Cigna Finans

advertisement
EMEKLILIK SEKTÖRÜ
BAŞARI HIKAYESI
BİR BAKIŞTA
Cigna Finans Emeklilik
Kuruluş: 2007, Finansbank iştiraki
Birleşme: 2012, Cigna Corporation
60’tan fazla ilde yaklaşık 630 çalışan
2014 yılının Mart ayında başlayan uzaktan
eğitim hamlesi
İhtiyaç
İnsana yatırım felsefesinden hareketle
çalışanların potansiyellerini ve
performanslarını en iyi şekilde geliştirecek
ve hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak
mesleki bilgi ve becerileri kazandıracak
eğitimler planlanmak
2012 yılında gerçekleşen şirket birleşmesinden
sonra hızla büyüyen ekibi eğitmek, daha
nitelikli hale getirmek ve şirketi rakiplerden
ayrıştırmak
170 kişilik telemarketing ekibinin,
müşterilere yönelik ürün tanıtımı ve müşteriürün eşleştirmesi konularında bilgi ve
yetkinliklerini geliştirmek
Banka şube kanalında BES ve Hayat Sigortası
ürünleri satan satış ekibinin ürün bilgilerini
ve görev tanımlarına paralel beklenilen
yetkinliklerini geliştirebilmek
Eğitimi çalışan bağlılığı aracı olarak
konumlandırmak
Enocta Ürün ve Çözümleri
Enocta Eğitim Platformu
• Sosyal Öğrenme Modülü
• Mobil öğrenme
• Facebook entegrasyonu
• Sınav Modülü
KurumsalTUBE Video Portalı
Enocta Eğitim Kataloğu Eğitimleri
Sağlanan Fayda
Tüm çalışanlara verilen eşzamanlı uzaktan
eğitimler ile zaman ve maliyet tasarrufu
Müşteri segmentasyonuna göre hayata
geçirilen ürünlerin kurum çalışanlarına
donanım olarak kazandırılması
Platformun çalışan bağlılığı ve sosyalleşme
aracı olarak konumlandırılması
Müşteri merkezlilik ilkesinden hareketle,
satış kadrolarını ürün, profesyonel ve kişisel
gelişim eğitimleri ile donatarak ‘danışman’
vizyonunun geliştirilmesi
Cigna Finans Emeklilik
uzaktan eğitim projesiyle
eğitim maliyetlerini
azaltırken, şirket satışlarının
artışına katkı sağladı!
Enocta ve Cigna Finans Emeklilik
işbirliğiyle Şubat 2014’te hayata geçirilen
kurumsal e-öğrenme projesi Cigna Finans
Akademi, yalnızca bir yıl içinde 44 eğitim
programı ve 208 farklı eğitim materyaliyle
600’den fazla çalışana ulaşarak şirketin
satış, çalışan bağlılığı, eğitim ve maliyet
rakamlarında çarpıcı sonuçlar elde
etmesine katkı sağladı.
Finansbank’ın iştiraki olarak 2007 yılında kurulan Cigna Finans
Emeklilik, 2012 yılında bünyesinde 40 bin çalışanı istihdam eden
dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden Cigna Corporation ile birleşti ve böylelikle Cigna Corporation ve Finansbank ortaklığı ile kuvvetlenmiş oldu. Cigna Finans Emeklilik, şirket birleşmesiyle birlikte
değişen şirket vizyonu, iş stratejileri ve hızlı büyüme hamleleri doğrultusunda 2013’te başladığı uzaktan eğitim çalışmalarını 2014’ten bu
yana Enocta ile yürütüyor.
Yenilikçi ve bütüncül bir yaklaşımla eğitim ve gelişim süreçlerinde geleneksel uygulamalara ek olarak dijital teknolojileri kullanan Cigna Finans Emeklilik, kişisel gelişim
ve profesyonel eğitimi çalışanların hayatının bir parçası
haline getirmeyi hedefliyor. Bunun için şirket, Enocta’nın
sunduğu KurumsalTUBE video portalı, Sosyal Öğrenme ve
Mobil Öğrenme Modülleri gibi modern, keyifli ve çok kanallı eğitim modellerini tercih ediyor.
