matematik - İNTİBAK YAYINLARI

advertisement
7
Dakika
MATEMATİK
DGS
09 - 1002
2009 YAPRAK TESTİ
Basit Denklem Çözümü
İŞLEM BİLGİSİ
1.
2x + 5 = 19
5.
denkleminin kökü aşağıdaki hangi denklemin
köküne eşittir?
denkleminde x in kökü 3 ise m kaçtır?
A) 2
A) x + 7 = 0
B) 3x + 1 = 28
C) 5x – 4 = 21
D) x – 7 = 1
E) 6x + 2 = 44
2.
5x + 1
=9
4
mx + 3
–2=4
4
6.
a
2
=
b
5
B) 3
C) 5
D) 7
E) 11
b 5
=
c 3
ve a + b + c = 100 ise,
B) 20
C) 30
a kaçtır?
denkleminin kökü için aşağıdakilerden hangisi
doğrudur?
A) 10
D) 40
E) 50
A) Bir asal sayıdır.
B) Çift tamsayıdır.
C) İki basamaklıdır.
D) Tam sayı bölenleri 2 tanedir.
E) 2 fazlası asaldır.
7.
3.
3a = 5b
a
5
=
c
2
ve a + b + c = 15 ise,
c kaçtır?
4x + 1
+2=x
7
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
denkleminin kökü kaçtır?
A) 2
4.
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
8.
2(5 – x) + 3(x – 7) = 1
x–
x+1
x–1
=3–
2
3
denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden
hangisidir?
denkleminin kökü en az hangi doğal sayı ile
çarpılırsa sonuç tamsayı bulunur?
A) 10
A) 1
B) 11
C) 12
D) {12} E) {13}
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Basit Denklem Çözümü
DGS
09 - 1002
a = –1
9.
b = –2
c=3
ise
2a + 7b = 41 ise,
a + c . b – 12 :
A) –19
13. a ve b pozitif tamsayıdır.
a2
işleminin sonucu kaçtır?
B) –16 C) 0
D) 5
E) 6
b’nin alabileceği değer toplamı kaçtır?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 12
E) 18
D) 20
E) 24
10. a2 – b2 = (a + b) . (a – b) olduğuna göre,
2012 – 1992 işleminin sonucunun rakamlar toplamı kaçtır?
A) 4
B) 5
C) 7
D) 8
E) 10
14. a ve b pozitif tamsayıdır.
9a + 12b = 96 ise
a . b en çok kaçtır?
A) 0
11.
B) 8
C) 16
x2 – 1
= –2
x +1
denkleminin kökü kaçtır?
A) –1
B) 0
C) 1
D) 2
E) 3
15. 7(x + 1) – 4(x – 1) = mx + 16
12. a ve b doğal sayılardır.
olduğuna göre, b’nin kaç farklı değeri vardır?
denkleminde x in çözüm kümesinin elemanı bir
doğal sayı ise m’in alabileceği değerler toplamı
kaçtır?
A) 4
A) 0
3a + 5b = 65
B) 5
Yanıt Anahtarı: 1-E
C) 6
2-A 3-D
D) 7
4-D
E) 8
5-D 6-B
7-C
8-E
B) 1
C) 2
9-A 10-D 11-A 12-B 13-C 14-D 15-A
D) 3
E) 4
Download