konsolide finansal durum tablosu

advertisement
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN
DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(18)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
AKTİF TOPLAMI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
383.475
1.026.909
1.410.384
294.895
7.145
302.040
76.954
7.145
84.099
24.959
5.173
30.132
51.931
1.972
53.903
64
64
217.941
217.941
217.941
217.941
335
104.205
104.540
2.335
2.335
2.006
2.006
329
329
2.880.607
2.880.607
2.875.223
2.875.223
5.384
5.384
7.137.250
1.436.347
8.573.597
7.010.133
1.322.623
8.332.756
26.044
133.754
159.798
6.984.089
1.188.869
8.172.958
376.886
157.138
534.024
(249.769)
(43.414)
(293.183)
184.382
184.382
648.482
13.212
661.694
648.482
13.212
661.694
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
4.236
621
621
621
621
61.770
111.633
173.403
71.681
128.670
200.351
(9.911)
(17.037)
(26.948)
303.721
1.569
305.290
22.809
22.809
22.809
22.809
16.605
16.605
16.605
16.605
-
-
-
-
-
-
153.220
53.937
207.157
107.250
70.441
177.691
12.094.743
2.754.957
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
3
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
TP
YP
Toplam
364.932
345.682
710.614
537.249
78.020
615.269
24.831
78.020
102.851
23.315
2.201
25.516
978
75.819
76.797
538
538
512.418
512.418
512.418
512.418
138
87.140
87.278
1.199
1.199
1.000
1.000
199
199
1.508.219
8.507
1.516.726
1.503.161
8.507
1.511.668
5.058
5.058
5.773.000
1.215.551
6.988.551
5.640.223
1.215.551
6.855.774
21.794
98.223
120.017
5.618.429
1.117.328
6.735.757
492.374
492.374
(359.597)
(359.597)
165.977
205
166.182
979.062
10.692
989.754
979.062
10.692
989.754
4.295
4.295
4.295
4.295
4.295
4.295
621
621
621
621
56.250
107.662
163.912
64.544
125.684
190.228
(8.294)
(18.022)
(26.316)
235.517
1.283
236.800
20.069
20.069
20.069
20.069
26.063
26.063
2.395
2.395
23.668
23.668
14.849.700
9.779.841
1.925.183
11.705.024
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12 5
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
16.2.10
16.3
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
16.4
16.4.1
16.4.2
16.5
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
6.643.458
2.549.056
9.192.514
51.203
3.565
54.768
6.592.255
2.545.491
9.137.746
6.789
8.119
14.908
247.582
791.975
1.039.557
1.620.818
2.625
1.623.443
5.400
2.625
8.025
150.260
150.260
1.465.158
1.465.158
877.954
877.954
410.835
410.835
467.119
467.119
6.741
6.741
6.741
6.741
124.239
51.764
176.003
74.436
4.249
78.685
101
101
251.335
2.150
253.485
96.327
402
96.729
37.337
208
37.545
117 671
117.671
1 540
1.540
119 211
119.211
49.476
24
49.500
30.950
24
30.974
18.526
18.526
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse
Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
Kâr veya Zarar
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
Azınlık Hakkı
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
1.498.481
1.000.000
29.995
552
(107.275)
136.718
-
(12)
(13)
320.339
59.210
260.461
668
113.896
(10.411)
124.307
34.251
(14)
(15)
(17)
PASİF TOPLAMI
11.401.410
36.663
1.665
(274)
1.144
(1.418)
(780)
(750)
(30)
2.719
3.448.290
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
4
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
TP
YP
Toplam
5.626.585
2.144.408
7.770.993
22.268
26.015
48.283
5.604.317
2.118.393
7.722.710
100.337
12.981
113.318
187.927
551.286
739.213
1.181.211
2.215
1.183.426
2.215
2.215
1.181.211
1.181.211
11.923
11.923
11.923
11.923
105.710
4.854
110.564
55.034
5.364
60.398
114
9
123
219.626
785
220.411
80.897
290
81.187
30.726
169
30.895
108 003
108.003
326
108 329
108.329
34.335
32
34.367
34.335
32
34.367
-
-
-
36.663
1.500.146
1.000.000
29.995
552
(107.275)
136.718
-
1.429.807
750.000
66.855
552
(13.508)
79.811
-
30.832
(351)
(48)
(48)
-
30.832
1.429.456
750.000
66.807
552
(13.556)
79.811
-
320.065
60.354
260.461
(750)
113.116
(11.161)
124.277
36.970
417.244
49.939
366.637
668
163.018
(4.203)
167.221
32.690
(2.503)
363
(2.866)
53
(1.051)
1.104
2.147
414.741
50.302
366.637
(2.198)
163.071
(5.254)
168.325
34.837
14.849.700
8.952.609
2.752.415
11.705.024
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAZIM HESAPLAR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhütleri
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10.
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12.
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13.
Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1
Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2
Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1
Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2
Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3
Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4
Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1
Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2
Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1
Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2
Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
(1)
(1)
(2)
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
31.12.2011
TP
YP
Toplam
34.823.958
4.267.106
39.091.064
3.014.911
1.780.398
4.795.309
3.003.102
1.059.217
4.062.319
116.106
44.717
160.823
2.886.996
1.014.500
3.901.496
133.320
133.320
133.320
133.320
539
444.608
445.147
539
444.608
445.147
11.270
143.253
154.523
31.140.815
204.934
31.345.749
1.192.914
204.934
1.397.848
93.898
204.572
298.470
1.000
1.000
293.752
293.752
491.135
491.135
7.738
7.738
291.077
291.077
1.758
1.758
12.556
362
12.918
29.947.901
29.947.901
29.947.901
29.947.901
668.232
2.281.774
2.950.006
668.232
2.281.774
2.950.006
41.722
44.430
86.152
17.562
24.099
41.661
24.160
20.331
44.491
433.677
2.078.073
2.511.750
121.500
1.125.373
1.246.873
206.177
952.700
1.158.877
53.000
53.000
53.000
53.000
192.833
159.271
352.104
42.283
106.447
148.730
150.550
52.824
203.374
90.218.189
23.924.040
114.142.229
2.090.388
1.193.693
3.284.081
122.446
31.866
154.312
1.889.845
161.613
2.051.458
75.568
10.002
85.570
1.543
497.426
498.969
985
492.786
493.771
1
1
88.086.600
22.308.858
110.395.458
2.605
3.795
6.400
26.869.269
5.996.236
32.865.505
9.792.001
1.614.637
11.406.638
49.511.719
14.662.019
64.173.738
1.911.006
32.171
1.943.177
41.201
421.489
462.690
125.042.147
28.191.146
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
5
153.233.293
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2010
TP
YP
32.926.265
2.928.657
2.739.276
1.155.583
2.726.635
718.598
84.427
56.422
2.642.208
662.176
1.200
47.011
47.011
1.200
330.824
330.824
11.441
59.150
29.375.515
29.539
880.958
29.539
61.187
17.200
2.000
168.203
359
439.114
4.466
202.844
2.031
1.113
11.980
28.494.557
28.494.557
811.474
1.743.535
811.474
1.743.535
3.686
3.593
1.844
1.797
1.842
1.796
791.020
1.722.413
228.065
533.094
51.461
714.349
53.000
474.970
458.494
16.768
17.529
13.142
3.536
3.626
13.993
66.892.011
14.309.579
1.590.673
482.094
105.520
30.092
1.410.341
112.120
71.458
21.290
2.436
244.255
917
74.337
1
65.288.597
13.575.861
4.865
4.506
19.259.954
3.651.071
705
7.413.645
1.072.546
36.531.755
8.814.666
2.077.673
33.072
12.741
251.624
Toplam
35.854.922
3.894.859
3.445.233
140.849
3.304.384
48.211
47.011
1.200
330.824
330.824
70.591
29.405.054
910.497
78.387
2.000
168.562
439.114
4.466
202.844
2.031
13.093
28.494.557
28.494.557
2.555.009
2.555.009
7.279
3.641
3.638
2.513.433
761.159
765.810
527.970
458.494
34.297
16.678
17.619
81.201.590
2.072.767
135.612
1.522.461
92.748
246.691
75.254
1
78.864.458
9.371
22.911.025
705
8.486.191
45.346.421
2.110.745
264.365
99.818.276
117.056.512
17.238.236
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE GELİR TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
Dipnot
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere Verilen
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII
(VIII-IX-X)
IX X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN
FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Karı / Zararı
Azınlık Hakları Karı / Zararı (-)
Hisse Başına Kar / Zarar
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2010 - 31.12.2010
1.125.054
852.193
9.876
582
82
239.867
3.830
96.957
139.080
17.449
5.005
537.714
421.138
25.812
79.577
11.187
587.340
130.444
156.131
44.553
111.578
25.687
25.687
44
48.798
99.883
(99.921)
48.836
127.962
894.588
156.204
525.065
213 319
213.319
164.140
(37.932)
(2.079)
(35.853)
126.208
126.208
124.277
1.931
0,00013
213.319
(42.889)
(42.066)
(823)
170.430
170.430
168.325
2.105
0,00017
(8)
(9)
(10)
0
0
(8)
(9)
(10)
(11)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
6
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
1.434.039
1.068.628
315
1.079
105
336.493
1.329
219.377
115.787
19.231
8.188
837.316
594.129
51.255
139.989
43.716
8.227
596.723
202.333
228.737
56.435
172.302
26.404
26.404
2.012
5.793
6.619
(10.940)
10.114
127.199
934.060
180.444
589.476
164 140
164.140
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
BİN TÜRK LİRASI
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KAR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+…+IX)
DÖNEM KARI/ZARARI
XI.
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfe
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KAR/ZARAR (X±XI)
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
7
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
01.01.2011 - 31.12.2011
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
01.01.2010 - 31.12.2010
(117.149)
65.809
1.448
-
(23.740)
8.831
156
-
10.264
(39.628)
126.208
(1.502)
127.710
2.979
(11.774)
170.430
73.312
97.118
86.580
158.656
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
I.
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Bağımsız Denetimden Geçmiş
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2010 - 31.12.2010
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
II.
III.
IV.
4.1
4.2
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
12.1
12.2
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
Dönem İçindeki Değişimler
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
Kur Farkları
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
Sermaye Artırımı
Nakden
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhracı
Hisse Senedi İptal Karları
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Diğer
Dönem Net Karı veya Zararı
Kar Dağıtımı
Dağıtılan Temettü
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
Diğer
I.
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+……+XVIII+XIX+XX)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II.
Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III.
Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV.
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V.
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI.
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort.(İş Ort.) Bedelsiz HS
VII.
VIII.
Kur Farkları
IX.
Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X.
Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI.
İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII.
Sermaye Artırımı
12.1
Nakden
12.2
İç Kaynaklardan
Hisse Senedi İhraç Primi
XIII.
Hisse Senedi İptal Karları
XIV.
XV.
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI.
Diğer
XVII. Dönem Net Karı veya Zararı
XVIII. Kar Dağıtımı
18.1
Dağıtılan Temettü
18.2
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3
Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+…+XVI+XVII+XVIII)
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Statü
Yedekleri
Olağanüstü
Yedek Akçe
500.000
59.300
5.822
-
42.232
-
416.838
250.000
250.000
-
(59.300)
(59.300)
-
(5.270)
(5.270)
-
8.070
8.070
-
-
(162.210)
(162.210)
112.009
112.009
-
750.000
-
552
-
-
50.302
-
Diğer
Yedekler
(2.354)
-
-
-
7.065
(11.220)
(11.220)
-
-
-
-
(2.198)
168.325
(5.254)
(13.556)
79.811
-
-
366.637
(2.198)
250.000
250.000
-
-
-
-
10.052
10.052
-
-
(225.000)
(225.000)
118.824
118.824
-
1.448
-
-
260.461
(750)
-
-
-
163.071
(13.556)
79.811
-
-
-
124.277
-
407
(25.000)
(25.000)
(149.639)
(16.502)
(133.137)
-
(93.719)
-
52.646
4.261
4.261
-
-
-
-
124.277
(11.161)
(107.275)
136.718
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
8
Azınlık Payları Hariç
Toplam Özkaynak
83.966
50.302
60.354
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur.V. Bir.Değ.F.
