Türkiye Halk Bankası

advertisement
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN D. FARKI K/Z’A YANSITILAN FV (net)
Alım satım amaçlı finansal varlıklar
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar
Diğer menkul değerler
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan o. sınıflandırılan fv
Devlet borçlanma senetleri
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Krediler
Diğer menkul değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası para piyasasından alacaklar
İMKB Takasbank piyasasından alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede payı temsil eden menkul değerler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve alacaklar
Bankanın dâhil olduğu risk grubuna kullandırılan krediler
Devlet borçlanma senetleri
Diğer
Takipteki krediler
Özel karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet borçlanma senetleri
Diğer menkul değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali iştirakler
Mali olmayan iştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide edilmeyen mali ortaklıklar
Konsolide edilmeyen mali olmayan ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN (İŞ ORTAKLIKLARI)
ORTAKLIKLAR (Net)
Özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilenler
Konsolide edilmeyenler
Mali ortaklıklar
Mali olmayan ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR (Net)
Finansal kiralama alacakları
Faaliyet kiralaması alacakları
Diğer
Kazanılmamış gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL
VARLIKLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari vergi varlığı
Ertelenmiş vergi varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
DİĞER AKTİFLER
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
4.339.419
52.405
52.405
28.526
3.318
7
20.554
77.100
20.773
19.940
833
7.478.138
22.042
7.442.852
13.244
86.889.420
85.943.567
85.943.567
3.973.738
3.027.885
417.013
14.791.048
14.773.619
17.429
21.994
15.674
6.320
6.320
38.029
38.029
-
19.161.120 23.500.539
287.102
339.507
287.102
339.507
33.146
61.672
3.318
253.097
253.104
859
21.413
2.540.551
2.617.651
33.101
53.874
19.940
33.101
33.934
4.057.005 11.535.143
94.891
116.933
3.947.367 11.390.219
14.747
27.991
40.330.131 127.219.551
40.259.165 126.202.732
40.259.165 126.202.732
215.798
4.189.536
144.832
3.172.717
69.872
486.885
2.113.829 16.904.877
2.113.829 16.887.448
17.429
242.037
264.031
242.037
257.711
6.320
6.320
38.029
38.029
-
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2014
TP
YP
Toplam
4.159.392
98.142
98.142
52.984
7.334
8.669
29.155
144.475
302.107
295.531
6.576
6.522.618
23.310
6.487.863
11.445
74.082.436
72.796.798
72.796.798
3.699.661
2.414.023
361.345
16.292.845
16.282.076
10.769
20.863
14.544
6.319
6.319
37.859
37.859
-
16.172.544 20.331.936
127.838
225.980
127.838
225.980
12.748
65.732
7.334
114.951
123.620
139
29.294
1.314.057
1.458.532
302.107
295.531
6.576
2.673.229
9.195.847
3.803
27.113
2.669.426
9.157.289
11.445
27.748.717 101.831.153
27.748.717 100.545.515
27.748.717 100.545.515
19.385
3.719.046
19.385
2.433.408
361.345
1.576.237 17.869.082
1.576.237 17.858.313
10.769
205.255
226.118
205.255
219.799
6.319
6.319
37.859
37.859
-
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
386.640
497.208
110.568
-
1.818.112
2.054.352
236.240
-
2.204.752
2.551.560
346.808
-
284.747
341.837
57.090
-
1.617.789
1.856.299
238.510
-
1.902.536
2.198.136
295.600
-
3.086.621
84.548
84.548
482.284
48.174
48.174
57.746
17.766
17.766
3.310
2.746
1.217
1.529
3.144.367
102.314
102.314
485.594
50.920
1.217
49.703
1.647.142
65.989
65.989
24.529
309.467
309.467
36.773
16.612
16.612
-
1.683.915
82.601
82.601
24.529
309.467
309.467
2.694
2.694
1.816.201
234.561
2.694
2.694
2.050.762
8.776
8.776
1.370.246
132.232
8.776
8.776
1.502.478
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
120.032.501
70.968.989 191.001.490 105.732.978
51.621.283 157.354.261
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
11
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
I.
KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Dipnot
MEVDUAT
Bankanın dahil olduğu risk grubunun mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası para piyasalarından borçlar
İMKB Takasbank piyasasından borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa dayalı menkul kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal kiralama borçları
Faaliyet kiralaması borçları
Diğer
Ertelenmiş finansal kiralama giderleri (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar
Nakit akış riskinden korunma amaçlılar
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel karşılıklar
Yeniden yapılanma karşılığı
Çalışan hakları karşılığı
Sigorta teknik karşılıkları (Net)
Diğer karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari vergi borcu
Ertelenmiş vergi borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN
FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış amaçlı
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye yedekleri
Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi iptal kârları
Menkul değerler değerleme farkları
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
Yatırım amaçlı gayrimenkuller yeniden değerleme farkları
İştirakler, bağlı ort. ve birlikte kontrol edilen ort. bedelsiz hisse senetleri
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin duran varlıkların
birikmiş değerleme farkları
Diğer sermaye yedekleri
Kâr yedekleri
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Diğer kâr yedekleri
Kâr veya zarar
Geçmiş yıllar kar / zararı
Dönem net kar / zararı
Azınlık payları
PASİF TOPLAMI
(1)
(2)
(3)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2014
TP
YP
Toplam
78.808.341 43.696.043 122.504.384
5.823
5.823
78.802.518 43.696.043 122.498.561
1.434
174.239
175.673
1.314.519 20.829.218 22.143.737
7.727.458
728.499
8.455.957
100.030
100.030
19.965
19.965
7.607.463
728.499
8.335.962
1.500.713 7.339.847
8.840.560
1.500.713
1.500.713
- 7.339.847
7.339.847
1.963.699
1.963.699
27.850
27.850
1.935.849
1.935.849
2.196.538
202.206
2.398.744
1.332.951
361.001
1.693.952
11
213
224
3.079.547
81.930
3.161.477
1.123.838
15.452
1.139.290
682.369
4.785
687.154
932.665
932.665
340.675
61.693
402.368
447.106
2.159
449.265
376.691
7
376.698
70.415
2.152
72.567
-
69.388.437 34.265.713
26.936
84
69.361.501 34.265.629
15
184.714
1.343.590 12.838.184
8.534.729
231.208
338.583
8.196.146
231.208
1.441.777 4.649.617
1.441.777
- 4.649.617
1.769.291
19.412
1.749.879
2.028.200
61.332
1.191.543
246.506
2.787.238
13.992
1.268.847
8.982
613.971
1.529
655.718
248.702
3.481
557.185
3.582
554.863
1.430
2.322
2.152
-
103.654.150
27.020
103.627.130
184.729
14.181.774
8.765.937
338.583
8.427.354
6.091.394
1.441.777
4.649.617
1.769.291
19.412
1.749.879
2.089.532
1.438.049
2.801.230
1.277.829
615.500
655.718
252.183
560.767
556.293
4.474
-
19.092.405
1.250.000
2.816.256
39.488
(104.104)
1.672.931
3.973
-
47.144
74.269
(181.021)
(181.027)
-
47.144
19.166.674
1.250.000
2.635.235
39.488
(285.131)
1.672.931
3.973
-
15.627.097
1.250.000
1.437.609
39.009
174.118
4.031
-
190.311
20.667
20.667
-
15.817.408
1.250.000
1.458.276
39.009
194.785
4.031
-
1.203.968
12.483.964
1.390.907
11.045.915
47.142
2.366.453
70.822
2.295.631
175.732
6
113.259
3.020
110.239
116.337
93.984
22.353
25.694
1.203.974
12.597.223
1.393.927
11.045.915
157.381
2.482.790
164.806
2.317.984
201.426
1.220.451
10.446.591
1.250.053
9.163.290
33.248
2.316.182
67.304
2.248.878
176.715
73.615
3.020
70.595
93.984
72.464
21.520
2.045
1.220.451
10.520.206
1.253.073
9.163.290
103.843
2.410.166
139.768
2.270.398
178.760
117.464.722 73.536.768 191.001.490 104.669.102 52.685.159
157.354.261
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
12
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
II.
