Pratik Çalışma Metni İçin Tıklayınız…

advertisement
15.12.2016
EŞYA HUKUKU PRATİK ÇALIŞMASI
(TEK NUMARALI ÖĞRENCİLER)
OLAY
A, M’ye ait Zeytinburnu’ndaki bir daireyi, M adına düzenlenmiş sahte bir nüfus
cüzdanı ile 200.000 TL karşılığında X’e satar ve tapuda X adına tescil ettirir. Bir
müddet sonra B, X’ten söz konusu daireyi kiralar ve fiilen oturmaya başlar.
M’nin eşi E’nin çantası H tarafından çalınır. H çanta içerisinden çıkan kol saatini
ikinci el eşyalar satan S’ye satar. Durumdan haberi olmayan C, saati S’den satın alır.
Fakat C, saatin pilinin değiştirilmesi için telefonu S’de bırakır. H çanta içinden çıkan
20.000 TL’nin 1.000 TL’si ile arkadaşlarına R restoranında yemek ısmarlar ve kalan
19.000 TL ile de L’ye olan borcunu öder.
SORULAR
1- a- Olayda M, dairesinin X’e satıldığını ve B’ye kiraya verildiğini öğrendiği anda
kimlere karşı hangi hukuki yollara başvurabilirdi? Açıklayınız.
b- X’in daireyi Y’ye satıp, tapuda devretmesi ve M’nin durumu Y’ye satıştan sonra
öğrenmesi ihtimalinde M’nin başvurabileceği hukuki yollar nelerdir? Tüm
ihtimallere göre cevaplandırınız.
2- M, kardeşleri ile birlikte farklı bir bina üzerinde paylı mülkiyete sahiptir. Söz
konusu binada M’nin 1/8, K1’in 1/8, K2’nin 2/8, K3’ün ise 4/8 oranında payı vardır.
Binanın elektrik tesisatının çalışmaz durumda olduğunu gören K1, elektrik tesisatını
yenilemeye karar verir. K1, ayrıca binanın ısı yalıtımının iyileştirilmesi için dış cephe
izolasyonu yaptırmaya karar verir. K1, söz konusu yapı işlerinin maliyetinin
karşılanabilmesi amacıyla binanın ana yola bakan cephesinin reklam için kiraya
verilmesi hususunda bir reklam firması ile görüşmeye başlar. Paydaşlardan M ve K2,
K1’in önerilerini kabul etmekle birlikte, K3’ün reddetmesi halinde hukuki durumu
ve bulunabilecek çözüm yollarını açıklayınız.
3- Olayda E, H, S ve C'nin saat üzerinde, R ve L’nin para üzerinde, zilyetlik türlerini
zilyetliklerini nasıl kazandıklarını tespit ediniz.
4- Bayan E’nin çaldırdığı saati C ve S’den, parayı da R ve L’den geri alabilmesi
mümkün müdür? Şartlarını da belirterek açıklayınız.
Download