Problem Çözme Ezbere Karşı: Eğitim Sistemi İçinde Öğrenmenin

advertisement
Eurasian Journal of Educational Research, 3-4 pp…,… / 2001
Problem Çözme Ezbere Karşı: Eğitim
Sistemi İçinde Öğrenmenin Gerçek İşlevi
Problem SoMng vs Memorization: The Real
Function of Learning in the Educational System
Yrd. Doç. Dr. Günseli Oral
Özet
Eğicim sistemimizin günümüzde tartıştığı önemli sorulardan
birisi, öğrenmenin niteliğidir. Sınıf içinde gözlenen öğrenme,
öğrencinin ders notlarına bağlı olarak değerlendirilmekte,
ama dersin gerektirdiği becerilerin okul sonrasında gerçek
yaşamda ne derece uygulandığı göz önüne alınmamaktadır.
Bu durum, eğitim sisteminin verimliliğini azaltan en önemli
sorundur. Sınıfta gerçek öğrenmenin oluşabilmesi için pek
çok faktör üzerinde durulması gereklidir. Bu faktörlerin en
önde geleni, bilgi işleme süreçlerinde insanın problem çözmeyi nasıl öğrendiğini ve herhangi bir alandaki bilgiyi benzer
problemlere uyarlamada yaşadığı sıkıntıların nedenlerinin bilimsel olarak araştırılmasıdır, insan belleğinin yeni bir problemle karşılaştığında onu çözebilmek için ne tür yolları kullandığını incelemek, bu süreç içinde ortaya çıkan engellerin
çözümünü kolaylaştıran bilgileri kazanmak, hem öğretmenlerin hem de eğitim sistemimizin misyonlarının yeniden tanımlanmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar sözcükler: Problem çözme. Şema öğrenmesi. Eğitim
1
Download