YETİŞKİN EĞİTİMİ

advertisement
YETİŞKİN
EĞİTİMİ
Yard. Doç. Dr. Samiye METE
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Üyesi
S.B. Tarama Hizmetleri Eğitimi
19-21 Eylül 2005 Yalova
Öğrenme
 Bireyin
çevresiyle etkileşimde
bulunarak geçirdiği yaşantıların
ürünü olan kalıcı izli “ davranış
değişikliği” dir.
 Öğretme:
Öğrenmeyi sağlama
ve rehberlik etme etkinliği
 Öğretim:
Planlı, programlı
öğrenme etkinlikleridir
 Eğitim:
Bireyin davranışlarında,
kasıtlı olarak istendik davranış
değişikliğidir.
Öğrenme, Öğretim ve Eğitim
Arasındaki İlişki
Öğrenme
Öğretim
Eğitim
Öğrenmenin Gerçekleşmesinde
Aşamalar
Gereksinim duyma
İlgi (Dürtü)
Davranış
Öğrenme
Öğrenmenin Ögeleri
Çevre
Öğrenme
Kişi
Konu
SAĞLIK EĞİTİMİ
Kişilere sağlıklı yaşam için alınması
gereken önlemleri benimsetmeye
ve uygulatmaya inandırmak;
kendilerine sunulan sunulan sağlık
hizmetlerini doğru olarak
kullanmaya alıştırmak; sağlık
durumlarını ve çevrelerini
iyileştirmek amacıyla, birey yada
toplumca karar aldırtmaktır
Yetişkin Eğitimi
Yetişkin olarak kabul edilen bireylere
verilen eğitimdir.
YETİŞKİN EĞİTİM İLKELERİ
Yetişkin İhtiyaçları
doğrultusunda öğrenir.
Öğrenmeye hazır olduğunda öğrenir.
YETİŞKİN EĞİTİM İLKELERİ
 Hemen
yada kısa sürede
uygulayabileceği bilgi ve becerileri
öğrenmek ister.
YETİŞKİN EĞİTİM İLKELERİ
Grup etkileşiminden hoşlanır
YETİŞKİN EĞİTİM İLKELERİ


Öğrenme sürecine etkin bir şekilde
katılmak, kendi tecrübesine dayalı
olarak görüşlerini açıklamak, tartışmak
ister.
İçeriğin belirlenmesinde yer almak
ister.
YETİŞKİN EĞİTİM İLKELERİ
Bilgi, beceri, alışkanlık, ve
hareketlerini geliştirecek,
problemlerini kendi başına çözebilecek
duruma getirecek yöntemleri kazanmak
ister.
YETİŞKİN EĞİTİM İLKELERİ
Önceki deneyimleri öğrenme için
zengin bir kaynak sağlar ve eğitim
sırasında paylaşmak ister.
YETİŞKİN EĞİTİM İLKELERİ
Eğitimde rahat bir çevre ve dinamik
bir atmosferden hoşlanır.
YETİŞKİN EĞİTİM İLKELERİ
Sertifika gibi ödül almak öğrenme
cesaretini arttırır.
YETİŞKİN EĞİTİM İLKELERİ
Zamanları değerlidir.
Öğrenmeyi Engelleyen Unsurlar
Sözcüklere boğulma
 Anlatılanların karıştırılması
 Algı hızını fark edememe
 İlgi duymama
 Fiziksel çevredeki rahatsızlıklar
 Bedensel ve ruhsal rahatsızlıklar

ÖZET
Eğlenceli, rahat bir ortam oluşturulmalı
 Katılımcının hazır oluşluğu değerlendirilmeli
 Katılımcının önceki bildikleri,deneyimleri
kullanılmalı
 Katılımcının neleri öğrenmek istediğini fark
etmesi sağlanmalı

ÖZET
Değişik eğitim teknikleri kullanılmalı
 Beceriler için uygulama ortamı
hazırlanmalı
 Sık sık geribildirim verilmeli
 Program hakkında sürekli görüşleri
alınmalıdır.

EĞİTİCİ ÖZELLİKLERİ
Sağlıklı, dengeli kişilik
 Genel kültür
 Sürekli öğrenme alışkanlığı Açık
fikirlilik ve kendine güven
 Mesleki ve toplumsal ideallere bağlılık

EĞİTİCİ ÖZELLİKLERİ
Liderlik
 Kendi konusu ve eğitim konusunda
bilgi ve beceri
 Yetişkin psikolojisi konusunda bilgi

Teşekkür Ederim
Samiye Mete
Download