ŞEKERBANK TAŞ. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE

advertisement
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.06.2017
TP
YP
Toplam
293,916
2,543,329
2,837,245
400,514
86,682
487,196
96,705
86,682
183,387
28,791
7,882
36,673
49,717
78,800
128,517
18,197
18,197
303,809
303,809
303,809
303,809
76,344
110,460
186,804
821,985
4,561
826,546
821,985
4,561
826,546
1,208,140
73,664
1,281,804
1,192,803
11,798
1,204,601
15,337
61,866
77,203
15,168,004
3,609,244
18,777,248
14,645,833
3,609,244
18,255,077
14,527
502,302
516,829
14,631,306
3,106,942
17,738,248
1,110,919
6,139
1,117,058
(588,748)
(6,139)
(594,887)
386,601
386,601
1,220,798
359,096
1,579,894
1,216,215
499
1,216,714
4,583
358,597
363,180
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
1,121
1,121
1,121
1,121
125,818
271,851
397,669
158,277
316,403
474,680
(32,459)
(44,552)
(77,011)
2,684
2,684
2,684
2,684
1,084,953
2,323
1,087,276
89,419
89,419
89,419
89,419
25,429
25,429
1,670
1,670
23,759
23,759
Dipnot
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
73,355
-
73,355
72,964
-
72,964
73,355
345,602
124,850
73,355
470,452
72,964
343,471
295,591
72,964
639,062
21,328,919
7,186,060
28,514,979
20,057,402
5,089,658
25,147,060
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2016
TP
YP
Toplam
822,758
718,018
1,540,776
467,522
100,291
567,813
131,187
100,291
231,478
16,028
8,581
24,609
101,010
91,710
192,720
14,149
14,149
336,335
336,335
336,335
336,335
24,338
82,216
106,554
3,919
3,919
3,919
3,919
1,344,775
68,646
1,413,421
1,334,976
68,646
1,403,622
9,799
9,799
14,294,635
3,518,913
17,813,548
13,697,841
3,518,913
17,216,754
7,610
485,898
493,508
13,690,231
3,033,015
16,723,246
1,104,030
6,143
1,110,173
(507,236)
(6,143)
(513,379)
314,966
314,966
1,065,033
500
1,065,533
1,061,118
500
1,061,618
3,915
3,915
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
4,236
621
621
621
621
100,645
299,211
399,856
121,976
350,644
472,620
(21,331)
(51,433)
(72,764)
1,080,027
2,353
1,082,380
95,416
95,416
95,416
95,416
25,995
25,995
808
808
25,187
25,187
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.06.2017
TP
YP
Toplam
9,720,155
7,280,184
17,000,339
74,006
38,718
112,724
9,646,149
7,241,466
16,887,615
1,848
91,239
93,087
462,264
3,368,804
3,831,068
1,702,993
1,096,529
2,799,522
262,760
816,724
1,079,484
1,440,233
279,805
1,720,038
897,035
897,035
376,535
376,535
508,166
508,166
12,334
12,334
127,696
191,997
319,693
179,543
11,121
190,664
1,914
1,914
15,670
15,670
20,726
20,726
(5,056)
(5,056)
2,298
2,298
2,298
2,298
348,933
3,857
352,790
106,401
978
107,379
80,878
342
81,220
161,654
2,537
164,191
34,598
15
34,613
21,748
15
21,763
12,850
12,850
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN
VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş Değerleme
Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Hakkı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
2,647,676
1,158,000
18,193
1,830
(53,894)
196,876
-
(12)
(13)
49,054
(18)
(175,673)
1,399,931
289,681
1,023,974
86,276
28,752
(13,152)
41,904
42,800
(14)
(15)
(17)
PASİF TOPLAMI
16,142,623
316,404
12,206
356
356
12,166
3,757
8,409
(1,278)
(1,529)
251
962
12,372,356
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
316,404
2,659,882
1,158,000
18,549
1,830
(53,538)
196,876
49,054
(175,673)
1,412,097
293,438
1,023,974
94,685
27,474
(14,681)
42,155
43,762
28,514,979
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2016
TP
YP
Toplam
10,445,905
5,646,411
16,092,316
47,848
11,809
59,657
10,398,057
5,634,602
16,032,659
80,381
76,188
156,569
374,537
3,111,093
3,485,630
614,030
614,030
53,009
53,009
561,021
561,021
1,179,288
1,179,288
303,398
303,398
867,860
867,860
8,030
8,030
116,849
282,430
399,279
161,573
13,339
174,912
503
503
19,250
19,250
26,085
26,085
(6,835)
(6,835)
358,148
2,482
360,630
104,591
875
105,466
70,877
451
71,328
182,680
1,156
183,836
36,164
13
36,177
36,164
13
36,177
2,605,012
1,158,000
2,224
1,691
(57,386)
197,269
49,054
(188,404)
1,223,289
282,578
907,525
33,186
177,188
54,568
122,620
44,311
15,991,640
14,841
8,623
(3,197)
(3,197)
11,563
2,996
8,567
(695)
(1,365)
670
952
9,155,420
14,841
2,613,635
1,158,000
(973)
1,691
(60,583)
197,269
49,054
(188,404)
1,234,852
285,574
907,525
41,753
176,493
53,203
123,290
45,263
25,147,060
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
(4)
(2)
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
30.06.2017
TP
YP
13,351,483
13,542,480
3,054,405
1,751,351
3,042,480
947,869
69,459
3,646
2,973,021
944,223
6,290
312,167
6,290
312,167
843
429,886
843
429,886
4,792
61,078
351
3,152,974
988,392
2,773,428
979,498
682,984
972,961
828,750
6,537
649,996
6,195
486,962
813
117,728
379,546
8,894
378,571
975
8,894
7,144,104
10,802,737
516,500
516,500
6,627,604
10,802,737
674,849
3,214,086
283,914
1,663,826
390,935
1,550,260
3,799,911
4,992,754
(1)
4,513,944
3,699,912
478,810
50,000
50,000
2,152,844
2,224,763
970,506
1,023,268
982,338
1,003,613
197,882
200,000
371,134
384,591,197
146,654,831
6,705,874
1,099,830
523,374
258,649
1,854,873
77,022
73,704
41,035
1,364
609,815
4,252,558
113,309
1
377,457,244
145,343,125
27,000
39
86,632,047
25,535,745
25,907,944
6,497,392
263,855,496
113,267,977
1,034,757
41,972
428,079
211,876
397,942,680
Toplam
26,893,963
4,805,756
3,990,349
73,105
3,917,244
318,457
318,457
430,729
430,729
65,870
351
4,141,366
3,752,926
1,655,945
835,287
649,996
6,195
486,962
813
117,728
388,440
378,571
9,869
17,946,841
516,500
516,500
17,430,341
3,888,935
1,947,740
1,941,195
8,792,665
4,513,943
4,178,722
50,000
50,000
4,377,607
1,993,774
1,985,951
197,882
200,000
371,134
531,246,028
7,805,704
782,023
1,931,895
114,739
611,179
4,365,867
1
522,800,369
27,039
112,167,792
32,405,336
377,123,473
1,076,729
639,955
160,197,311
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
558,139,991
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2016
TP
YP
11,137,171
11,163,625
2,961,962
1,642,704
2,951,920
983,277
80,702
4,587
2,871,218
978,690
5,499
215,701
4,003
215,701
1,496
664
356,937
664
356,937
3,879
86,789
2,465,650
136,796
2,145,379
114,529
39,460
108,619
854,071
5,910
622,793
5,750
534,789
924
87,592
320,271
22,267
315,584
4,687
22,267
5,709,559
9,384,125
5,709,559
9,384,125
346,862
547,114
157,294
287,446
189,568
259,668
4,513,631
6,835,787
492,174
4,854,601
3,511,457
1,981,186
255,000
255,000
849,066
946,701
219,398
464,183
429,668
249,309
233,209
200,000
1,054,523
366,505,014
143,079,132
5,898,639
1,099,972
503,610
245,176
1,724,330
122,925
52,026
14,299
3,524
609,026
3,615,148
108,546
1
360,237,943
141,812,246
171
82,666,690
24,929,713
25,822,308
6,258,521
250,342,190
110,570,626
1,406,755
53,215
368,432
166,914
377,642,185
154,242,757
Toplam
22,300,796
4,604,666
3,935,197
85,289
3,849,908
221,200
219,704
1,496
357,601
357,601
90,668
2,602,446
2,259,908
148,079
859,981
622,793
5,750
534,789
924
87,592
342,538
315,584
26,954
15,093,684
15,093,684
893,976
444,740
449,236
11,349,418
5,346,775
5,492,643
255,000
255,000
1,795,767
683,581
678,977
233,209
200,000
1,054,523
509,584,146
6,998,611
748,786
1,847,255
66,325
612,550
3,723,694
1
502,050,189
171
107,596,403
32,080,829
360,912,816
1,459,970
535,346
531,884,942
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
Dipnot
Sınırlı Denetimden Geçmiş
Sınırlı Denetimden Geçmiş
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2017 - 30.06.2017
01.04.2017 - 30.06.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
01.04.2016 - 30.06.2016
(1)
Sınırlı Denetimden Geçmiş
I.
FAİZ GELİRLERİ
1.1
Kredilerden Alınan Faizler
1.2
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
1.3
Bankalardan Alınan Faizler
1.4
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.5
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.5.1
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
1.5.2
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
-
-
-
-
1.5.3
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
92,720
36,382
72,409
22,264
1.5.4
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
75,051
38,503
60,352
22,387
1.6
Finansal Kiralama Gelirleri
20,240
11,664
14,410
1.7
Diğer Faiz Gelirleri
5,619
1,589
11,213
5,505
II.
FAİZ GİDERLERİ
736,084
375,575
772,366
362,510
2.1
Mevduata Verilen Faizler
501,999
262,047
515,523
247,443
2.2
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
68,259
34,330
69,974
30,341
2.3
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
73,631
41,006
92,630
44,444
2.4
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
63,364
28,880
70,391
2.5
Diğer Faiz Giderleri
28,831
9,312
23,848
8,124
III.
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
665,166
341,860
589,920
286,812
IV.
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
157,676
83,121
156,512
78,063
4.1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
196,576
102,632
4.1.1
Gayri Nakdi Kredilerden
4.1.2
Diğer
4.2
1,401,250
717,435
1,362,286
649,322
1,169,302
603,534
1,188,997
582,698
11,996
4,720
10,723
6,325
4,454
911
2,401
1,085
20,851
19,628
18
12
168,788
75,389
134,524
45,956
1,017
(2)
504
1,763
1,305
7,741
32,158
194,707
98,049
32,455
16,737
31,878
16,294
164,121
85,895
162,829
81,755
Verilen Ücret ve Komisyonlar
38,900
19,511
38,195
19,986
4.2.1
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
452
230
292
167
4.2.2
Diğer
38,448
19,281
37,903
19,819
V.
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3)
1,009
1,009
2
VI.
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
(4)
6.1
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
6.2
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
(59,554)
6.3
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
(53,737)
VII.
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
VIII.
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
IX.
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
X.
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
XI.
XII.
XIII.
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
XIV.
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
XV.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
XVI.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
16.1
Cari Vergi Karşılığı
16.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
XVII.
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
XVIII.
18.1
18.2
(112,416)
875
(76,415)
560
(77,526)
(104,768)
1
(48,619)
19,288
14,693
(129,616)
(45,061)
551
5,560
110,710
56,190
144,626
66,671
822,145
405,765
786,292
382,928
(6)
265,713
133,910
271,557
123,912
(7)
495,255
244,982
473,997
236,653
61,177
26,873
40,738
22,363
-
-
-
-
-
-
-
-
(8)
61,177
26,873
40,738
22,363
(9)
(18,596)
(5)
(18,251)
(5,673)
(17,533)
(12,129)
(6,228)
16,853
(32,659)
(20,321)
(12,368)
(22,526)
15,126
8,192
42,581
21,200
23,205
10,234
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
-
-
-
-
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
-
-
-
-
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
-
-
-
-
18.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
-
-
-
-
XIX.
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
-
-
-
-
19.1
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
-
-
-
-
19.2
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
-
-
-
-
19.3
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
-
-
-
XX.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
(8)
-
-
-
-
XXI.
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
(9)
-
-
-
-
21.1
Cari Vergi Karşılığı
-
-
-
-
21.2
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
-
-
-
XXII.
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
(10)
-
-
-
-
XXIII.
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
(11)
42,581
21,200
23,205
10,234
23.1
Grubun Karı / Zararı
23.2
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
(10)
42,155
Hisse Başına Kar / Zarar
21,744
-
9,620
426
(711)
1,461
614
0.03677
0.01831
0.02094
0.00924
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
21,911
-
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Sınırlı Denetimden Geçmiş
01.01.2017 - 30.06.2017
Sınırlı Denetimden Geçmiş
01.01.2016 - 30.06.2016
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
Diğer
8,806
(491)
(21)
(1,910)
6,384
42,581
37
42,544
49,166
(37,321)
(244)
(2,373)
9,228
23,205
10,074
13,131
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
48,965
32,433
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
I.
II.
2.1
2.2
III.
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Sınırlı Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2016 - 30.06.2016
Dönem Başı Bakiyesi
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
Yeni Bakiye (I+II)
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2017 - 30.06.2017
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
1,158,000
1,158,000
-
1,834
1,834
-
100,907
100,907
-
1,016,905
1,016,905
-
-
18
-
-
6,109
6,109
-
-
-
1,158,000
-
1,852
-
107,016
-
1,158,000
-
1,691
-
285,574
-
-
-
139
-
-
855
7,009
7,009
-
-
7,090
7,090
68,921
68,921
-
(244)
32,518
32,518
-
1,085,826
39,364
907,525
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
-
110,179
110,179
(70,366)
(70,366)
37,321
(107,548)
(107,548)
-
39,333
-
(7,273)
-
(31,033)
156,226
21,744
21,744
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
39,952
(146,651)
-
176,493
42,155
-
72
117,117
117,117
-
(21)
(311)
4
65,991
65,991
-
1,023,974
(80,988)
(60,583)
Maddi ve Maddi Olmayan
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
163,499
163,499
-
-
82,046
82,046
-
-
(22,583)
-
39,333
7,465
(244)
18
21,744
-
(23)
12
(308)
1,461
-
59,463
2,638,410
45,493
2,683,903
45,263
(2)
97
426
(2,022)
(2,022)
43,762
2,613,635
197,269
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
Riskten Korunma
Fonları
-
-
-
-
49,054
-
-
-
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
2,570,094
2,570,094
2,568,372
(13)
1,158,000
-
1,830
-
293,438
(668)
-
-
42,155
(191,246)
(1,129)
(190,117)
(14,681)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
7,045
(53,538)
(393)
196,876
-
-
49,054
7,045
(321)
(21)
15
4
42,155
(1,129)
(1,129)
2,616,120
Azınlık
Payları
44,351
44,351
Toplam
Özkaynak
2,614,445
2,614,445
39,333
7,465
(267)
30
(308)
23,205
-
7,045
(321)
(23)
112
4
42,581
(3,151)
(3,151)
2,659,882
ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
Sınırlı Denetimden Geçmiş
Sınırlı Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2017 - 30.06.2017
01.01.2016 - 30.06.2016
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
(962,983)
(488,487)
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1,282,773
(767,941)
832
196,576
110,710
147,428
(231,168)
(24,737)
(1,677,456)
1,336,412
(739,908)
2
194,707
150,186
(112,365)
(201,389)
(13,181)
(1,102,951)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
1,124,404
432,065
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(19,063)
(685)
(1,359,037)
(847,445)
2,349,913
719,913
342,292
(61,484)
(61)
(26)
624,778
459,126
(797,563)
810,169
(576,735)
(87,623)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
11
161,421
(56,422)
726,872
585,211
(500)
(34,279)
72,151
(160,660)
359,268
498,673
(7,781)
(35,600)
84,211
(509,578)
899,435
158,332
(11,589)
371,448
(267,753)
750,255
(370,845)
(3,151)
(4,811)
-
259,811
(530,628)
3,064
-
(255)
(6,065)
1,259,486
254,971
322,101
671,522
1,581,587
926,493
Download