BM Düzeyinde Yürütülen Çalışmalar, KEİ Karadeniz

advertisement
TBMM
B: 104
9.5.2007
2006 tarihinde SSGM.lüğü Ankara Birlik Müdürlüğü'nde Yunanistan'dan gelen
23 kişilik bir arama kurtarma ekibi ile müşterek bir tatbikat yapılmıştır.
BM Düzeyinde Yürütülen Çalışmalar,
•
•
•
Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Ofisi (OCHA)
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (UN-WFP)
Akdeniz Diyalogu çerçevesinde Afetlerin önlenmesine yönelik olarak Akdeniz
Ülkeleri ile Türkiye arasında yürütülen çalışmalar.
KEİ Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü,
Karadeniz Ekonomik işbirliği Örgütü Afet ve Kriz
yürütülen çalışmalar.
Yönetimi çerçevesinde
ABD İle Birlikte Yürütülen Bölgesel İşbirliği,
GUUAM (Gürcistan, Ukrayna, Özbekistan, Azerbaycan, Moldova) ülkeleri, ABD
ve Türkiye arasında Bölgesel işbirliği ve Kriz Yönetimi çerçevesinde yürütülen
çalışmalar.
E U M İ C ( Avrupa Birliği İzleme Ve Bilgi M e r k e z i ) ,
AB kapsamında sivil koruma, kurtarma ve yardım çalışmalarının koordine
edilmesi, ve acil müdahale yeteneğinin artırılması amacıyla 23 ekim 2001
tarihinde kurulan avrupa birliği izleme ve bilgi merkezi (EU MİC) Türkiye kontak
noktası Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'dür
Doğal Afet Anlaşması (Azerbaycan),
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Ülkemiz Arasında "Doğal Afetlerde Önlem
Alınması ve Olayların Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması Alanında İşbirliği
Hakkında Anlaşma" imzalanmıştır
Ulusal Acil Durum Yönetimi Bilgi Sistemleri Uygulama Yazılım
(AYBİS) Projesi
Projenin amacı ; Kamu kurum ve kuruluşlanmızın, normal zamanda kendi
hizmetlerinde kullandıkları bilgi ve haberleşme sistemlerinin, kesintisiz ve etkin bir şekilde
kullanabileceği entegre bir ulusal kriz yönetim sisteminin kurulmasıdır.
- Devletin envanteri güncel olarak elektronik ortama taşınacak,
- Bakanlık, Kamu Kurum Kuruluşlar ve Valiliklerle on-line bağlantı sağlanabilecek,
- Milli kripto (gizlilik) imkanlarıyla Güvenli haberleşme ve görüntü taşıma işlemleri,
sağlanacak.
- Mobil haberleşme sistemleriyle, kesintisiz haberleşme hizmeti verilecektir.
-152-
Download