Uploaded by User13556

alev deneyleri

advertisement
1. GİRİŞ
1.1 DENEYİN ADI: ALEV DENEYLERİ
1.2 DENEYİN AMACI:
Atom veya moleküller yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılıp uyarıldıklarında
elektromagnetik ışınlar yayarlar. Metal atomlarının belirli miktardaki enerjiyi
absorplamaları sonucu metal elektronları düşük enerji seviyelerinden daha yüksek enerji
seviyelerine çıkarlar. Böylelikle metal atomu, kararlı hal olan temel halden karasız hal
olan uyarılmış hale geçmiş olur. Bu durum çok kısa ömürlüdür. Elektronlar aldıkları
enerjiyi ışık olarak geri vererek çok kısa süre sonra eski yerlerine dönerler. Bu olaya
Emisyon (ışık yayma) adı verilir. Her atomun yaydığı ışık değişik dalga boyundadır. Eğer
yayılan ışığın dalga boyu, ışık spektrumunun görünür bölgesine düşüyorsa gözle fark
edilebilir ve her madde için farklı renkte ışık gözleneceğinden bilinmeyen maddeler bu
şekilde teşhis edilebilir.
2. KULLANILAN MALZEMELER:








Platin tel
Derişik HCI çözeltisi
Spatül
Beher
Piset
Buzen beki
Çeker ocak
CaCl2, NaNO3, Ca(NO3)2, NaHCO3, CuCl2 çözeltileri
3. DENEYİN YAPILIŞI:






30 ml su ve 2 ml asit çeker ocak yardımıyla karıştırıldı.
HCl çözeltisi elde edildi.
Platin telde, alevi renklendiren herhangi bir yapışmış madde bulunmamalıdır.
Temizlemek için telin ucu küçük bir halka şeklinde kıvrılıdır.
Tel deney tüpündeki derişik
HCI çözeltisine batırıldı ve
alevde kızıl dereceye kadar
ısıtıldı böylece temizleme
işlemi gerçekleşti.
Bir alev denemesi yapmak
için temiz platin telin halkası
denenecek çözeltiye batırıldı.



Sonra tel renksiz bir gaz alevinin oksitleyici kısmına tutuldu ve oluşan renk gözlendi.
Sırayla tüm çözeltilerin alevde ki renklerine bakıldı.
CaCl2 ve Ca(NO3)2 çözeltisi tuğla kırmızısı, NaNO3 ve NaHCO3 çözeltisi sarı, CuCl2
çözeltisi mavi renk verdi.
Download