yapım projelerinde enformasyon sistemi tasarımı

advertisement
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ * FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
KONUT ÜRETİMİ ve YAPIM YÖNETİMİ PROGRAMI
YAPIM PROJELERİNDE ENFORMASYON SİSTEMİ TASARIMI
***
İÇERİK
Kredi/Saat
Önşart
Zorunlu/Seçimlik
Yürütücü
:
:
:
:
3 (3,0)
Yok
Seçimlik
Prof.Dr. Alaattin KANOĞLU
1. DERSİN AMACI
Ders, aşağıdaki amaçlara ulaşmayı öngörmektedir:
• Öğrencilere, ürünün tasarımının yanısıra üretim süreci kavramının da üzerinde düşünülmesi ve
yönetilmesi gereken bir kavram olduğunu anlamaya yönelik yeni bir pencere açmak,
• Yapı üretim sürecini paydaşlar, üstlendikleri roller ve aralarındaki ilişkileri de göz önüne alarak ve
özellikle tasarım sürecine vurgu yaparak analiz etme becerisini kazandırmak,
• Genel olarak inşaat projelerinde, özelde ise mimarlık ofislerinde ihtiyaç duyulan enformasyon
sistemlerinin tasarımı için gereken anlama, analiz etme, tasarlama ve uygulamaya aktarma becerilerini
kazandırmak.
2. DERSİN İÇERİĞİ
Aşağıda dersin ana hatları verilmiştir:
• Enformasyon sistemleri ve ilşkili kavramların tanıtılması,
• Modelleme kavramı, Enformasyon sistemlerinin geliştirilmesinde kullanılan modelleme dilleri
• Veri işleme sistemleri ve enformasyon sistemleri içindeki yerleri,
• Veritabanı kavramı ve temel veritabanı mimarisi alternatifleri,
• İlişkisel veritabanı mimarisi,
• Veritabanı tasarım süreci,
• Mimarlar tarafından çeşitli organizasyonlarda ihtiyaç duyulan enformasyon sistemlerinin içerik, işlev ve
yapısı
• İlişkisel veritabanı geliştirme platformunda tasarım ofisleri için ihtiyaç duyulan işlevlerden bazılarını
yerine getirmeye yönelik veritabanı modeli geliştirme uygulamaları
3. FİNAL SINAVINA GİRME HAKKI
•
•
•
•
minimum 80% derse devam,
ödevlerin yeterli olgunluk düzeyinde hazırlanıp, zamanında teslim edilmesi,
sunumların yeterli olgunluk düzeyinde hazırlanıp takdimi,
dönem projesinin yeterli olgunluk düzeyinde hazırlanıp, zamanında teslim edilmesi.
4. BAŞARI
Tüm ödev, sınav ve dönem projesi çalışmalarının ortalaması olarak CC ya da üzerinde bir puan almış
olmak.
5. BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI
•
•
•
•
Ödev --------------------------------------------------------------------------------------------------Seminer ve sunumlar-------------------------------------------------------------------------------Dönem projesi---------------------------------------------------------------------------------------Final sınavı --------------------------------------------------------------------------------------------
20%
20%
40%
20%
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards