konsolide finans

advertisement
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası para piyasasından alacaklar
İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali ortaklıklar
Mali olmayan ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal kiralama alacakları
Faaliyet kiralaması alacakları
Diğer
Kazanılmamış gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
DİĞER AKTİFLER
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2012
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2011
TP
YP
Toplam
1.606.841
53.997
53.997
41.068
1.435
5
11.489
208.068
160.206
10.027
150.055
124
8.777.685
12.506
8.759.105
6.074
47.978.449
47.635.441
47.635.441
1.959.646
1.616.638
463
12.181.601
12.174.516
7.085
20.978
14.324
6.654
6.654
-
10.910.237
95.750
95.750
10.532
82.807
2.411
2.380.369
2.328
2.328
877.980
3.521
874.459
17.940.792
17.938.757
17.938.757
14.427
12.392
1.461.490
1.461.490
155.676
155.676
-
12.517.078
149.747
149.747
51.600
1.435
82.812
13.900
2.588.437
162.534
12.355
150.055
124
9.655.665
16.027
9.633.564
6.074
65.919.241
65.574.198
65.574.198
1.974.073
1.629.030
463
13.643.091
13.636.006
7.085
176.654
170.000
6.654
6.654
-
2.511.197
39.599
39.599
22.435
37
17.127
38.568
33.313
32.394
919
7.770.489
5.476
7.765.013
38.597.858
38.330.900
38.330.900
1.668.695
1.401.737
12.019.233
12.019.233
24.215
14.344
9.871
8.819
1.052
-
4.776.536
109.900
109.900
10.413
92.902
6.585
1.500.137
1.619.931
10.095
1.609.836
17.685.745
17.682.932
17.682.932
12.189
9.376
2.045.225
2.045.225
131.273
131.273
-
7.287.733
149.499
149.499
32.848
92.939
23.712
1.538.705
33.313
32.394
919
9.390.420
15.571
9.374.849
56.283.603
56.013.832
56.013.832
1.680.884
1.411.113
14.064.458
14.064.458
155.488
145.617
9.871
8.819
1.052
-
138.722
168.939
30.217
935.495
1.078.830
143.335
1.074.217
1.247.769
173.552
124.961
159.285
34.324
764.572
889.299
124.727
889.533
1.048.584
159.051
1.488.288
40.796
40.796
28.156
236.438
216
236.222
29.053
15.211
15.211
39
39
-
1.517.341
56.007
56.007
28.156
236.477
255
236.222
1.292.527
29.508
29.508
106.486
12.815
93.671
22.334
16.035
16.035
97
97
-
1.314.861
45.543
45.543
106.583
12.912
93.671
6.009
6.009
1.247.121
76.494
6.009
6.009
1.323.615
85.623
85.623
744.739
34.880.914 109.054.732 63.418.316
70.556
28.742.341
85.623
85.623
815.295
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
74.173.818
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
92.160.657
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası para piyasalarından borçlar
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel karşılıklar
Yeniden yapılanma karşılığı
Çalışan hakları karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları (Net)
Diğer karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari vergi borcu
Ertelenmiş vergi borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların
birikmiş değerleme farkları
Diğer sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kâr yedekleri
Kâr veya zarar
Geçmiş yıllar kar / zararı
Dönem net kar / zararı
Azınlık payları
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2012
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2011
TP
YP
Toplam
53.632.847 26.166.676
23.690
53.609.157 26.166.676
14
50.268
585.053 7.446.017
405.054
310.222
297.857
107.197
310.222
772.811 1.346.168
685.137
87.674 1.346.168
1.407.887
27.221
1.380.666
1.194.903
78.773
1.148.634
193.519
2.276.332
21.186
972.148
4.067
405.522
143
460.154
438.508
16.976
516.105
2.007
515.652
4
453
2.003
79.799.523 44.029.636 22.198.874 66.228.510
23.690
69.408
14.622
84.030
79.775.833 43.960.228 22.184.252 66.144.480
50.282
44
65.314
65.358
8.031.070
435.310 6.575.035 7.010.345
715.276 4.093.779
847.930 4.941.709
297.857
37.177
37.177
417.419 4.056.602
847.930 4.904.532
2.118.979
495.611
495.611
685.137
495.611
495.611
1.433.842
1.407.887 1.345.234
- 1.345.234
27.221
32.847
32.847
1.380.666 1.312.387
- 1.312.387
1.273.676 1.084.441
86.946 1.171.387
1.342.153
397.572
184.256
581.828
2.297.518 1.547.395
19.890 1.567.285
976.215
656.783
3.131
659.914
405.665
320.290
320.290
460.154
309.277
309.277
455.484
261.045
16.759
277.804
518.112
190.674
1.846
192.520
515.656
190.674
23
190.697
2.456
1.823
1.823
11.378.918
1.250.000
1.577.835
357.153
231
-
121.338
49.710
49.710
-
11.500.256
1.250.000
1.627.545
406.863
231
-
8.848.336
1.250.000
1.297.443
76.761
231
-
(287.466)
(354.964)
(354.964)
-
