İnfüzyon Terapisinde Riskin Önlenmesi\A\A

advertisement
Terimler Sözlüğü
▪A
▪B
▪C
▪D
▪E
▪F
▪G
▪H
▪I
▪J
▪K
▪L8625
▪M
▪N
▪O
▪P8621
▪Q
▪R
▪S
▪T
▪U
▪V
▪W
▪X
▪Y
▪Z
Bakteriler
Yuvarlak, sarmal ve çubuk şeklinde olabilen ve toprak, su, organik madde veya bitki ve
hayvanların vücutları dahil olmak üzere dünya üzerindeki çoğu yaşam alanında bulunan tek
hücreli mikroorganizmalar.
Bakteriyemi
Kan dolaşımında bakterilerin varlığı.
BBF
Kan Ve Diğer Vücut Sıvıları
Biyolojik ajan
Enfeksiyona, toksik veya allerjik etkilere veya insan sağlığı üzerinde diğer tehlikelere yol açan
mikroorganizmalar.
Blastomikoz
İki mantar enfeksiyonundan her biri.
Kan
Kalp tarafından vasküler sistemde dolaştırılan vücut sıvısı. Kan besinleri, oksijeni ve atık
maddeleri (karbondioksit gibi) hücrelere ve hücrelerden taşır.
Kana maruz kalma
Bir sağlık uzmanının tıbbi müdahale sırasında veya sağlık tesisinde hastanın kanı ile temas etme
durumu.
Kanın dökülmesi
Tıbbi ortamın kan ile kontaminasyonu.
Kan sıçraması
Tıbbi cihazlar bağlamında kullanıldığında, tıbbi müdahale sırasında kanın aniden fışkırması veya
püskürmesi.
Vücut sıvısı
Yaşayan bir insanın/organizmanın vücudunda üretilen vücut suyu, tükürük, kan veya meni gibi
doğal sıvılar.
Tampon
Tampon çözelti: pH'ı sabit bir değerde veya normal değerlere yakın tutmak amacı ile eklenen bir
çözelti (insan kanı 7,35 - 7,45).
Bolus
Bir ilacın tek doz olarak uygulanması.
Bradikardi
Yetişkinlerde kalp hızının yavaşlaması (<60 atış / dak).
Bruselloz
Enfekte olmuş hayvanların sterilize edilmemiş süt ve etlerinin yenmesi veya onların salgıları ile
yakın temas yolu ile geçen yüksek derecede bulaşıcı hastalık.
Not all products are registered and approved for sale in all countries or regions. Ind
Download