1_Why_Permitsnophotos_-_ENGTR_

advertisement
NEDEN
ÇEVRE İZNİ?
Dr. Emmet Mc Mahon
18/10/13
1
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK TEHLİKE
ALTINDA
• Yok olmanın 6. dalgasına giriyoruz
 16,000 tür tehlike altındadır
 Mercan resifleri yavaşça ölmektedir
 Bilinen bitki türlerinin sekizde birinden fazlası yok
olma tehlikesi ile karşı karşıyadır
 Birçok büyük, memeli türünün sayısı ciddi derecede
azalmıştır (Kaplanlar, Gergedanlar, Goriller)
• Sorunun büyük bölümü, doğal arazilerin tarım
arazilerine dönüştürülmesinden kaynaklanmaktadır.
2
DÜNYANIN YÜZEY ALANI
% 24 İNSANLARIN HAKİM OLDUĞU ALAN
% 24 KISMEN BOZULMUŞ ALAN
% 52 BOZULMAMIŞ ALAN (Çöl, Tundra)
Avrupa’nın %16’sı bozulmamış arazidir (çoğunlukla
Tundra)
3
YAYGIN ÇEVRESEL SORUNLAR
• Çöp sorunu ve tesis yerinin genel görünümü
• Su ve hava kirliliği
• Tesis kapatıldıktan sonra atıkların bırakılması
• Yağlara ve kimyasallara yönelik kötü
depolama uygulamaları
• Toz ve gürültüden kaynaklanan yerel sıkıntılar
• Çöplerin açık alanda yakılması
FOTOĞRAFLAR
5
AB ÇEVRE POLİTİKASI
ÇEVRE POLİTİKASI
EYLEM PROGRAMI
FİNANS
MEVZUAT
GÖNÜLLÜ
EYLEMLER
6
FOTOĞRAFLAR
7
İşletmelerde meydana gelen
çevresel sorunları düzenlemeye
yönelik araçlar
• Arazi kullanım planı
– Yeni işletmelerin nerede ve nasıl kurulacağını etkiler
• Geliştirme izinleri
– Çevresel Etki Değerlendirmesi
– Görsel etkiyi, trafiği, depolamayı ve kapatmayı kontrol
eder
• Çevre izinleri
– Devam etmekte olan operasyonel sorunları kontrol
eder
İYİ BİR İZİN SİSTEMİ
• Gerçek sorunları ele almalıdır
• İzin sahibi üzerindeki ekonomik etkiyi veya bürokratik
yükü en aza indirgemelidir
• Kısa, basit, şeffaf ve güvenilir şekilde uygulanan bir
prosedürle düzenlenmelidir.
• Kolayca anlaşılan ve uygulanabilen koşulları
kullanmalıdır
• Kamu görüşünü göz önünde bulundurmalıdır
9
ÜÇ AŞAMALI KONTROL
• IED (Endüstriyel Emisyon Direktifi) İzinleri,
büyük kirlilik potansiyeli olan faaliyetleri
düzenler
– örn. Elektrik Santralleri, Depolama sahaları
• GBRler (Genel Bağlayıcı Kurallar) küçük
ölçekli faaliyetleri düzenler
– örn. Restoranlar, garajlar
• Çevre İzinleri orta düzeydeki faaliyetleri düzenler
– örn. Taş ocakları, kesimhaneler
10
HANGİ İŞLETMELER DÜZENLENECEK?
IED
11
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards