"Bitki Koruma Ürünleri ve Hammaddelerinin İthal İzinleri Takip

advertisement
MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ
"Bitki Koruma Ürünleri ve Hammaddelerinin İthal İzinleri Takip
Programı" 27.04.2015 Tarihinden İtibaren Faaliyete Geçecektir.
Bitki koruma ürünleri ve hammaddelerinin ithalatında bürokrasinin azaltılması, düzenlenen belgelerin
güvenilirliğinin sağlanması, işlemlerin elektronik ortamda hızlı bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla Bakanlığımızca,
17.03.2015 tarihi itibarıyla "Gümrük İşlemlerinde Tek Pencere Programı" na geçilerek uygulamaya başlanmıştır.
Bu tarihten itibaren Bakanlığımızca düzenlenen bitki koruma ürünleri ile hammaddelerinin onaylanan ithal izinleri,
firmalarınca Bakanlığımız web sayfasında yayınlanan Belge Numarası (ID numarası) ile takip edilmekteydi.
İthalat bilgilerinin firmalara özel ve mahremiyet içermesi sebebiyle diğer firmaların detaylı olarak bu bilgileri
görmemeleri için yayımlanan listelerde sınırlı bilgiler bulunmaktaydı. Bu durumun ithalat esnasında firma
gümrükçülerine ve ithalatçı firmalara beyanname açarken sorunlar yarattığından, Bakanlığımızca bu sorunları
çözmek amacıyla bir program hazırlanmış olup firmaların ithalata esas tüm bilgilerin başvuru sahipleri tarafından
görülebilmesi sağlanmıştır.
Bitki koruma ürünü ithalatçı firmaları, başvuru yaptıkları BKÜ ile hammaddelerinin ithalata esas tüm
bilgilerine; Google Chrome üzerinden http://tbs.tarim.gov.tr/ adresi"BKÜ ve Hammaddeleri İthalat İzinleri
Sorgula" menüsünden, firma vergi numarası ve başvuru numarasıyla erişebileceklerdir. Bu uygulamaya 27.04.2015
tarihinden itibaren başlanacaktır.
Saygılarımızla,Best Regards
Evrim Haberleri; Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü
profesyonel anlamda yayınlanan Kanun,Yönetmelik,Tebliğ,Genelge,Tasarruflu yazı, mevzuat taslakları en hızlı şekilde
yayınlanmakta ve bilgileri sunulmaktadır. Yayınlanan Gümrük ,Dış Ticaret, Haberler ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya
konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Yayınlanan Bilgileri konusuna hakim profesyonel bir Gümrük Müşavirine, Mevzuat Danışmanına, başvurmanız tavsiye edilir.
Bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır. Evrim Yazılım ve Danışmanlık.
[email protected] | www.evrim.com
Download