8.560.870
1.250.000
942.479
(278.203)
231
-
1.220.451
5.927.553
914.952
4.957.790
54.811
2.620.256
(10.483)
2.630.739
3.274
12.069
12.069
58.071
46.463
11.608
1.488
1.220.451
5.939.622
914.952
4.957.790
66.880
2.678.327
35.980
2.642.347
4.762
1.220.451
4.260.209
765.200
3.447.828
47.181
2.035.430
8.731
2.026.699
5.254
19.859
19.859
46.053
45.373
680
1.586
1.220.451
4.280.068
765.200
3.447.828
67.040
2.081.483
54.104
2.027.379
6.840
(11)
(12)
(13)
(14)
73.318.558 35.736.174 109.054.732 62.468.032 29.692.625 92.160.657
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
12
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına cirolar
Diğer cirolar
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
Faktoring garantilerinden
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri
Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütlerimiz
İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
Alım satım amaçlı işlemler
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Para ve faiz swap işlemleri
Swap para alım işlemleri
Swap para satım işlemleri
Swap faiz alım işlemleri
Swap faiz satım işlemleri
Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
Para alım opsiyonları
Para satım opsiyonları
Faiz alım opsiyonları
Faiz satım opsiyonları
Menkul değerler alım opsiyonları
Menkul değerler satım opsiyonları
Futures para işlemleri
Futures para alım işlemleri
Futures para satım işlemleri
Futures faiz alım-satım işlemleri
Futures faiz alım işlemleri
Futures faiz satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
Bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2012
TP
YP
Dipnot
(1)
(1)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2011
TP
YP
84.907.740
9.759.258
9.448.123
613.927
8.834.196
31.047
31.047
1.661
1.661
278.197
230
74.062.004
12.923.651
114.683
820.602
4.575.929
13.903
6.013.182
30.707
1.354.645
61.138.353
61.138.353
1.086.478
1.086.478
290.326
137.840
152.486
594.655
594.655
142.397
71.195
71.202
59.100
704.741.097
104.502.284
35.132.148
6.836.403
44.209.012
71
279
49.901
18.274.470
600.238.813
1.944.632
5.302.288
25.830
119.592.505
470.862.982
2.510.576
-
20.116.776
9.999.607
5.765.736
4.505.391
1.260.345
1.152.260
198.974
953.286
2.808.076
2.808.076
273.535
1.627.404
1.507.949
1.194.372
232.840
8.223
72.514
119.455
119.455
8.489.765
8.489.765
1.090.474
507.551
582.923
6.634.821
3.633.289
3.001.532
138.737
69.373
69.364
625.733
371.861.692
7.950.683
261.407
5.949.001
264.451
3.280
1.472.544
363.911.009
89.705
391.834
37.487.018
325.350.131
592.321
-
105.024.516
19.758.865
15.213.859
5.119.318
10.094.541
1.183.307
198.974
984.333
2.809.737
2.809.737
551.732
230
75.689.408
14.431.600
1.309.055
1.053.442
4.575.929
13.903
6.021.405
30.707
1.427.159
61.257.808
61.257.808
9.576.243
9.576.243
1.380.800
645.391
735.409
7.229.476
3.633.289
3.596.187
281.134
140.568
140.566
684.833
1.076.602.789
112.452.967
35.393.555
12.785.404
44.473.463
71
279
53.181
19.747.014
964.149.822
2.034.337
5.694.122
25.830
157.079.523
796.213.113
3.102.897
-
80.613.586
8.825.107
7.625.151
543.113
7.082.038
5.620
5.620
988.711
988.711
205.395
230
70.356.620
10.371.656
154.699
1.000
528.010
3.976.513
11.389
4.614.215
26.857
1.058.973
59.984.964
59.984.964
1.431.859
1.431.859
253.014
107.162
145.852
907.911
37.792
870.119
72.864
36.410
36.454
198.070
468.439.063
86.517.071
30.685.555
5.914.701
32.414.352
613
640
2.245
17.498.965
381.921.992
1.528.764
4.491.731
25.830
78.511.399
294.494.533
2.869.735
-
16.627.863
9.030.170
5.097.170
4.062.660
1.034.510
622.372
147.772
474.600
3.093.197
3.093.197
217.431
893.328
893.328
522.386
362.025
4.369
4.548
6.704.365
6.704.365
1.947.025
222.569
1.724.456
2.904.372
1.878.713
1.025.659
65.896
32.970
32.926
1.787.072
257.727.659
9.065.031
300.524
5.311.108
274.624
3.418
3.175.357
248.662.628
221.573
413.970
35.516.868
212.035.121
475.096
-
97.241.449
17.855.277
12.722.321
4.605.773
8.116.548
627.992
147.772
480.220
4.081.908
4.081.908
422.826
230
71.249.948
11.264.984
677.085
1.000
890.035
3.976.513
11.389
4.618.584
26.857
1.063.521
59.984.964
59.984.964
8.136.224
8.136.224
2.200.039
329.731
1.870.308
3.812.283
1.916.505
1.895.778
138.760
69.380
69.380
1.985.142
726.166.722
95.582.102
30.986.079
11.225.809
32.688.976
613
640
5.663
20.674.322
630.584.620
1.750.337
4.905.701
25.830
114.028.267
506.529.654
3.344.831
-
789.648.837
391.978.468
1.181.627.305
549.052.649
