Akademik Ehliman EMİRASLANOV

advertisement
Sayın Akademik Ehliman EMİRASLANOV
Azerbaycan Tıp Üniversitesi
Bakü/AZERBAYCAN
Tarih : 20.04.2012
Sayı : 06-079-033 – 322
Konu : Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu 13-15 Nisan 2012 hakkında.
13-15 Nisan 2012 tarihinde Bakü/Azerbaycan’da Üniversitenizle ortak
gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Acil Tıp Sempozyumu büyük bir başarı ve yoğun
bir ilgiyle sona ermiştir. Geleceğe yönelik bu işbirliğinin giderek artması için sağlam
adımlar atılmıştır. Acil tıp camiası ve Azerbaycan’da acil tıbbın gelişmesi için
gösterdiğiniz bu gayret ve ilgi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Sempozyuma
verdiğiniz önem ve destek için acil tıp camiası ve Acil Tıp Uzmanları
Derneği(ATUDER) adına minnet ve şükranlarımı sunarım
Saygılarımla
Prof.Dr. Başar CANDER
Acil Tıp Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
Download