araştırma geliştirme uygulamaları

advertisement
Anadolu Hayat Emeklilik 2016 Faaliyet Raporu
40
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME UYGULAMALARI
DEĞİŞİMİ ÖNGÖREN UZUN VADELİ YAKLAŞIM
Anadolu Hayat Emeklilik, makroekonomik gelişmelerin
ve rekabet koşullarının yarattığı gereksinimlerin hızlı bir
şekilde karşılanabilmesi, fırsat ve risklerin öngörülerek
proaktif bir yaklaşımla pozisyon alınabilmesi için esnek
ve dinamik yönetimin önemine inanmaktadır. Bu
çevikliğin ancak etkin iş süreçleri ile güvenilir, kolay
erişilir, yönetilebilir ve entegre bir teknolojik altyapı
sayesinde mümkün olacağı bilinciyle hareket eden
Şirket, 2014 yılında temel sigortacılık uygulamasını
değiştirme sürecine girmiş ve bu dönüşüm
yolculuğunun ilk fazının sonuna yaklaşmıştır. Kullanıcı
kabul aşamasında olan projenin 2017 yılı başında
tamamlanarak uygulamanın kullanıma sunulmasına
yönelik çalışmalara yoğun şekilde devam edilmektedir.
2016 yılında Otomatik Katılım Sistemi mevzuatına
uyum faaliyetlerinin yanı sıra kurumsal satış ve servis
modelinin yeniden yapılandırılması amacıyla yürütülen
kapsamlı projeler aşağıda sunulmaktadır:
• CRM-Kurumsal Fırsat Yönetimi ile teklif süreçlerinin
otomasyonu
• Bireysel ve kurumsal müşteri segmentasyonlarının
kural motoru üzerinde entegre bir yapıda
geliştirilmesi
Anadolu Hayat Emeklilik, 2016 yılında ana yazılım
değişikliğine yönelik çalışmalar ve otomatik katılım
projelerinin yanı sıra; Mobil ve İnternet Şubelerinin
özelliklerinin zenginleştirilmesi, Sesli Yanıt Sisteminin
yeniden yapılandırılması, bankasürans kanalı için yeni
ürünler tasarlanması, veri merkezinin ve teknolojik
altyapının modernize edilmesini, güvenlik çözümlerinin
kalite standartlarına uygun şekilde geliştirilmesini
hedefleyen projeler yürütmüştür.
Satış ekiplerinin kullanımına sunulan akıllı kalem
teknolojisini tamamlayıcı nitelikte yeni bir çözüm olan
AHECAM tablet uygulamasının 2017 yılında devreye
alınması ile operasyonel maliyetlerin en aza indirilmesi,
müşteriye hızlı ve kaliteli hizmetin sağlanması
hedeflenmektedir.
Anadolu Hayat Emeklilik’in benimsemiş olduğu proje
bazlı değişim ve yönetim yaklaşımı çerçevesinde,
kaynak, kapasite, planlama ve izleme faaliyetleri etkin
bir şekilde sürdürülmektedir.
Belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda 2017
yılında yürütülecek projeler Anadolu Hayat Emeklilik’in
sektördeki liderliğinin sürdürülmesinde önemli rol
oynayacaktır.
• Kurumsal Şubenin Otomatik Katılım Sistemine
uyumlu olacak şekilde yenilenmesi
• Kurumsal Hizmet Merkezi’nin kurulması
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK, HIZLI DEĞİŞİMİN KURALLARI EN BAŞTAN
BELİRLEDİĞİ YENİ İŞ DÜZENİNE DEĞİŞİMİ KUCAKLAYAN VE UZUN VADELİ
ÖNGÖRÜLERLE HAREKET EDEN BİR YAKLAŞIMLA CEVAP VERMEKTEDİR.
Download