KimyaKongreleri.org

advertisement
1. Ilaç Kimyasi, Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Kimyagerler Dernegi, 29-31 Mart 2013, Antalya
Pantaprozol İlaç Aktif Maddesinin Çapraz Bağlı Biyopolimer Kullanılarak
Salım Kinetiğinin İncelenmesi
Sibel Aydoğan, Sıla M. Alp, Sinem Karademir, Ayşe Z.Aroğuz
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü,34320 Avcılar, İstanbul, Turkey
[email protected]
İlaç taşıma sistemleri ilacın doğru yerde,doğru dozda ve istenilen zamanda salımını sağlayan sistemler
olup biyoyumlu veya biyobozulur şekilde oluşturulmaktadır. Bu tür sistemler üzerinde yapılan
çalışmalarda son yıllarda yoğun bir artış gözlenmektedir.
Günümüzde ilaç yükleme ve salım
sistemleri, ilacın vücutta emilimi zararsız olan toksik olmayan doğal veya sentetik polimerlerden
yapılmaktadır. Mekanik özellik, ısıl kararlılık, baktesisit aktivite gibi özellikleri arttırması nedeniyle
Polimer/kilden oluşan kompozit yapılar saf polimerlere kıyasla tercih edilmektedirler. Özellikle pH,
sıcaklık, elektirik akımı gibi dış etkilerin değişimine duyarlı olması nedeniyle bu tür sistemlerde
kullanılmak üzere biyo-uyumlu polimer olarak Kitosan ilgi çekmektedir.
Bu çalışmada ilaç yükleme ve salım sistemi olarak kitosan-g- poliakrilikasit (PAA)/ sepiolit küreler
hazırlanmıştır. Hazırlanan kürelerin kontrollü ilaç taşıma davranışları model ilaç olarak pantaprozol
ilaç aktif maddesi kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın temel amacı CTS-g-PAA hidrojel şişme
oranını azaltarak, ilaç salım zamanı üzerindeki etkisini incelemektir.
Bu amaçla hazırlanan küreler pH=2.0, 4.0, 6.0, 9.0 ve 12.0 olan çözeltilerdeki şişme davranışları
incelenmiştir. Şişme oranı kil oranıyla arttığı görülmüştür. Düşük kil oranlarında maksimum şişme
pH= 4.0 de görülürken daha yüksek kil oranlarında maksimum şişme pH 6.0’da bulunmuştur. Bazik
ortamda ise şişme oranında azalma gözlenmiştir.
Kaynaklar:
1. Qin Wang, Junping Zhang, Aiqin Wang, Carbohydrate Polymers 78, 731–737, 2009.
2. Junping Zhang, Qin Wang, Aiqin Wanga, Carbohydrate Polymers 68 367–374, 2007.
KimyaKongreleri.org
Download