274.355.522
823.408.171
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
13
Toplam
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
(XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)
(1)
(2)
(11)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
Bağımsız
denetimden geçmiş
Cari dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2012
Bağımsız
denetimden geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2011
9.122.181
6.741.181
586
12.306
10.720
2.268.015
3.845
826.555
1.437.615
80.301
9.072
4.537.510
4.064.058
183.578
137.742
98.290
53.842
4.584.671
810.733
1.006.174
120.487
885.687
195.441
3.427
192.014
758
555.891
388.914
(207.052)
374.029
733.262
6.685.315
900.899
2.396.633
3.387.783
7.339.262
5.250.985
222
10.076
245
2.033.640
5.751
735.228
1.292.661
33.526
10.568
3.805.504
3.152.749
140.845
458.659
17.308
35.943
3.533.758
703.029
828.526
112.284
716.242
125.497
853
124.644
5.673
210.259
95.747
154.339
(39.827)
818.732
5.271.451
691.716
1.945.093
2.634.642
-
-
11.978
-
905
-
3.399.761
(756.717)
(1.034.121)
277.404
2.643.044
-
2.635.547
(608.848)
(381.227)
(227.621)
2.026.699
-
-
-
2.643.044
2.642.347
697
2.026.699
2.027.379
(680)
2,11388
1,62190
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
14
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN KONSOLİDE TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ KONSOLİDE TABLOSU
Bağımsız
Bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
1 Ocak 1 Ocak 31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Diğer
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
15
820.571
(191)
(468.026)
19.859
-
-
(135.486)
684.894
2.643.044
406.175
2.236.869
170
76.279
(371.718)
2.026.699
69.655
1.957.044
3.327.938
1.654.981
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011
I.
Dönem başı bakiyesi
II.
TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler
2.1
Hataların düzeltilmesinin etkisi
2.2
Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi
III.
Yeni bakiye (I+II)
Dönem içindeki değişimler
IV.
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
V.
Menkul değerler değerleme farkları
VI.
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
6.1
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
6.2
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
VII.
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VIII.
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
IX.
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.
X.
Kur farkları
XI.
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
XII.
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
XIII.
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
XIV.
Sermaye artırımı
14.1
Nakden
14.2
İç kaynaklardan
XV.
Hisse senedi ihracı
XVI.
Hisse senedi iptal karları
XVII. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
XVIII. Diğer
XIX.
Dönem net kârı ve zararı
XX.
Kâr dağıtımı
20.1
Dağıtılan temettü
20.2
Yedeklere aktarılan tutarlar
20.3
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
II.
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
III.
Menkul değerler değerleme farkları
IV.
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
4.1
4.2
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
V.
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VI.
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VII.
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s
VIII.
Kur farkları
IX.
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
X.
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
XI.
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
XII.
Sermaye artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç kaynaklardan
XIII.
Hisse senedi ihraç primi
XIV.
Hisse senedi iptal karları
XV.
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
XVI.
Diğer
XVII. Dönem net kârı ve zararı
XVIII. Kâr dağıtımı
18.1
Dağıtılan temettü
18.2
Yedeklere aktarılan tutarlar
18.3
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
I.
Ödenmiş
Ödenmiş
sermaye enf.
sermaye düzeltme farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
Yasal
yedek
akçeler
Olağanüstü
Statü
yedekleri yedek akçe
Diğer
yedekler
Dönem net
karı/
(zararı)
Geçmiş
dönem
karı /
(zararı)
Menkul
değer
değerleme
farkı
Ortaklık.
Maddi ve maddi
olmayan duran bedelsiz hisse
senetleri
varlık ydf
Satış a. /
Riskten
durdurulan f.
korunma ilişkin dur. v. bir.
fonları
değ. f.
Azınlık
payları
hariç
toplam
özkaynak
Azınlık
payları
Toplam
özkaynak
1.250.000
1.250.000
1.220.451
1.220.451
-
-
620.349
620.349
-
2.225.576
2.225.576
47.181
47.181
1.842.695
1.842.695
45.998
45.998
113.530
113.530
-
61
61
-
-
7.365.841
7.365.841
6.484
6.484
7.372.325
7.372.325
1.250.000
1.220.451
-
-
144.851
144.851
765.200
-
1.222.252
1.222.252
3.447.828
19.859
67.040
2.027.379
(1.842.695)
(1.842.695)
2.027.379
8.106
(467.486)
(1.367.103)
1.842.695
54.104
(391.733)
(278.203)
-
170
231
-
-
(391.733)
170
19.859
2.027.379
(467.486)
(467.486)
8.554.030
1.586
(14)
(680)
(536)
(536)
6.840
1.586
(391.747)
170
19.859
2.026.699
(468.022)
(468.022)
8.560.870
1.250.000
1.220.451
-
-
765.200
-
3.447.828
67.040
2.027.379
54.104
(278.203)
-
231
-
-
8.554.030
6.840
8.560.870
1.250.000
1.220.451
-
-
139
149.613
149.613
914.952
-
842
1.509.120
1.509.120
4.957.790
(160)
66.880
2.642.347
(2.027.379)
(2.027.379)
2.642.347
(18.124)
(386.770)
(1.658.733)
2.027.379
35.980
685.066
406.863
-
231
-
-
685.066
(160)
981
2.642.347
(386.770)
(386.770)
11.495.494
19
(31)
(2.763)
697
4.762
685.085
(191)
(1.782)
2.643.044
(386.770)
(386.770)
11.500.256
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
16
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VI.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Bağımsız
Bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
Dipnot
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan faizler
Ödenen faizler
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
1.2
4.078.095
1.093.990
9.376.616
(4.455.076)
758
1.006.174
560.961
480.428
(918.017)
(800.795)
(1.172.954)
6.931.011
(3.697.639)
4.604
828.526
537.486
470.888
(1.014.250)
(528.535)
(2.438.101)
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
(5.203.576)
1.486.901
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış
Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
(9.643)
(9.804.510)
(6.546.665)
446.329
13.073.266
1.019.854
(3.382.207)
4.537
(11.473.185)
(3.283.302)
3.517.613
7.870.751
2.606.309
2.244.178
I.
Bankacılık faaliyetlerinde kaynaklanan net nakit akımı
(1.125.481)
2.580.891
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı
822.769
(3.174.677)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
(31.078)
1.512
(494.110)
242.486
(4.036.358)
4.882.876
(2.191.545)
2.461.322
(12.336)
(39.133)
(512.305)
355.074
(4.569.024)
3.052.009
(1.725.718)
273.824
(9.404)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
1.294.485
31.185
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
2.916.575
(1.235.320)
(386.770)
-
498.671
(467.486)
-
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
(521.045)
788.962
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)
470.728
226.361
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(4)
4.783.966
4.557.605
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
(5)
5.254.694
4.783.966
(1)
(1)
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
17
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2012 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
VII.
KAR DAĞITIM TABLOSU(1)
Bağımsız
Bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
31 Aralık 2012
31 Aralık 2011
I.
Dönem Kârının Dağıtımı
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Dönem Kârı
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler(-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
3.329.139
733.928
1.021.768
(287.840)
2.636.696
591.562
366.556
225.006
A.
Net Dönem Kârı (1.1-1.2)
2.595.211
2.045.134
1.3.
1.4.
1.5.
Geçmiş Dönemler Zararı (-)
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)
Bankada Bırakılması ve Tasar. Zorunlu Yasal Fonlar (-)
-
102.257
-
B.
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı [(A-(1.3+1.4+1.5)]
-
1.942.877
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
Ortaklara Birinci Temettü (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
Personele Temettü (-)
Yönetim Kuruluna Temettü (-)
Ortaklara İkinci Temettü (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)
Statü Yedekleri (-)
Olağanüstü Yedekler
Diğer Yedekler
Özel Fonlar
-
62.500
62.500
80.000
244.270
244.270
32.427
1.523.680
-
II.
Yedeklerden Dağıtım
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.5.
Dağıtılan Yedekler
İkinci Tertip Yasal Yedekler (-)
Ortaklara Pay (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
Personele Pay (-)
Yönetim Kuruluna Pay (-)
-
-
III.
Hisse Başına Kâr
-
-
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL)
Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
2,07617
%207,6
-
1,63611
%163,6
-
IV.
Hisse Başına Temettü
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL)
Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
-
0,24542
%24,54
-
(1)
Türkiye’deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kar dağıtımı yapmamaktadır. Bu sebeple yukarıda Ana Ortaklık Banka’nın kar
dağıtımına yer verilmiştir. Kar dağıtımı Ana Ortaklık Banka Genel Kurulu tarafından kararlaştırılmaktadır. Finansal tabloların
düzenlendiği tarih itibarıyla Genel Kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
18
Download