KONSOLİDE BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER TABLOSU
NAZIM HESAPLAR
A.
I.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.7
1.8
1.9
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.2
2.2.1
2.2.2
III.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.2
3.2.1
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.3.3
3.2.3.4
3.2.3.5
3.2.3.6
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2
3.2.5
3.2.5.1
3.2.5.2
3.2.6
B.
IV.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
V.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
VI.
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
GARANTİ ve KEFALETLER
Teminat mektupları
Devlet ihale kanunu kapsamına girenler
Dış ticaret işlemleri dolayısıyla verilenler
Diğer teminat mektupları
Banka kredileri
İthalat kabul kredileri
Diğer banka kabulleri
Akreditifler
Belgeli akreditifler
Diğer akreditifler
Garanti verilen prefinansmanlar
Cirolar
T.C. Merkez Bankasına cirolar
Diğer cirolar
Menkul kıy. ih. satın alma garantilerimizden
Faktoring garantilerinden
Diğer garantilerimizden
Diğer kefaletlerimizden
TAAHHÜTLER
Cayılamaz taahhütler
Vadeli, aktif değer alım-satım taahhütleri
Vadeli, mevduat alım-satım. taahhütleri
İştir. ve bağ. ort. ser. işt. taahhütleri
Kul. gar. kredi tahsis taahhütleri
Men. kıy. ihr. aracılık taahhütleri
Zorunlu karşılık ödeme taahhüdü
Çekler için ödeme taahhütlerimiz
İhracat taahhüt. kaynaklanan vergi ve fon yükümlülükleri
Kredi kartı harcama limit taahhütleri
Kredi kartları ve bankacılık hizmetlerine ilişkin promosyon uyg. taah.
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. alacaklar
Açığa menkul kıymet satış taahhütlerinden. borçlar
Diğer cayılamaz taahhütler
Cayılabilir taahhütler
Cayılabilir kredi tahsis taahhütleri
Diğer cayılabilir taahhütler
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Riskten korunma amaçlı türev finansal araçlar
Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlı işlemler
Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemler
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler
Alım satım amaçlı işlemler
Vadeli döviz alım-satım işlemleri
Vadeli döviz alım işlemleri
Vadeli döviz satım işlemleri
Para ve faiz swap işlemleri
Swap para alım işlemleri
Swap para satım işlemleri
Swap faiz alım işlemleri
Swap faiz satım işlemleri
Para, faiz ve menkul değerler opsiyonları
Para alım opsiyonları
Para satım opsiyonları
Faiz alım opsiyonları
Faiz satım opsiyonları
Menkul değerler alım opsiyonları
Menkul değerler satım opsiyonları
Futures para işlemleri
Futures para alım işlemleri
Futures para satım işlemleri
Futures faiz alım-satım işlemleri
Futures faiz alım işlemleri
Futures faiz satım işlemleri
Diğer
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
EMANET KIYMETLER
Müşteri fon ve portföy mevcutları
Emanete alınan menkul değerler
Tahsile alınan çekler
Tahsile alınan ticari senetler
Tahsile alınan diğer kıymetler
İhracına aracı olunan kıymetler
Diğer emanet kıymetler
Emanet kıymet alanlar
REHİNLİ KIYMETLER
Menkul kıymetler
Teminat senetleri
Emtia
Varant
Gayrimenkul
Diğer rehinli kıymetler
Rehinli kıymet alanlar
