Dersin Adı - Atılım Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği Bölümü

advertisement
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Veritabanı Yönetim
Sistemlerine Giriş
COMPE301
Ön Koşul Dersleri
:
Dersin Dili
Dersin Türü
Dersin Seviyesi
Dersin Amacı
:
:
:
:
Dersin Öğrenme
Çıktıları
:
Dersin İçeriği
(Kısa tanımı)
:
Yarıyılı
1
Ders
(Saat/Hafta)
Uygulama
(Saat/Hafta)
Laboratuar
(Saat/Hafta)
2
Kredisi
ECTS
3
5.0
0
2
İngilizce
Servis
Lisans
Bu ders temel veritabanı kavramlarını ve veritabanı sistemlerinin tasarlanması ve
geliştirilmesi için gerekli olan metodları öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu
ders ayrıca veritabanı sorgulama dilini öğretmeyi hedefler.
Veritabani Sistemleri konusunu temel anlamda tanımlayabilir
Veri İlişki (Vİ) ve Genişletilmiş Veri İlişki (GVİ) modelleri ile pratik çalışmalar
yapabilir
İlişkisel Veritabani tasarimi ve uygulaması yapabilir
SQL dilini kullanarak veritabanı sorgularının oluşturulması
Veritabanı Kavramları. Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS). İlişkisel
veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri. Nesne ilişki
Çizelgelerinin veritabanı tasarımında kullanılması. Yapısal Sorgulama Dili
(SQL). Labratuvar uygulamalarında yaygın kullanılan bir VTYS ile pratik
uygulamalar gerçekleştirilecektir.
HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK SAYFALARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Konular
Veritabanı Sistemleri Kavramları
Veritabanı Sistemleri Kavramları
İlişkisel Veritabanı Modeli - Vİ Modelleme
İlişkisel Veritabanı Modeli - Vİ Modelleme
İlişkisel Veritabanı Modeli - GVİ Modelleme
Durum Çalışmaları(Vİ / GVİ Modelleri)
İlişkisel Model ve İlişkisel Veritabanı konsepti
Vİ ve GVİ'dan İlişkisel Yapıya Uyarlama
Vİ ve GVİ'dan İlişkisel Yapıya Uyarlama
Durum Çalışmaları(İlişkisel Yapıya Uyarlama)
İşlevsel Bağımlılık
İlişkisel Tabloların Normalizasyonu
İlişkisel Tabloların Normalizasyonu
Durum Çalışması (Normalizasyon)
SQL: Tabloların Yaratılması ve Kısıtların Tanımlanması
Ön Hazırlık
Bölüm 1 (Ders Kitabı)
Bölüm 2
Bölüm 3
Bölüm 3
Bölüm 4
Ders Notları
Bölüm 5
Bölüm 7
Bölüm 7
Ders Notları
Bölüm 10
Bölüm 10
Bölüm 10
Ders Notları
Bölüm 8
KAYNAKLAR
Ders Kitabı
:
“Fundamentals of Database Systems”, Elmasri & Navathe, 5th Edition, Pearson
Addison Wesley, 2007.
Diğer Kaynaklar
:
1. Oracle 8i: A Practical Guide to SQL, PL/SQL, and Developer 6, Ali Yazıcı
and Aydın Şekihanov, Atılım Yayınları, 2001.
2. Database Application Development & Design”, 3rd Ed., McGraw-Hill, M.V.
Mannino, McGraw-Hill, 2005.
3. Database Systems, Molina, Ullman, Widom, 2nd edition, Pearson, Prentice
Hall, 2009.
4. Database System Concepts, Silberschatz, Korth and Sudarshan, Mc Graw
Hill, 2006
5. http://www.sql.org/, An SQL Tutorial
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI
Arasınav
Dönem Projesi
Lab Kısa Sınav ve Lab Finali
Yarıyıl Sonu sınavı
SAYISI
1
1
3
1
TOPLAM
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
TOPLAM
KATKI PAYI
25
20
20
35
100
65
35
100
DERS KATEGORİSİ
Seçmeli Ders
Zorunlu Ders
Uzmanlık/Alan Dersi
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
Transfer edilebilen Beceri/Yetenek Dersi
X
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
No
1
Matematik, fen bilimleri ve hesaplama alanlarındaki bilgi
1
birikimini bilgisayar mühendisliği problemlerinin çözümüne
uygulama becerisi.
Bilgisayar sistemlerine özgü sorunları analiz etme ve
2
modelleme, çözümleri için uygun gereksinimleri belirleme ve
tanımlama becerisi.
Belirlenen gereksinimleri karşılayacak bir bilgisayar sistemini,
3
sistem parçasını, işlemi veya programı tasarlama, geliştirme ve
değerlendirme becerisi.
Bilgisayar sistemleri mühendislik uygulamaları için modern
4
teknik ve mühendislik araçlarını kullanma becerisi.
2
3
4
5
Hesaplama ihtiyaçlarını anlamak için veri toplama, analiz etme,
5
yorumlama ve doğru seçimler yapabilme becerisi.
Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda veya bireysel olarak
6
etkin biçimde çalışabilmek için gerekli organizasyonel ve iş
yeteneklerini ortaya koyabilme becerisi.
7
Türkçe ve İngilizce dillerinde etkin iletişim kurabilme becerisi.
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bilgiye erişebilme,
8
bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip edebilme ve kendini
sürekli yenileme becerisi.
Bilgisayar Mühendisliği alanında mesleki, hukuksal, etik ve
9
sosyal sorunlar hakkında farkındalık ve sorumluluk bilinci.
Proje ve risk yönetim becerisi; girişimciliğin, yenilikçilik ve
10
sürdürülebilir kalkınmanın önemi hakkında farkındalık;
uluslararası standartların ve yöntemlerin bilinmesi.
Karar alırken, Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarının
11
evrensel, çevresel, sosyal ve hukuksal sonuçları konusunda
farkındalık.
Sayısal hesaplama ve sayısal gösterim sistemlerini analiz,
12
tasarım ve ifade becerisi.
Hesaplama problemlerinin çözülmesinde programlama dillerini
13
ve uygun bilgisayar mühendisliği kavramlarını kullanma
becerisi.
Yeterliliği sağlama düzeyi : 1- Düşük, 2-3-Orta,4-5- Yüksek
ECTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)
Ödevler
Arasınavlar
Laboratuar
Yarıyıl Sonu Sınavı
Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü / 30
Dersin ECTS Kredisi
16
16
2
1
Süresi
(Saat)
4
3
5
10
Toplam
İş Yükü
64
48
10
10
1
15
15
147
4.9
5.0
Sayısı
Dr. Deepti Mishra
Mayıs 15, 2013
Download