saat) / Haftalık İş Yükü (25)] = AKTS Kredisi
3
Dersin Öğrenme Çıktıları
1
Uluslararası bankacılık ve sistem içindeki yeri hakkında genel bilgi
2
Çalışma hayatında karşılaştığımız bazı sorunları çözebilme imkânı kazandırma,
3
Uluslar arası bankacılık da temel örgütsel şekiller.
Program Çıktıları (Bankacılık)
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
1/2
Ders Bilgi Formu
Adnan Menderes Üniversitesi E-Üniversite Otomasyonu üzerinden alınmıştır. Rapor tarihi: 21.10.2017
2/2
Download