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız denetimden geçmiş
Cari dönem
31 Aralık 2015
TP
YP
Dipnot
(1)
(1)
Toplam
Bağımsız denetimden geçmiş
Önceki dönem
31 Aralık 2014
TP
YP
Toplam
41.171.007
16.654.679
15.670.049
1.039.153
14.630.896
359.503
359.503
625.127
20.845.109
20.845.109
99.229
2.227.928
5.442.458
20.764
11.157.873
46.532
1.850.325
3.671.219
3.671.219
1.671.380
801.439
869.941
1.893.656
278.222
1.615.434
106.183
53.198
52.985
481.309.800
228.121.330
90.596.004
11.132.981
104.256.213
2.772.653
19.363.479
253.188.470
3.350.711
6.669.787
25.813
199.984.465
39.846.268
3.311.426
-
45.929.129
23.382.547
15.196.628
10.454.344
11.057
4.731.227
2.914.278
154.337
2.759.941
5.016.951
5.002.398
14.553
254.690
1.196.194
792.417
382.449
332.624
23.128
54.216
403.777
366.688
37.089
21.350.388
21.350.388
4.857.438
3.344.181
1.513.257
14.489.699
4.124.940
2.784.399
3.790.180
3.790.180
253.075
126.436
126.639
1.750.176
120.750.800
17.376.606
466.338
12.393.872
470.162
15.875
4.030.359
102.394.145
247.451
623.239
76.697.617
23.476.950
1.348.888
980.049
87.100.136
40.037.226
30.866.677
11.493.497
11.057
19.362.123
3.273.781
154.337
3.119.444
5.016.951
5.002.398
14.553
879.817
22.041.303
21.637.526
481.678
2.560.552
5.442.458
20.764
11.181.001
46.532
1.904.541
403.777
366.688
37.089
25.021.607
25.021.607
6.528.818
4.145.620
2.383.198
16.383.355
4.403.162
4.399.833
3.790.180
3.790.180
359.258
179.634
179.624
1.750.176
602.060.600
245.497.936
91.062.342
23.526.853
104.726.375
2.788.528
23.393.838
355.582.615
3.598.162
7.293.026
25.813
276.682.082
63.323.218
4.660.314
980.049
36.641.855
15.065.347
14.406.581
1.192.549
13.214.032
121.450
121.450
10.996
10.996
526.090
230
18.932.774
18.932.774
121.105
1.767.028
5.073.145
17.037
10.312.329
41.774
1.600.356
2.643.734
2.643.734
1.617.866
955.488
662.378
894.813
232.970
661.843
131.055
65.484
65.571
391.435.141
177.357.087
68.622.317
10.264.686
78.926.097
10.378
19.533.609
214.078.054
1.941.278
6.926.851
25.830
164.981.593
37.008.298
3.194.204
-
46.036.699
17.800.594
10.562.412
8.229.799
2.332.613
2.946.706
108.977
2.837.729
3.912.606
3.888.067
24.539
378.870
966.589
757.931
433.442
278.710
17.089
28.690
208.658
208.658
27.269.516
27.269.516
3.779.936
2.180.906
1.599.030
22.499.038
10.482.142
10.150.610
933.143
933.143
182.383
91.236
91.147
808.159
80.671.037
12.708.106
352.794
9.561.090
277.564
1.826
2.514.832
67.962.931
10.941
699.726
51.687.039
14.361.636
1.203.589
-
82.678.554
32.865.941
24.968.993
9.422.348
15.546.645
3.068.156
108.977
2.959.179
3.923.602
3.899.063
24.539
904.960
230
19.899.363
19.690.705
554.547
2.045.738
5.073.145
17.037
10.329.418
41.774
1.629.046
208.658
208.658
29.913.250
29.913.250
5.397.802
3.136.394
2.261.408
23.393.851
10.715.112
10.812.453
933.143
933.143
313.438
156.720
156.718
808.159
472.106.178
190.065.193
68.975.111
19.825.776
79.203.661
12.204
22.048.441
282.040.985
1.952.219
7.626.577
25.830
216.668.632
51.369.934
4.397.793
-
522.480.807
166.679.929
689.160.736
428.076.996
126.707.736
554.784.732
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
13
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
III.
KONSOLİDE GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z
(XI+XII+XIII+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış
Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KÂRI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar (Tam TL)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(8)
(9)
(10)
(11)
Bağımsız
denetimden geçmiş
Cari dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2015
Bağımsız
denetimden geçmiş
Önceki dönem
1 Ocak - 31 Aralık 2014
13.972.712
11.317.212
18.230
49.397
2.641
2.372.295
5.621
825.219
1.541.455
139.735
73.202
8.038.592
6.325.313
413.094
738.807
457.351
104.027
5.934.120
1.093.934
1.522.184
220.807
1.301.377
428.250
3.169
425.081
6.254
(240.759)
32.960
125.581
(399.300)
1.677.504
8.471.053
1.376.855
4.206.319
2.887.879
11.718.970
8.800.720
412
30.948
111
2.694.188
5.522
851.913
1.836.753
120.336
72.255
6.385.518
5.147.030
322.722
542.820
278.922
94.024
5.333.452
949.165
1.414.162
186.032
1.228.130
464.997
3.242
461.755
23.141
77.240
300.329
(1.416.795)
1.193.706
1.095.182
7.478.180
1.229.151
3.413.481
2.835.548
-
-
10.481
-
10.343
-
2.898.360
(570.050)
(182.802)
(387.248)
2.328.310
-
2.845.891
(558.588)
(955.292)
396.704
2.287.303
-
-
-
2.328.310
2.317.984
10.326
2.287.303
2.270.398
16.905
1,85439
1,81632
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
14
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN KONSOLİDE TABLO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
IV.
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ KONSOLİDE TABLOSU
Bağımsız
Bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
1 Ocak 1 Ocak 31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII
IX.
X.
XI.
11.1
11.2
11.3
11.4
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KÂRI/ZARARI
Menkul değerlerin gerçeğe uygun değerindeki net değişme (kar-zarara transfer)
Nakit akış riskinden korunma amaçlı türev finansal varlıklardan yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı yeniden sınıflandırılan ve gelir tablosunda gösterilen kısım
Diğer
XII. DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
15
(916.936)
2.091.164
39.926
584.354
(16.970)
-
-
(62.034)
92.389
1.244.509
2.328.310
31.393
2.296.917
(34.657)
(97.645)
435.082
2.287.303
304.259
1.983.044
3.572.819
2.722.385
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
Dipnot
1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014
Dönem başı bakiyesi
TMS 8 uyarınca yapılan düzeltmeler
Hataların düzeltilmesinin etkisi
Muhasebe politikasında yapılan değişikliklerin etkisi
Yeni bakiye (I+II)
Dönem içindeki değişimler
IV.
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
V.
Menkul değerler değerleme farkları
VI.
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
6.1
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
6.2
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
VII.
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VIII.
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
IX.
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s.
X.
Kur farkları
XI.
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
XII.
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
XIII.
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
XIV.
Sermaye artırımı
14.1
Nakden
14.2
İç kaynaklardan
XV.
Hisse senedi ihracı
XVI.
Hisse senedi iptal karları
XVII. Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
XVIII. Diğer
XIX.
Dönem net kârı ve zararı
XX.
Kâr dağıtımı
20.1
Dağıtılan temettü
20.2
Yedeklere aktarılan tutarlar
20.3
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
I.
II.
2.1
2.2
III.
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015
Önceki dönem sonu bakiyesi
Dönem içindeki değişimler
II.
Birleşmeden kaynaklanan artış / azalış
III.
Menkul değerler değerleme farkları
IV.
Riskten korunma fonları (etkin kısım)
4.1
Nakit akış riskinden korunma amaçlı
4.2
Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı
V.
Maddi duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VI.
Maddi olmayan duran varlıklar yeniden değerleme farkları
VII.
İştirakler, bağlı ort. Ve birlikte kontrol edilen ort. (iş ort.) bedelsiz h.s
VIII.
Kur farkları
IX.
Varlıkların elden çıkarılmasından kaynaklanan değişiklik
X.
Varlıkların yeniden sınıflandırılmasından kaynaklanan değişiklik
XI.
İştirak özkaynağındaki değişikliklerin banka özkaynağına etkisi
XII.
Sermaye artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç kaynaklardan
XIII.
Hisse senedi ihraç primi
XIV.
Hisse senedi iptal karları
XV.
Ödenmiş sermaye enflasyon düzeltme farkı
XVI.
Diğer
XVII. Dönem net kârı ve zararı
XVIII. Kâr dağıtımı
18.1
Dağıtılan temettü
18.2
Yedeklere aktarılan tutarlar
18.3
Diğer
Dönem sonu bakiyesi
I.
