Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

advertisement
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SAYI : B100THG0100009KONU : Embriyonik Kök Hücre Araştırmaları
19.09.2005/17972
………………….VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
GENELGE
2005/141
Bilindiği gibi, dünyada ve ülkemizde kök hücrelerin tıpta kullanımı konusunda halen yoğun
araştırmalar yapılmaktadır. Araştırma sonuçları, birçok hastalığın tedavisi hakkında gelecek için umut verici
olmakla beraber kullanılan kök hücrenin kaynağına bağlı olarak farklı tartışmalar gündeme gelmektedir.
Somatik kök hücre nakli ile tedavi konusundaki araştırmalar dünya genelinde kabul görmekte iken,
embriyodan elde edilen kök hücrelerin kullanılması özellikle hukuki ve etik açılardan birçok tartışmaya
neden olmaktadır..
Bakanlığımızca, embriyonik kök hücre araştırmaları konusunda, çağdaş bilim ve kamu vicdanı
gereklerine göre yapılması gereken hukuksal düzenlemelerin sonuçlandırılması amacıyla çalışmalar
sürdürülmektedir. Yapılan çalışmalarda, söz konusu araştırmalar AB mevzuat uyumu kapsamında, hukuki,
kültürel ve etik yönleriyle ele alınmaktadır.
Bakanlığımızca bu konudaki çalışmalar sonuçlandırılıncaya kadar, embriyonik kök hücre
araştırmalarının yapılmaması hususunda bilgilerinizi ve gereğinin ifası için, konu ile ilgili tüm kamu ve özel
kurum-kuruluşlar ile üniversiteler bünyesindeki ilgili personele tebliğini önemle rica ederim.
Prof..Dr. Recep AKDAĞ
Bakan
Dağıtım:
Gereği:
81 İl Valiliği
Download