Habersiz Olursanız Haber Siz Olursunuz

advertisement
Mevzuat Bilgilendirme Servisi
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Sayı : 16934678-724.01.02/MD
Konu : Moldova STA
27.10.2016 / 19735663
GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
“Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” 11 Eylül 2014 tarihinde
imzalanmış olup, 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle uygulanmaya başlanacaktır.
Bu kapsamda Bakanlığımızca, anılan Anlaşma'nın EK I'inde yer alan “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve
İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol”ün hükümlerini mevzuatımıza aktarmak amacıyla "TürkiyeMoldova Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında
Yönetmelik" taslağı Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edilmiştir.
Anılan STA kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde eşyanın İthalat Rejim Kararında yer verilen
tercihli vergi oranlarından yararlanabilmesi için menşe ispat belgesi olarak, bir örneği Yönetmeliğin Ek'inde yer
alan "EUR.1 Dolaşım Belgesi" veya "Fatura Beyanı"nın ibraz edilmesi gerekmektedir.
Aynı şekilde söz konusu STA kapsamında gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde de ihracatçılarca talep edilmesi
ve kapsamı eşyanın ilgili tüm koşulları karşılamış olması kaydıyla, Bakanlığımızca yetkilendirilen kuruluşlarca
basımı ve dağıtımı yapılarak usulüne uygun düzenlenen EUR.1 Dolaşım Belgeleri onaylanacaktır.
Bilgileri ile gereğini rica ederim.
Sevil KARACA
Daire Baskanı
Gümrük TV Haberleri ile Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Lojistik, Muhasebe ve Vergi Mevzuatı, Yatırım danışmanlığı ve benzer alanlarda yayınlanan Kanun,
Yönetmelik, Tebliğ, Genelge, Tasarruflu yazı ve mevzuat taslakları en hızlı şekilde yayınlanmakta ve bilgiler kamuoyuna yalın halleriyle sunulmaktadır.
Yayınlanan Gümrük, Dış Ticaret, Lojistik Haberleri ile ilgili bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade
genel çerçevede bilgi verme amacını taşımaktadır.
Habersiz Olursanız Haber Siz Olursunuz
Download