Ödenmiş
Ödenmiş
sermaye enf.
sermaye düzeltme farkı
Hisse
senedi
ihraç
primleri
Hisse
senedi
iptal
karları
Yasal
yedek
akçeler
OlağanStatü
üstü
yedekleri yedek akçe
Diğer
yedekler
Dönem net
karı/
(zararı)
Geçmiş
dönem
karı /
(zararı)
Menkul
değer
değerleme
farkı
Maddi ve maddi
Ortaklık.
olmayan duran bedelsiz hisse
varlık ydf
senetleri
Satış a. /
Riskten
durdurulan f.
korunma ilişkin dur. v. bir.
fonları
değ. f.
Azınlık
payları
hariç
toplam
özkaynak
Azınlık
payları
Toplam
özkaynak
1.250.000
1.220.451
39.009
- 1.075.946
-
6.838.498
149.403
2.842.698
74.549
(284.669)
-
2.183
-
-
13.208.068
162.947
13.371.015
1.250.000
1.250.000
1.220.451
1.220.451
39.009
39.009
- 1.075.946
57
- 177.070
- 177.070
- 1.253.073
-
6.838.498
10
2.324.782
2.324.782
9.163.290
149.403
(16.879)
(28.681)
103.843
2.842.698
2.270.398
(2.842.698)
(2.842.698)
2.270.398
74.549
365
64.854
(275.992)
(2.501.852)
2.842.698
139.768
(284.669)
479.454
194.785
-
2.183
1.848
4.031
-
-
13.208.068
479.454
1.848
(16.879)
(28.249)
2.270.398
(275.992)
(275.992)
15.638.648
162.947
87
(91)
(1.088)
16.905
178.760
13.371.015
479.541
1.848
(16.970)
(29.337)
2.287.303
(275.992)
(275.992)
15.817.408
1.250.000
1.220.451
39.009
- 1.253.073
-
9.163.290
103.843
2.270.398
139.768
194.785
-
4.031
-
-
15.638.648
178.760 15.817.408
1.250.000
1.220.451
479
39.488
174
- 140.680
- 140.680
- 1.393.927
1.498
- 1.881.127
- 1.881.127
- 11.045.915
14.331
(2.579)
25.309
140.904
25.309
2.292.675
(2.270.398)
(2.270.398)
2.317.984
25.038
(223.553)
(2.021.807)
2.270.398
164.806
(407.591)
(72.325)
(285.131)
1.672.931
1.672.931
(58)
3.973
-
-
(407.591)
1.672.931
39.640
(72.811)
2.317.984
(223.553)
(223.553)
18.965.248
1.277
286
10.777
10.326
201.426
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
16
(406.314)
1.672.931
39.926
(62.034)
2.328.310
(223.553)
(223.553)
19.166.674
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
V.
KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Bağımsız
Bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
Dipnot
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan faizler
Ödenen faizler
Alınan temettüler
Alınan ücret ve komisyonlar
Elde edilen diğer kazançlar
Zarar olarak muhasebeleştirilen donuk alacaklardan tahsilatlar
Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler
Ödenen vergiler
Diğer
1.2
Bankacılık faaliyetleri konusu aktif ve pasiflerdeki değişim
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım satım amaçlı menkul değerlerde net azalış
Gerçeğe uygun değer farkı k/z’a yansıtılan finansal varl. net (artış) azalış
Bankalar hesabındaki net (artış) azalış
Kredilerdeki net (artış) azalış
Diğer aktiflerde net (artış) azalış
Bankaların mevduatlarında net artış (azalış)
Diğer mevduatlarda net artış (azalış)
Alınan kredilerdeki net artış (azalış)
Vadesi gelmiş borçlarda net artış (azalış)
Diğer borçlarda net artış (azalış)
I.
Bankacılık faaliyetlerinde kaynaklanan net nakit akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım faaliyetlerinden kullanılan net nakit akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap edilen iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Elden çıkarılan iştirakler, bağlı ortaklık ve birlikte kontrol edilen ortaklıklar (İş ortaklıkları)
Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller
Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller
Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar
Elden çıkarılan satılmaya hazır finansal varlıklar
Satın alınan yatırım amaçlı menkul değerler
Satılan yatırım amaçlı menkul değerler
Diğer
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit
Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı
İhraç edilen sermaye araçları
Temettü ödemeleri
Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler
Diğer
IV.
Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi
V.
Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış / (azalış)
VI.
Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
VII.
Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar
670.541
2.206.511
13.429.916
(7.729.275)
6.254
1.522.184
1.446.916
493.998
(1.664.087)
(580.287)
(6.255.078)
11.570.543
(6.335.886)
11.993
1.414.162
821.288
603.708
(1.355.011)
(723.349)
(3.800.937)
(2.391.044)
(6.008.751)
15.591
18.000
(25.790.309)
(4.111.117)
(2.351.756)
21.031.587
7.906.157
890.803
(56.473)
(12.000)
(17.215.914)
788.478
7.084.142
(3.850.890)
(898.547)
8.152.453
(1.720.503)
(3.802.240)
(12.078)
2.666.750
(29.076)
(2.320.322)
2.950.770
(2.710.759)
911.568
(2.388.371)
3.604.368
(30.256)
(475.483)
(129.524)
(5.387.343)
7.066.089
(3.826.270)
5.433.161
(13.880)
2.451.094
1.643.809
4.424.647
(1.750.000)
(223.553)
-
3.019.801
(1.100.000)
(275.992)
-
846.458
263.031
1.564.971
771.350
(4)
7.290.931
6.519.581
(5)
8.855.902
7.290.931
(1)
(1)
(1)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
17
TÜRKİYE HALK BANKASI AŞ
31 ARALIK 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
KAR DAĞITIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)
KAR DAĞITIM TABLOSU(1)
VII.
Bağımsız
Bağımsız
denetimden geçmiş denetimden geçmiş
Cari dönem
Önceki dönem
31 Aralık 2015(1)
31 Aralık 2014
(1)
(2)
(3)
I.
Dönem Kârının Dağıtımı
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Dönem Kârı
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler(-)
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
2.855.643
540.330
133.834
406.496
2.727.255
521.487
905.543
(384.056)
A.
Net Dönem Kârı (1.1-1.2)
2.315.313
2.205.768
1.3.
1.4.
1.5.
Geçmiş Dönemler Zararı (-)
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)
Bankada Bırakılması ve Tasar. Zorunlu Yasal Fonlar (-)(2)
-
91.086
384.056
B.
Dağıtılabilir Net Dönem Kârı [(A-(1.3+1.4+1.5)]
-
1.730.626
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.7.
1.8.
1.9.
1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.
1.9.5.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
Ortaklara Birinci Temettü (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
Personele Temettü (-)
Yönetim Kuruluna Temettü (-)
Ortaklara İkinci Temettü (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe (-)
Statü Yedekleri (-)
Olağanüstü Yedekler
Diğer Yedekler
Özel Fonlar
-
62.500
62.500
115.000(3)
158.077
158.077
27.308
1.866.797
-
II.
Yedeklerden Dağıtım
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
2.4.
2.5.
Dağıtılan Yedekler
İkinci Tertip Yasal Yedekler (-)
Ortaklara Pay (-)
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kâra İştirakli Tahvillere
Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
Personele Pay (-)
Yönetim Kuruluna Pay (-)
-
-
III.
Hisse Başına Kâr
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL)
Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
1,8523
%185,2
-
1,7646
%176,5
-
IV.
Hisse Başına Temettü
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
Hisse Senedi Sahiplerine (Tam TL)
Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine ( % )
-
0,1765
%17,65
-
31 Aralık 2015 tarihli finansal tabloların kesinleştiği tarih itibarıyla Genel Kurul henüz yapılmamıştır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla ertelenmiş vergi geliri tutarı bu satırda gösterilmiştir.
Personele dağıtılacak temettü, 2014 yılı karı içerisine, karşılık ayrılmak suretiyle dâhil edildiğinden, kar dağıtımına konu edilmemiş,
yalnızca tabloda bilgi olarak gösterilmiştir.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
18
Download