KALPTEN ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKARILDI Gönderen

advertisement
KALPTEN ELMA BÜYÜKLÜĞÜNDE TÜMÖR ÇIKARILDI
Gönderen basin - Haziran 07 2016 13:06:24
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi
Anabilim Dalı öğretim üyeleri, bypass ve diğer kalp operasyonlarının ardından tümör
operasyonlarını da başarıyla gerçekleştiriyor.
Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nefes darlığı, çabuk yorulma ve kalp krizi şikâyetleriyle
başvuran 77 yaşındaki kadın hastanın kalbinde oluşan elma büyüklüğündeki tümör; Kalp ve
Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit Çiçekçioğlu, öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr.
Ertan Demirdaş ve Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Atılgan önderliğinde gerçekleştirilen başarılı cerrahi
müdahale ile çıkarıldı.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferit
Çiçekçioğlu; Hastanemize kalp krizi, kalp yetmezliği ve nefes darlığı şikâyetiyle müracaat eden
77 yaşındaki hastamızda kardiyolog arkadaşlarımızın değerlendirmesi sonucunda kalpte miksoma
denilen bir tümör çeşidi olduğu tanısı konuldu. Böylelikle hastayı kalp damar cerrahisi bölümüne
yönlendirdiler. Bu tümörün kalbin içindeki dolaşımı bozması ve kanın akciğerde göllenmesi sonucu
hastada sık sık nefes darlığı şikâyetine sebebiyet vermekteydi. Ameliyatı açık kalp ameliyatı
tekniği ile gerçekleştirdik. Hastayı kalp-akciğer makinesine bağladıktan sonra kalbi açarak içindeki
kalp kapağından köken alan 4x4 cm elma büyüklüğündeki intrakardiyak kitleyi başarı ile çıkardık.
Bu cerrahi operasyonda tümörü kalp kapakçığına zarar vermeden çıkarmış olmanın önemini
vurgulamak istiyorum. Hastamızı yedinci günü sonrası geçmişe dönük şikâyetleri ortadan
kaldırarak taburcu ediyoruz. dedi.
Bu vakalarda erken müdahalenin önemli olduğuna değinen Prof. Dr. Çiçekçioğlu kitlenin
alınmamasının zamanla kalp kapakçığına baskı yapacağından dolayı akciğerlerde ödeme, ani
inmelere hatta ölüme kadar sonuçlar doğurabileceğini sözlerine ekledi.
Bozok Üniversitesi İletişim, Protokol ve Enformasyon Müdürlüğü
Download