10 Ekim 2003 FİNANSBANK`A ULUSLAR ARASI

advertisement
10 Ekim 2003
FİNANSBANK’A
ULUSLAR ARASI PİYASALARDAN
150 MİLYON DOLAR TUTARINDA
SEKÜRİTİZASYON KREDİSİ
Finansbank, yurtdışı piyasalardan 150 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi aldı.
Derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Ltd tarafından BBB notu ile verilen bu kredi, bankanın dış
ticaret alacaklarının seküritizasyonu yöntemiyle alındı. Finansbank için Standard Chartered Bank
tarafından düzenlenen kredi bir yıl vadeli olup, 5 yıla kadar uzatma opsiyonunu da içeriyor.
Fitch Ratings Ltd tarafından bu işlem için verilen BBB notu "yatırım yapılabilir" kategorisinde olup,
Türkiye’nin ülke notu olan B'nin oldukça üzerinde. Finansbank uluslar arası piyasaların yüksek güvenini
içeren aynı yöntemle 2000 yılında da uluslararası sermaye piyasalarından 5 yıl vadeli 125 milyon dolar
kredi temin etmişti.
******************************************
Download