(18.992)
-
-
-
Riskten Korunma
Fonları
5.436
552
552
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
722
(12.000)
(12.000)
(136.530)
(16.451)
(120.079)
-
-
-
-
Menkul Değer. addi ve Maddi Olmay
Değerleme Farkı Duran Varlık YDF
142.554
750.000
1.000.000
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
168.325
-
156
-
366.637
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
-
-
-
1.253.794
Azınlık Payları
21.513
Toplam
Özkaynak
1.275.307
(18.992)
7.787
156
168.325
(16.451)
(16.451)
-
13.718
8
(13)
(2.384)
2.105
(110)
(110)
-
1.394.619
34.837
1.429.456
34.837
1.429.456
1.394.619
(93.719)
53.053
1.448
124.277
(16.502)
(16.502)
-
1.462
47
(1.274)
1.931
(33)
(33)
-
1.463.176
36.970
13.718
(18.984)
7.787
143
(2.384)
170.430
(16.561)
(16.561)
-
1.462
(93.719)
53.053
1.495
(1.274)
126.208
(16.535)
(16.535)
1.500.146
ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE NAKİT AKIŞ TABLOSU
Dipnot
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Bağımsız Denetimden Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
1.339.185
(930.341)
1.963
228.737
137.313
115.029
(270.560)
(41.374)
100.343
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
504.840
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
680.295
(1)
(1)
(4.414)
(617)
(1.312.534)
(418.986)
438.619
1.402.519
293.686
106.567
1.185.135
(1.760.202)
(1.591)
(23.063)
273.994
(22.959.313)
21.515.983
(1.963.069)
1.407.620
(10.763)
(7.343)
1.208.844
(541.972)
44
156.131
176.798
155.609
(264.814)
(26.949)
(871.034)
5.766
129.865
(9)
(2.226.985)
(162.078)
833.569
1.098.133
313.656
19.615
(1.577)
195.368
(12.980)
8.298
(18.665)
12.979
(18.801.058)
18.485.187
(334.701)
862.160
(5.852)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
845.243
(16.561)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
861.778
(16.535)
-
(16.561)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
76.956
6.261
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış
347.132
183.491
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(2)
584.245
400.754
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(3)
931.377
584.245
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
9
ŞEKERBANK T.A.Ş. KAR DAĞITIM TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden
Geçmiş
Geçmiş
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
31.12.2011
31.12.2010
I.
DÖNEM KARININ DAĞITIMI
1.1
1.2
DÖNEM KARI
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)
1.2.1
1.2.2
1.2.3
Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)
Gelir Vergisi Kesintisi
Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler
157.556
(39.512)
(759)
(38.753)
214.111
(43.864)
(40.581)
(3.283)
A.
NET DÖNEM KARI (1.1-1.2)
118.044
170.247
1.3
1.4
1.5
GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARI (-)
BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
BANKADA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)
5.902
-
8.512
-
B.
DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KÂRI [(A-(1.3+1.4+1.5)]
112.142
161.735
1.6
ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.7
1.8
1.9
PERSONELE TEMETTÜ (-)
YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)
ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4
1.9.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)
STATÜ YEDEKLERİ (-)
OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
DİĞER
İĞ
YEDEKLER
ÖZEL FONLAR
112.549
-
12.500
12.500
3.254
326
117.116
4.261
-
-
-
0,00023
0,023%
-
-
0,00002
0,002%
-
II.
YEDEKLERDEN DAĞITIM
2.1
2.2
2.3
DAĞITILAN YEDEKLER
İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)
ORTAKLARA PAY (-)
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
Hisse Senedi Sahiplerine
İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine
Katılma İntifa Senetlerine
Kara İştirakli Tahvillere
Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine
2.4
2.5
PERSONELE PAY (-)
YÖNETİM KURULUNA PAY (-)
III.
HİSSE BAŞINA KAR
3.1
3.2
3.3
3.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
IV.
HİSSE BAŞINA TEMETTÜ
4.1
4.2
4.3
4.4
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE
İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( % )
Türkiye’deki mevzuat uyarınca şirketler konsolide kar dağıtımı yapmamaktadır. Kar dağıtım tablosu konsolide olmayan kara göre hazırlanmıştır.
İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.
10
Download