Bireysel Emeklilik sistemi eğitimlerinden, satış, ürün, kişisel gelişim, yasal zorunlu eğitimler ve hobi konularına
kadar farklı konu başlıkları altında sunulan etkileşimli
eğitimler, mobil uygulama sayesinde mekân, zaman ve cihazdan bağımsız olarak Türkiye çapındaki 600 den fazla
Cigna çalışanına ulaşıyor.
Kurumsal E-öğrenme Projesi: Cigna Finans
Akademi
Akılcı yöntemlerle verimli bir gelişim ve öğrenme metoduna geçiş yapmak üzere Kasım 2013’te Enocta ile işbirliğine
imza atan Cigna Finans Emeklilik, kapsamlı ve bütüncül
bir e-öğrenme programını, mutlu çalışanların ve yüksek
şirket performansının anahtarı olarak görüyor. Bu amaçla e-öğrenme çalışmalarını Enocta ile birlikte kurgulayan
Cigna Finans Emeklilik, devrim niteliğinde bir adım atarak eğitim süreçlerindeki geçmiş dönem alışkanlıklarının
tamamını rafa kaldırıyor. Farklı ölçüm ve raporlama teknikleriyle çalışanlarının yaşam döngülerini hesaplayan
şirket, bugün çalışanlarının ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda özelleştirilmiş eğitimler ile çalışan bağlılığı, satış,
kurumsal iletişim, kişisel gelişim ve profesyonel eğitim
algısında fark yaratıyor.
Bireysel Emeklilik ve Hayat Sigortaları sektörleri, son yıllarda büyüme gösteren ve hareketlilik kazanan sektörler arasında. Denetleyici ve düzenleyici kuruluşların son
yıllarda geliştirdiği yeni kurallar ise, maliyet baskısına
ek olarak, bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri köklü dönüşümleri hayata geçirmeye zorluyor. Cigna Finans
Emeklilik de, müşteri odaklı bir sigorta çözümleri sağlayıcısı olarak yeniden yapılanma sürecini etkileyen bu gereklilikler ışığında, farklı kanallarla ilerlemek, farklı ürünleri farklı müşterilere anlatmak amacıyla, etkili bir eğitim
programıyla İnsan Kaynakları’nda dönüşümü hedefliyor.
“Enocta bizim çalışan bağlılığı aracımız”
Şirketin kullandığı Sosyal Öğrenme Modülü ise, çalışanların bilgiyi üretip paylaşmasını ve kurumsal hafızanın
gelişmesini sağlıyor. Şirket içinde oluşturulan beş kişilik
ekip, eğitimlerin markalaşmasından içeriğin yönetilmesine kadar tüm sorumluluğu Enocta ile birlikte üstleniyor.
araçlarla onları içeride tutacak ve doğru şekilde ödüllendirerek şirkette kalma sürelerini artıracaktık. İşte
Şirketin e-öğrenme süreçlerini baştan sona kurgulayan Enocta bu noktada devreye girdi ve hem sınıf içi öğrenekibin başında görev alan ve İK eğitim süreçleri ile bütün- melerini hem de uzaktan eğitim programlarını destekleştirilmesini sağlayan Cigna Finans Emeklilik İK Genel leyen modern ve son teknoloji bir altyapı ile şirket içinMüdür Yardımcısı Funda Temoçin Aydoğan, bu bir yıllık de markalaştı ve bizim için başlı başına çalışan bağlılığı
süreçte çalışanların öğrenme hevesini ve alışkanlıklarını aracına dönüştü. Çünkü Enocta bize yalnızca eğitim alakırmayacak şekilde özgür bir eğitim ortamı sunduklarını nında destek vermedi. Aynı zamanda çalışanlarımızın
birbiriyle kurduğu ilişkileri yenibelirtiyor. Bireysel emeklilik eğiden tanımlayacak ve ekipler arası
timlerinden sektöre özgü temel
iletişimi güçlendirecek olanaklar
Funda Temoçin Aydoğan,
eğitimlere kadar hiçbir eğitimi
sundu. Video çekimleri ile desçalışanlara zorla atamadıklarının
“e-öğrenmede eğitim saatinin
teklenen oryantasyon eğitimleri,
altını çizen Aydoğan, e-öğrenme
sadece 9 ayda 18 eğitim saatine yarışmalar ve ödüller ile zenginplatformunu şirket içinde tutunleştirdiğimiz bu sosyal öğrenme
durma sürecinde Enocta’nın rolüyükselmesi, eğitimlere katılan
ortamı, bugün birbiriyle uyumlu
nü şöyle açıklıyor:
çalışan, etkin bir networking yapersonel sayısının yüzde
pabilen ve birlikte üretme anla“Son iki yılda çalışan sayısında
156 artması, kullanıcı başına
yışını taşıyan sağlam bir çalışan
yüzde 200’lük bir artış kaydetkitlesine sahip olmamızı sağladı.
e-eğitimlerde
geçirilen
ortalama
tik; Şubat 2013’te 250 civarında
Bu da turnover’ı çok yüksek olan
olan personel sayımız, bugün
sürenin, 6 saatlik bir hedeften
bir sektörde, yüzde 60’lara varan
630’a kadar çıktı. Kısa sürede
18 saatlik bir sonuca ulaşılması gönüllü ayrılma oranlarını yüzTürkiye çapında çok hızlı büyüde 30’lara düşürmemiz- de etkili
düğümüz için yepyeni bir İK straşirket içindeki e-öğrenmeye
oldu. Artık kaynaklarımızı yönettejisi geliştirmeye karar verdik:
yönelik
ilgiyi
kanıtlıyor”.
me lüksüne sahibiz”.
Doğru çalışanları alacak, doğru
Aydoğan, etkili uzaktan öğrenme projelerinin fayda
sağlaması için şirket yönetiminin en başta bunu benimsemesi gerektiğini düşünüyor: “Çünkü eğitim teknolojileri, yüksek yatırım, etkileyici bir lansman, süreklilik ve bakım gerektiren bir süreç. Bu adımlardan
kaçınmak yerine, uzun vadeli kazanımlar getirecek
kritik yatırımları yapmak ve geri dönüşüne odaklanmak gerekiyor.
Biz ürün geliştirme ve kanal değişimlerini destekleyen,
ürün tanıtımı ve müşteri-ürün eşleştirmesi konularına
odaklanan eğitimlerimiz sayesinde, kişi başına düşen satış adetleri ve satış hacminde başarılar elde ettik. Cigna
Finans Emeklilik, 2012 sonunda satışın çoğunu getiren
kredi bağlantılı ürünlerden yüzde 95 oranında besleniyordu. Satış stratejilerinin değişimine paralel olarak alınan birçok aksiyonun etkisi ve eğitim alanında yapılan
yatırımlarımızın da katkısıyla bu ürünlere olan bağlılığımız yüzde 80’lere düştü. Tüm bunları yaparken, uzaktan
eğitimin lokasyon ve lojistik sıkıntısını ortadan kaldıran
Haziran 2015
yapısı sayesinde, eğitim planlamalarına ayırdığımız bütçeyi yüzde 34 oranında düşürerek yatırımlarımızın geri
dönüşünü şimdiden aldık.”
Cigna Finans Emeklilik, tüm yıl içerisinde çalışanlarına
10.081 eğitim verdi. Bu eğitimlerin 7.170’i tamamlandı. Bu
da yüzde 71’lik bir tamamlanma oranına eşit. Şirket, eğitim yatırımının geri dönüşünü ölçümlemek için kullandığı “gizli müşteri araştırmaları” sonucunda, tamamlanan
eğitimlere dair önemli verilere ulaştı: “Gizli müşteri araştırması çalışanlarımızın satış süreçlerini nasıl yönettiklerini ortaya koyuyordu. 2014 sonu Genel Değerlendirme
Sonuçları, 2013 yılı sonuçlarına göre 10 puanlık bir artış
olduğunu gözler önüne serdi. Bu çok iyi bir rakam. Daha
da önemlisi, aynı araştırmanın sonuçlarına göre, müşterinin ihtiyacını anlayıp doğru ürünü servis etme kabiliyetimizde de 20 puanlık bir artış olduğunu gözlemledik.
Tüm bu kazanımların, İK, satış ve maliyet alanında fark
yaratan e-öğrenme projemizle bizi Brandon Hall Ödülleri’ne taşıyacağına inanıyoruz”.
“Enocta bizim çalışan bağlılığı aracımız”
FUNDA TEMOÇIN AYDOĞAN
Cigna Finans Emeklilik İK Genel Müdür Yardımcısı
0 216 331 48 00 | 0 312 210 10 68 | [email protected]
www.enocta.com
/Enocta
/Enocta
Download