MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ

advertisement
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ
Dersin Kodu / Adı
MBG407 /KANSER BİYOLOJİSİ
Sınıfı / Dönemi
Dili
Düzeyi
Türü
Kategorisi
Kredisi
Eğitim Şekli
Ön Koşul Dersler
Öğretim Üyesi
Diğer Öğr. Üyeleri
Yardımcılar
Ders Saatleri
4/Güz
Türkçe
Lisans
Seçmeli
Temel bilimler
Teori
3
Yüz yüze
Yok
3
Uygulama
0
Laboratuar
0
Yok
Gündüz: Gece:
Dersin Alt Limit Değeri
35
Dönem Sonu Sınavı Barajı
40
ETKİNLİK
Değerlendirme
Ölçütleri
AKTS Kredisi
5
Adet
Yüzde (%)
Ara Sınav
1
20
Kısa Süreli Sınavlar
-
-
Ödevler
4
20
Dönem Ödevi/Projesi
-
-
Laboratuar
-
-
Diğer
-
-
Dönem Sonu Sınavı
1
60
Dersin Amacı
Ders kapsamında kanser biyolojisinin prensipleri, hücredeki kontrol noktaları, ve
onkogenez hakkında temel bilgiler verilecektir
Öğrenim Çıktıları
Bu ders kanser ve kanser genetiği hakkında temel konuları içerir
Ders İçeriği ve Programı
Haftalar
Konular
1
Kanserin nedenleri
2
Kanser moleküler genetiği
3
Kanser biyokimyası
4
Tümör genetiği
5
Tümör immünolojisi
6
Tümör baskılayıcı genler
7
Onkogenler
8
Kanser tanısı
9
İnsan kanserlerinin epidemiyolojisi
10
İnsan kanserleri
11
İnsan kanserlerinin oluşum mekanizmaları
12
Kanserin önlenmesi
13
Kanserin sonuçları
14
Kanser tedavisi
Ders Kitapları
Schulz, W.A., Molecular Biology of Human Cancers, USA, 2005.
ve/veya
Kaynakları
Yardımcı Kitaplar
Ruddon, R. W. Cancer Biology, USA, 2007
Dokümanlar
-
Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterliliklerine Katkı Düzeyi
ÖÇ
No
Ders Öğrenim Çıktısı
Katkı
Yaptığı
Prog.Y
a
1
Kanser etkenleri hakkında genel bilgi kazanmak
1, 4
Katkı
Düzeyi b
1
2
3
4
Ö.Y. c
5
x
1,3
b
2
Kanseri moleküler seviyede anlamak
3
İnsan kanserleri hakkında genel bilgi kazanmak
4
Kanser genleri hakkında temel bilgi
5
Kanser tedavileri hakkında temel bilgi
6
Kanser ve toplum
Katkı Düzeyi (1: Düşük 2:Düşük ~ Orta
3: Orta
4: Yüksek
5: Mükemmel)
Ölçme Yöntemi ( 1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ödev/Proje, 4: Laboratuar Çalışması / Sınavı, 5:
Seminer / Sunum )
c
PY. No
a
1-
Alanında yer alan temel kavramları anlayıp yorumlayabilme
2-
Kazanmış olduğu teorik bilgiyi pratikte kullanabilme ve sorunlara çözüm önerisi getirebilme
3-
Sahip olduğu bilgiyi uygun şekilde aktarabilme
4-
Bulunduğu anabilim dalındaki veya farklı disiplinlerdeki kişilerle bir araya gelip takım çalışması
yapabilme
5-
Etkileşim içerisinde olduğu diğer bilim dalları ile ilgili temel düzeyde bilgi sahibi olabilme
6-
Elde ettiği sonuçları bilim dünyasına arz edebilme
7-
Bilimsel, sosyal, kültürel, dini ve ahlaki değerlere duyarlı olabilme ve kişisel sorumluluk farkındalığı
kazanabilme
8-
Alana ait bilgileri bilim etiği çerçevesinde sosyal ve bilimsel değişiklikleri göz önüne alarak
sorgulayabilme
9-
Varsa alanı ile ilgili eğitim sorunlarına duyarlı olup çözüm getirebilme
10-
Mesleki alandaki gelişmelerin yanı sıra sosyal alandaki gelişmeleri takip edebilme, bunlarda aktif olarak
rol alabilme
11-
Kazandığı bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle birleştirerek yorumlayabilme bilme
12
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini
kullanabilme
13
Yazılı ve sözlü olarak kendini ifade edebilme
14
Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri takip edebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme
Program Yeterlilikleri
Download